Ātrā meklēšana!

Iemesli, kāpēc Galvenās grāmatas atskaite nesakrīt ar Noliktavas stāvokliAtjaunināts 08. maijs 2020

1. Noliktavas darbības ir ievadītas hronoloģiski nepareizā secībā (piemēram, darbība, kuras datums ir 10. maijs, ir ievadīta agrāk nekā darbība, kuras datums ir 5. maijs, vai arī, piemēram, vispirms ir ievadīti visi noliktavas saņemto preču ienākumi un tikai tad nosūtījumi).

2. Artikuls ir nejauši paņemts noliktavā nepareizā veidā, tad tas ir izņemts no noliktavas ar mīnusu (piemēram, produktam tika ievadīta nepareiza pirkuma cena un noliktavas saņemto preču ienākums tika apstiprināts. Tad no šī dokumenta tika izveidota kopija, kurā daudzumi tika ievadīti ar mīnusu. Šādā gadījumā tiek izjaukta FIFO cena, jo ar negatīvu noliktavas ienākumu tiek izjaukta noliktavas FIFO kārtība. Programma atskaitīja produktu no noliktavas ar pašreizējo cenu, bet grāmatojums tika veikts ar to cenu, kas bija norādīta noliktavas saņemto preču ienākumā. Turpmāk jebkura nosūtījuma gadījumā FIFO cena būs nepareiza.)

3. Ir sastādīti kredītrēķini, kuri veic izmaiņas noliktavā un izveido ierakstus, kas maina noliktavas kontu (ja noliktavā dotā produkta vairs nav, t.i., noliktavas atlikums ir nulle, tad programma šim artikulam neatrod atbilstošu pirkuma cenu).

4. Dokumenta ierakstos ir mainītas summas vai kontu numuri.

5. Ir izdzēsti noliktavas ieraksti.

6. Galvenajā grāmatā ir ieraksti, kuri nav veikti saistībā ar noliktavas darbībām (piemēram, tiešs grāmatojums noliktavas kontā).

7. Ir veikti labojumi agrākajās darbībās, kuras ir saistītas ar noliktavas FIFO (darbības ir izdzēstas un atkārtoti ievadītas; dokumenta apstiprinājums ir noņemts un labots; darbības ir labotas teksta kopijā).

———-

Iestatījumi, kuri būtu jāpārbauda:

1. Galvenais izmaksu modelis ir FIFO.
Lai izmantotu FIFO noliktavas uzskaites metodi, Noliktavas moduļa (Loģistika) iestatījumos “Izmaksas” ir jābūt atzīmētām izvēlēm: Izmaksu modelis = Izmaksu secība Izmaksu secība = FIFO.
1.1. Artikula kartes lapā “Izmaksu modelis” izvēlēm ir jābūt “Pēc noklusējuma”.
1.2. Artikulu grupas kartes lapā “Izmaksu modelis” izvēlēm ir jābūt “Pēc noklusējuma”. Šie iestatījumi ir jāfiksē pirms Noliktavas moduļa (Loģistika) izmantošanas uzsākšanas. Iestatījumus nedrīkst mainīt pārskata gada vidū.

2. Artikula tips Noliktavas produkts.
Ja ir vēlēšanās uzraudzīt artikula noliktavas stāvokli, tad Artikula tipam ir jābūt “Noliktavas”. Artikula kartē Artikula tips = Noliktavas.
2.1. Sērijas/partijas numura izsekošana.
Ja ir vēlēšanās uzraudzīt artikula noliktavas stāvokli pēc sērijas/partijas numura, tad artikula kartē ir jābūt atzīmētai izvēlei “Sērijas (vai partijas) numurs”. Artikula tipu un sērijas numura izvēli nedrīkst mainīt no produkta izmantošanas uzsākšanas. Ja nepieciešams, ir jātaisa produkta kopija, norādot jaunu tipu.

3. Noliktava pēc noklusējuma.
Loģistikas modulī iestatījumos “Noliktavas parametri” ir jābūt aizpildītam laukam “Galvenā noliktava”. Līdzās tam ir jāatzīmē izvēle “Pieprasīt noliktavu”. Šie iestatījumi ir jāfiksē pirms Loģistika moduļa izmantošanas uzsākšanas.

