Ātrā meklēšana!

Kā pievienot jaunu pamatlīdzekļu nolietojuma metodi?Atjaunināts 08. maija 2020

Pamatlīdzekļu amortizācijas aprēķināšanai tiek izmantoti nolietojuma metodes. Attiecībā uz atsevišķiem pamatlīdzekļiem ir iespējams izmantot vienu vai divas metodes. Lai ievadītu Nolietojuma metodi, Pamatlīdzekļu modulī atver Nolietojuma metožu reģistru. Atveras pārskata logs, kurā redzami iepriekš ievadītie metodes. Lai pievienotu jaunu metodi, izvēlnē “Veidot” izvēlies “Jauns”.

Kods – Piešķir amortizācijas metodei unikālu kodu, kas nepārsniedz 5 rakstzīmes.
Nosaukums – metodes nosaukums.

Nolietojuma % – amortizācijas procents gadā. Procenti tiek aprēķināti no Pamatlīdzekļu iegādes vērtības (Pamatlīdzekļu kartes), vai arī no pēdējās Pārvērtēšanas Jaunās vērtības. NB! Neaizpildi vienlaikus gan “%”, gan “Gadi” lauku, aizpildīt drīkst tikai vienu no tiem.

Nolietojuma metode – katrs amortizācijas modelis izmanto vienu no piecām amortizācijas metodēm. Šī metode nosaka, kā tiek veikts amortizācijas aprēķins. Izvēlies piemērotu metodi atbilstoši vietējai likumdošanai.

Nekāda – amortizācijas aprēķins netiek veikts.

Lineārā metode –Pamatlīdzekļi tiek amortizēti katru gadu vienādas summas apmērā, pamatojoties uz Iegādes vērtību. Ja Pamatlīdzekļi ir pārvērtēti, tad par pamatu tiek ņemta pēdējās Pārvērtēšanas jaunā vērtība. Piemēram, pamatlīdzekļi, kuru iegādes vērtība ir 100 000 un kuri pēc lineārās metodes tiek amortizēti par 20% gadā, tiek pilnībā amortizēti 5 gadu laikā (katru gadu par 20 000).

Degresīvā metode – saskaņā ar šo metodi pamatlīdzekļu bāzes vērtība samazinās katru gadu amortizācijas summas apmērā. Piemēram, pamatlīdzekļi, kuru iegādes vērtība ir 100 000 un kuri pēc degresīvās metodes tiek amortizēti par 20% gadā, pirmajā gadā tiek amortizēti 20 000 apmērā, otrajā gadā – 16 000 (20% 100 000-20 000) utt. Šīs metodes gadījumā pamatlīdzekļi nekad pilnībā netiek amortizēti. Ja amortizācijas aprēķins tiek veikts katru mēnesi, tad pamatlīdzekļu bāzes vērtība samazinās katru mēnesi. Iepriekš minētajā piemērā pirmajā mēnesī amortizācija ir 100 000 x 20% x 1/12 = 1666,66. Otrajā mēnesī amortizācija ir (100 000 – 1666,66) x 20% x 1/12 = 1638,89, bet trešajā mēnesī (100 000 – 1666,66 – 1638,89) x 20% x 1/12 = 1611,57 utt.

Periods – šī izvēle ir nepieciešama tikai amortizācijas modeļiem, kas izmanto Lineāro metodi. Degresīvās metodes modeļiem izvēle vienmēr ir “Mēnesis”. Šeit norādītās izvēles tiek izmantotas tikai atskaitē “Pamatlīdzekļu vēsture” un “Nolietojuma atskaite”. Citas atskaišu un apkopes gadījumā periods tiek izvēlēts tikai tad, kad tiek pasūtīta atskaite.

Mēnesis – šīs izvēles gadījumā gada amortizācijas procents tiek sadalīts ar 12, iegūstot mēneša procentu. Piemēram, pamatlīdzekļi, kuru iegādes vērtība ir 50 000 un kuri tiek amortizēti par 5% gadā, tiek mēnesī amortizēti 208,33 apmērā (50 000 x 0,05 / 12). Šī summa vienmēr ir vienāda neatkarīgi no dienu skaita mēnesī. Minimālais nolietojuma periods ir viens mēnesis, skaitot no mēneša 1. datuma.
Diena – šīs izvēles gadījumā gada amortizācijas procents tiek sadalīts ar 365 un pareizināts ar dienu skaitu mēnesī, iegūstot mēneša procentu. Piemēram, pamatlīdzekļi, kuru iegādes vērtība ir 50 000 un kuri tiek amortizēti par 5% gadā, tiek mēnesī, kurā ir 31 diena, amortizēti 212,33 apmērā (50 000 x 0,05 / 365 x 31). Šī summa mainās atkarībā no dienu skaita mēnesī. Dienu skaits tiek noteikts atbilstoši pārskata vai apkopes funkcijas noteikšanas logā ievadītajam amortizācijas periodam. Aprēķinot nolietojumu, nav minimālā perioda.

Gads – šīs izvēles gadījumā, aprēķinot amortizāciju, minimālais periods ir viens gads, skaitot no kalendārā gada pirmās dienas. Noapaļošana – šeit ir iespējams noteikt amortizācijas aprēķina noapaļošanu dotā modeļa gadījumā.

Spied “Saglabāt”.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus