Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 30. maijs 2024

Alga pa objektiem

Vidējās algas aprēķins pa objektiem
Algas > Iestatījumi > Algu parametri > Citi parametri > Vidējās algas aprēķins pa objektiem

Ja lauks ir atzīmēts, tad kavējuma aprēķina atskaitē visu aprēķinu rādīs sadalītu pa objektiem. Attiecīgi arī aprēķinos visas vērtības tiks ievietotas sadalītas pa objektiem (ieteikums arī atvaļinājuma kompensācijas operācijas tipu atzīmēt, lai sadala pa objektiem).

Līgumu izmaiņas un objekti

Līgumā un līgumu izmaiņās var norādīt objektus. Ja tiek norādīts viens objekts līgumā vai līguma izmaiņās, tad tas tiek izmantots līdz:
A) tiek norādīts beigu datums līguma rindai
B) tiek norādīts beigu datums līguma izmaiņai
C) tiek izveidotas jaunas līguma izmaiņas ar operāciju tipa + tā paša objekta kombināciju.

Ja izveido līguma izmaiņas ar to operāciju tipu, bet citu objektu, tad iepriekš definētā vērtība tiks iekļauta aprēķinā.

Laika uzskaites tabulas

Laika uzskaites tabulās var norādīt katra rindai savu objektu. Aprēķinā tiks ievietoti visi operāciju tipi ar norādītajiem objektiem.

Operāciju tipi pa objektiem

Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi > Ļaut sadalīt aprēķinos

Šis lauks ļauj sadalīt operāciju tipu pa visiem aprēķinā izmantotajiem objektiem.

Objektu sadalīšanā var būt divi scenāriji:
1. Katra operācija tipa aprēķinā izmantotā vērtība ir jāsadala pa objektiem.
Parasti sadalot operāciju tipu pa objektiem būtu jāatzīmē arī visi operāciju tipa mainīgie (sastāvdaļas), lai sadalītu pa objektiem. Ja netiks sadalīti mainīgie par objektiem, tad katra objekta aprēķinā tiks izmantota pilna operācija summa pa visu aprēķinu, nevis tikai konkrēto objektu.

Piemēram, ja ir vēlme sadalīt bruto summu pa objektiem, kur ienāk darba alga 1000 EUR ar objektu OBJ1 un 500 EUR ar objektu OBJ2. Darbiniekam ir atvaļinājuma kompensācija 500 EUR bez objekta ar operāciju tipu ATV. