Ātrā meklēšana!

KĀ AIZPILDĪT PASŪTĪJUMU ARTIKULA KARTI?Atjaunināts 08. maijs 2020

Pasūtījumu artikula karti ir iespējams sastādīt Loģistikas moduļa reģistrā “Pasūtījumu artikuli” izvēlnē “Veidot”, Jauns pasūtījuma artikuls.

Artikuls – ievadi artikula kodu. Pasūtījumu artikulu kodam ir jābūt tādam pašam, kāds ir attiecīgajam artikulam. Artikulam var būt vairāki Pasūtījumu artikuli.

Apraksts – pasūtījumu artikula nosaukums tiek ievadīts Artikulu reģistrā. Ja nepieciešams, to ir iespējams mainīt. Pasūtījumā, kas sastādīts par konkrēto zemāk norādītā piegādātāja produktu, tiek izmantots Pasūtījumu artikula nosaukums, nevis artikula kartē norādītais nosaukums.

Piegādātājs – ievadi piegādātāja kodu. Ir jāizmanto piegādātājs, kuram ir norādīts Pirkuma samaksas nosacījumus, jo ar daļu funkciju netiek sastādīti Pasūtījumi piegādātājiem, kuriem nav norādīts Pirkuma samaksas nosacījums.

Nosaukums – piegādātāja nosaukuma lauks aizpildās automātiski, izvēloties piegādātāja kodu.

Noklusētais piegādātājs – par to pašu artikulu var reģistrēt vairākus Pasūtījumu artikulus, lai būtu iespējams saglabāt katra piegādātāja prasīto cenu. Katram artikulam ir iespējams norādīt vienu Pasūtījumu artikulu pēc noklusējuma. Šo izvēli atzīmē pie tā Pasūtījumu artikula, kas ir reģistrēts piegādātājam, no kura vislabprātāk doto preci pērc.
Vienlaikus sastādot lielāku daudzumu Pasūtījumu (ar apkopes funkciju), tiek izmantots Pasūtījumu artikuls pēc noklusējuma, lai pārbaudītu artikuliem/produktiem noteikto normālo un minimālo pasūtījuma daudzumu; un ar to tiek noteikts, kuram piegādātājam un par kādu cenu Pasūtījumi ir jāsastāda.
Ja artikulam ir vairāki Pasūtījumu artikuli, bet neviens no tiem nav Pasūtījumu artikuls pēc noklusējuma, tad parasti par konkrēto artikulu/produktu netiek sastādīti Pasūtījumi, izmantojot funkciju Pasūtījumu sastādīšanai lielākā daudzumā. Izņēmuma gadījumi ir, kad Pasūtījumu iestatījumos ir norādīts Noklusējuma piegādātājs, kad funkcija “Veidot jaunu pasūtījumus” tiek palaista ar izvēli “Maksimizēt pasūtījumus norādītajam piegādātājam”, kā arī gadījumā, ja tiek palaista funkcija “Pirkuma pasūtījuma nepieciešamība” bez izvēles “Tikai produkti ar pirkuma produktu”. 
Katram produktam var būt tikai viens Pirkuma produkts pēc noklusējuma.

Cena – ievadi izvēlētā piegādātāja prasīto cenu. Cenu ievadi par vienu piegādātāja vienību un izvēlētajā valūtā.
Ievadot Pasūtījumus un Saņemtas preces, tiek automātiski ievadīta Artikula cena no izvēlētā piegādātāja Pasūtījumu artikuliem. Pēc noklusējuma Pasūtījumu artikulam norādītā cena tiek izmantota arī, sastādot vienlaikus lielāku skaitu Pasūtījumus ar atbilstošajām funkcijām.
Pieņemot preces noliktavā (t.i., apstiprinot un saglabājot Saņemtas preces), ir iespējams Artikulu cenas automātiski mainīt. Pasūtījumu artikuliem pirkuma cena netiek mainīta. 

