Ātrā meklēšana!

Finanses – Atskaišu definēšanaAtjaunināts 06. jūnijs 2022

a) Bilance

b) P/Z aprēķins

c)Jaunas atskaites izveidošana

d) Saldo zīmes atskaitēs

 

a) Bilances definēšana

Bilancē tiek rādīti uzņēmuma aktīvi, pasīvi un kapitāls noteiktā laika posmā. Varat izmantot standarta Bilances formu, kas iekļauta programmā HansaWorld, bet varat arī definēt savu bilanci, izdarot nepieciešamos labojumus standarta definīcijā.

Varat definēt bilanci pēc vajadzības. Nākamajā piemērā aprakstīts bilances formas veidošanas process.

Lai mainītu bilances definīciju, no bāzes loga izvēlieties Iestatījumi un sarakstā divreiz noklikšķiniet uz Atskaišu parametri. Pēc tam loga Atskaišu parametri kreisās puses sarakstā iezīmējiet Bilance un noklikšķiniet uz pogas [Definīcija]. Tiks atvērts logs ‘Bilance: Pārskats’.

Logā parādīta pašreizējā bilances definīcija pa rindām. Rindām ir numuri 10, 20 utt., lai atstātu skaitļus jaunu rindu ievietošanai.

Divreiz noklikšķiniet uz rindas “20 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas”.

Tiks atvērts logs ‘Bilance: Pārskats’, kurā redzama attiecīgā definīcijas rinda.

Numurs norāda bilances rindu, bet teksts “020     Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas”, attēlojot uz ekrāna vai izdrukājot, tiks rādīts kā kontu grupas virsraksts. 

Laukā Konti ievadiet kontu sērijas numurus. Šeit tiek var evadīt gan kontu intervālu, gan saskaitīt vai atņemt to vērtības.

No četrām piedāvātajām tipa iespējām jāizvēlas Konti, lai norādītu, ka katrs intervāla konts tiks parādīts atsevišķi. Pēdējā rindā tiks parādīta visas kontu grupas kopsumma.

Kontu tips ir ‘Aktīvs’;

Opcijas Puse un Aktīvs/Pasīvs;

Lauks Konti sastāv no trim rindām, un tajā var ievadīt līdz 300 rakstzīmēm. Ir iespējams norādīt ne tikai kontu intervālu, bet arī atsevišķu kontu numurus un kontu intervālus, atdalītus ar +.

Šādi – rindu pa rindai – tiek izveidota atskaites Bilance forma.

Ja, pabeidzot rindu, vēlaties saglabāt izmaiņas, pogu joslā noklikšķiniet uz pogas [Saglabāt] vai arī aizveriet logu, noklikšķinot aizvēršanas pogu, ja nevēlaties neko saglabāt. Tāpat aizveriet arī logu ‘Bilance: Pārskats’.

Jaunā atskaite Bilance ir gatava izdrukāšanai.

Rindas ievietošana bilances definīcijā

Atveriet Finanses – Ietsatījumi – Atskaišu definēšana – Bilance – Definīcija – Jauna rinda – aizpildiet rindas definīciju.

Ja vēlaties kopēt kādu rindu, atveriet kādu esošu rindu un nospiediet pogu [Kopēt], izmainiet rindas numuru, komentāru un formulas un saglabājiet jauno rindu.

Bilances rindas dzēšana

Atveriet Finanses – Ietsatījumi – Atskaišu definēšana – Bilance – Definīcija -.atveriet konkrēto rindu – Ieraksts – Dzēst.

No bilances izdzēstu rindu nav iespējams atjaunot.

b) P/Z definēšana

P/Z aprēķina atskaitē tiek parādīts uzņēmuma sasniegtais realizācijas apgrozījums noteiktā laika periodā. Tajā parādītas arī realizācijas izmaksas un bruto peļņa, kā arī kopējās administratīvās izmaksas un uzņēmuma neto peļņa.

Attēlojot uz ekrāna, P/Z aprēķina atskaitei ir pieejama saite uz pamatierakstu. Atskaitē noklikšķiniet uz jebkura konta numura, lai atvērtu Finanšu moduļa atskaiti par šo pašu kontu attiecīgajā periodā. Finanšu moduļa atskaitē varat noklikšķināt uz jebkura grāmatojuma numura, lai atvērtu atsevišķu grāmatojuma ierakstu.

 

* *Peļņas uz zaudējumu atskaiti definē sekojoši:Finanses – Iestatījumi – Atskaišu definēšana – Peļņa vai zaudējumi -Definīcija:

Rindas definē tāpat kā Bilances definīcijā, atzīmējot Konta tips – Ieņēmumi vai izdevumi.

c) Jaunas atskaites izveidošana

Lai izveidotu jaunu finansu atskaiti – Finanses – Iestatījumi – Atskaišu definēšana – Jauns

d) Saldo zīmes atskaitēs.

Lai finanšu atskaitēs varam noteikt, ar kādām zīmēm būtu jāuzrāda Debeta un Kredīta kontu atlikumi Finanšu moduļa atskaitēs, ir iestatījums:
Finanses – Iestatījumi – [+][-] zīmes atskaitēs:

Pēc noklusējuma Ieņēmumu un Pasīvu konti šajās atskaitēs uzrādās ar “-” zīmi un Izdevumu un Aktīva konti ar “+” zīmi.

Ja zīme jāmaina kādā no atskaitēm uz otru, tad šajā iestatījumā pie konkrētās atskaites un konta tipa ieliek ķeksi:

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus