Standard Books by Excellent / Standard ERP by HansaWorld

Versija 2024-01-27

Šajā jaunākās versijas laidienā esam iekļāvuši vairāk nekā 350 jaunumu, uzlabojumu un kļūdu labojumu.
Esam ņēmuši vērā Jūsu ieteikumus funkcionalitātes pilnveidošanai, papildināšanai, kā arī lietotāja ērtībai.
Nozīmīgākās izmaiņas:
  • Jauns modulis Naudas plūsma
  • GoCardless integrācija
  • Edisoft integrācija
  • APE Motors integrācija
  • Uzlabojumi Algu modulī ērtākam darbam
  • Pievienota jauna Word dokumentu forma
  • Uzlabota Bankas darījumu arhīva lietošana
  • Uzlabota atskaite EDS transakciju pārskats
  • Pievienoti jauni iestatījumi Dabas resursu nodoklim.

Pilnu sarakstu ar izmaiņām kopā ar saitēm uz Palīdzības dienestu skatīt pievienotā pdf dokumentā: Pilns versijas izmaiņu saraksts