Muita – ar preces iegādi saistītās papildu izmaksas konkrētā piegādātāja gadījumā. Sastādot Saņemtas preces, šeit norādītās Pirkuma izmaksas tiek ievadītas Saņemtas preces rindu Muitas slejā atbilstoši vienību skaitam. Visas pirkuma izmaksas tiek ievadītas Saņemtas preces kājenē Muitas laukā. Ievadi šo summu vietējā valūtā.

Valūta – ja pirkuma cena tiek ievadīta ārvalstu valūtā, tad šeit norādi šīs valūtas kodu.
Lai mainītu cenu atbilstoši artikulu kartēm, ir iespējams izmantot apkopes funkciju “Atjaunot pirkuma produktus”. Artikula kartē cena tiek vienmēr norādīta vietējā Valūtā. Ja šī cena pie Pasūtījumu artikula un Artikula ir norādīta dažādās valūtās, tad, pārrēķinot cenas, arī to konvertēšana atbilstošajā valūtā tiek veikta uz pareizā maiņas kursa pamata.

Vienības konv., Piegādātāja vienība – šie lauki tiek izmantoti, ja preces pirkšanai un pārdošanai tiek lietotas dažādas vienības. 
Piegādātāja vienības laukā ievadi vienību pirkšanas laikā. Lai atrastu vēlamo vienību, izmanto Ctrl+Enter taustiņu kombināciju. Pēc tam Vienības maiņas laukā norādi Piegādātāja vienības un pārdošanā izmantojamās vienības (tiek norādīta Produkta kartes Cenu lapā) savstarpējo attiecību. Pirkuma cena attiecas uz Piegādātāja vienību.
Piemēram, ja tavs uzņēmums pārdod produktu pa vienam, bet no Piegādātāja iegādājas pa divpadsmit vienā kastē, tad Artikula kartes Cenu lapā norādītā vienība ir gabals, Piegādātāja vienība ir ducis, bet Vienības izmaiņas – 12. Pasūtījumu artikula pirkuma cena ir cena par duci produktu.
Ja vēlies pasūtīt 240 vienības Artikula, tad Pasūtījumā kā daudzumu norādi 240. Kā Piegādātāja daudzums (Pasūtījumu Artikula kartes B iedaļā) tiek ievadīts 20, kas ir pasūtījuma apjoms Piegādātājam un kas arī tiek norādīts Pasūtījumā, kas nosūtāms Piegādātājam.
Pārdošanas virsgrāmatas Vienību iestatījumos ir iespējams ievadīt Piegādātāju vienības nosaukumu tulkojumu.
Ja pirkšanas un pārdošanas darījumos tiek izmantota tā pati vienība, tad atstāj šos laukus tukšus. Šajā gadījumā Pirkuma cena attiecas uz pārdošanas vienību.

Piegādātāja artikuls – kods, kuru Piegādātājs piešķīris produktam. Šis kods tiek drukāts arī Pasūtījumā.

Norm. pasūtījuma daudzums / Min. pasūtījuma daudzums – no šiem laukiem ir atkarīgs ieteicamais iegādes daudzums pārskatos “Ieteicamais pirkuma pasūtījums” un “Nepieciešamais pirkuma pasūtījums” (pēc vēlēšanās arī pārskatā “Nepieciešamība veikt papildinājumu”), kā arī Pasūtījumos, kas ir sastādīti produkta minimālā daudzuma nodrošināšanai noliktavā, izmantojot Pasūtījuma pārlūkošanas loga izvēlnes “Veidot” komandu “Sastādīt pirkuma pasūtījumus”.