4. Izmaksu modelis pa noliktavām.
Ja ir iestatītas un tiek izmantotas vairākas noliktavas, tad Loģistikas moduļa iestatījumos “Izmaksas” ir jābūt norādītai izvēlei “Rindas izmaksu modelis pa noliktavām”. Šie iestatījumi ir jāfiksē pirms Loģistikas moduļa izmantošanas uzsākšanas.

5. Preču izsūtīšana mīnusā.
FIFO gadījumā preču nosūtīšana daudzumā, kas ir lielāks par noliktavas atlikumu, nav atļauta. Loģistikas moduļa iestatījumos “Noliktavas parametri” ir jābūt atzīmētai izvēlei “Neļaut” nosūtīt vairāk.

6. Dokumentu hronoloģija.
Noliktavas dokumentus nedrīkst ievadīt hronoloģiski nepareizā secībā (piemēram, darbība, kuras datums ir 10. maijs, ir ievadīta un apstiprināta agrāk nekā darbība, kuras datums ir 5. maijs). Loģistikas moduļa iestatījumos “Noliktavas parametri” ir jābūt atzīmētai izvēlei Hronoloģija “Pa Noliktavām”. Šie iestatījumi ir jāfiksē pirms Loģistikas moduļa izmantošanas uzsākšanas.
6.1. Dokumenti ar nākotnes datumiem. Ir jāizvairās no noliktavas dokumentu ievadīšanas ar nākotnes datumiem. Lai novērstu kļūdīšanās iespēju, Vispārīgajā modulī iestatījumos “Mēneša slēgšana” ir jāatzīmē izvēle “Neatļaut izveidot kartes ar nākotnes datumu”.
6.2. Neapstiprināti noliktavas dokumenti. Ir jāizvairās no situācijas, ka noliktavas dokumenti paliek ilgāku laiku neapstiprināti. Noliktavas dokumenti, kuri ir ar agrāku datumu, ir jāapstiprina pirms dokumentiem ar vēlāku datumu.

7. Noliktavas dokumenti ar negatīvu daudzumu.
Lai labotu nepareizi ievadītu noliktavas saņemto preču ienākumu vai noliktavas kustību, nedrīkst izveidot to pašu dokumentu no jauna, ievadot daudzumus ar pretēju zīmi. Jaunākās versijas nepieļauj negatīvu daudzumu izmantošanu noliktavas dokumentos. Arī attiecībā uz realizācijas rēķiniem, uz kuriem ir atzīmēta izvēle “Izmainīt noliktavas atlikumu”, nedrīkst kreditēšanas nolūkā izveidot labotu rēķinu ar negatīviem daudzumiem vai summu.
7.1. Realizācijas rēķina kreditēšana, attiecībā uz kuru ir veikta atzīme “Izmainīt noliktavas atlikumu”. Vispārējā moduļa iestatījumos “Izvēles iespējas” ir jāatzīmē izvēle “Sastādīt noliktavas ienākumu no kredītrēķina”. Kredītrēķins ir jāsastāda no oriģinālā rēķina ar Darbību izvēlnes izvēli “Sastādīt kredītrēķinu”. Šādā veidā no kredītrēķina tiek automātiski noņemta izvēle “Izmainīt noliktavas atlikumu” un tiek sastādīts noliktavas saņemto preču ienākums.

8. Mainīti finanšu ieraksti.
No noliktavas dokumentiem izveidotajā finanšu grāmatojumā ir mainītas summas vai kontu numuri.
8.1. Ir izdzēsti ar noliktavas kontu saistītie finanšu ieraksti.
8.2. Apstiprinātus noliktavas dokumentus nedrīkst izdzēst.
8.3. Galvenajā grāmatā ir manuāli veikti finanšu grāmatojumi (ar noliktavas kontu), kas nav radušies no noliktavas dokumentiem. Lai pārbaudītu šos punktus, var salīdzināt noliktavas kontus Loģistikas moduļa atskaitē “Artikulu kustības pārskats” un Finanšu moduļa atskaiti “Galvenā grāmata”. Mainot atskaites periodu, ir jānoskaidro laiks (mēnesis/nedēļa/diena), kad radās atšķirība.

Ja vēlies pārbaudīt, vai Noliktavas un Finanšu pārskatā ieraksti sakrīt, tad izmanto Sistēmas moduļa pārskatu “Gramatojumu pārbaude”.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus