Standard Books by Excellent

Versija 2022-10-22

Jaunākajā versijā esam ļoti daudz strādājuši pie Excellent Portāla, pievienojuši jaunas iespējas tajā un izstrādājām integrāciju ar Dokobit elektroniskai dokumentu parakstīšanai. Programmā ir izveidota automātiskā pielikumu atvēršana, Sistēmas moduļa apkalpošana, kas ļauj automātiski atjaunot vairākus iestatījumus vienai vai vairākām vienas datubāzes kompānijām u.c.

Pievienota LMT zvanu centrāle un sms vārteja.

Uzlabots EDS transakciju pārskats, Resico integrācija, datu imports papildināts ar jauniem datu importa/eksporta šabloniem, PVN mēneša deklarācija (Latvija)  automātiski aizpilda Min. un Maks. summas laukus un sistēma arī apstrādā bankas izrakstu multivalūtu bankas kontam, kur vienam bankas kontam piesaistītas vairākas valūtas.

Nozīmīgākās izmaiņas:

  • Excellent portāla papildinājumi

  • Uzlabojumi EDS transakcijā

  • Integrācija ar Dokobit

  • Intergācija zvanu centrālēm un sms sūtīšanai

  • Intrastat atskaites

  • Resico POS intergācijas uzlabojumi

Pilnu sarakstu ar izmaiņām lūdzam skatīt pievienotā pdf dokumentā: Pilns versijas izmaiņu saraksts