Minētie pārskati un izvēlnes “Veidot” komanda iesaka pasūtīt preces, kuras būtu nepieciešams papildināt. Nepieciešamība papildināt Artikulu skaitu rodas tad, ja, apmierinot visus neizpildītos Pārdošanas, Pirkšanas un Ražošanas pasūtījumus, produktu skaits noliktavā ir zem noteiktā minimālā līmeņa (produkta minimālais noliktavas daudzums tiek noteikts Noliktavas moduļa produktu minimālo līmeņu iestatījumos vai arī produkta kartes lapā “Noliktava”). Ja ir nepieciešams veikt krājumu papildinājumus, tad ieteicamais pasūtāmais daudzums pārskatā vai nākamajā Pirkuma pasūtījumā ir vai nu daudzums, kas iztrūkst no minimālā līmeņa, vai arī normāls pasūtījuma daudzums atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks. Pasūtījums netiek sastādīts, ja iztrūkums ir mazāks par minimālo pasūtījuma daudzumu.
Tādējādi normālais pasūtījuma daudzums ir minimālais daudzums, kuru ir iespējams pasūtīt no Piegādātāja, bet minimālais pasūtījuma daudzums ir minimālais iztrūkums, kuram ir jābūt, lai produktu būtu iespējams pasūtīt klāt. Ja neviens no šiem daudzumiem nav norādīts, tad ieteicamais pasūtāmais daudzums ir iztrūkums (t.i., daudzums, kas nodrošinātu produktam noteikto Minimālo daudzumu noliktavā). 

Ja normālais pasūtījuma daudzums ir lielāks par minimālo pasūtījuma daudzumu, tad par minimālo pasūtījuma daudzumu tiek uzskatīta nulle.
Ja vēlies, lai ieteicamais pasūtāmais daudzums vienmēr būtu daudzkārtīgs normālais pasūtījuma daudzums, tad Pirkuma pasūtījuma iestatījumos atzīmē izvēli “Ieteikt daudzkārtējus norm. pasūtījuma daudzumus”.
Ja Pirkuma pasūtījumi tiek sastādīti ar Pārdošanas pasūtījumu moduļa apkopes funkcijām “Sastādīt pirkuma pasūtījumus” vai “Sastādīt plānotās darbības”, tad minimālais pasūtījuma daudzums ir minimālais daudzums, par kuru ir iespējams iesniegt pasūtījumu Piegādātājam.
Ievadi normālo un minimālo pasūtījuma daudzumu savās pārdošanas vienībās, nevis Piegādātāja vienībās.

Ražotājs – nepieciešamības gadījumā ievadi ražotāja kodu.

Ražotājvalsts – preču izcelsmes valsts.

Aģents – pēc noklusējuma tiek ievadīts lietotājs, kurš iegājis programmā. Ievadi tā darbinieka iniciāļus, kurš ir atbildīgs par konkrēto Pasūtījumu artikulu

Aģentu grupa – pēc noklusējuma tā tiek ņemta no iepirkuma vadītāja personas kartes. Ja tiek izmantots “Ierobežotās lietošanas” modulis, tad ar šī lauka palīdzību ir iespējams ierobežot Iepirkuma vadītājam Pasūtījumu artikulu pārlūkošanas un ievietošanas logā redzamos pirkuma produktus ar viņa paša vai viņa Iepirkuma grupas pirkuma produktiem.

Piegādes dienas – šeit ievadi laiku, kas parasti nepieciešams produkta saņemšanai no Piegādātāja. Pēc noklusējuma šis laika postenis tiek ieskaitīts Tirdzniecības vadības moduļa uzturēšanas funkcijā “Izveidot plānotās darbības”. Ar šo funkciju tiek sastādīti Pirkuma pasūtījumi, kuru datumi tiek aprēķināti atbilstoši Pārdošanas pasūtījuma plānotās izsūtīšanas datumam un šeit norādītajam dienu skaitam. Tādējādi tiek nodrošināts tas, ka par Pārdošanas pasūtījumā esošajiem produktiem Pirkuma pasūtījumi tiek sastādīti pēc iespējas vēlāk un preces tiek saņemtas īsi pirms izsūtīšanas Klientam.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus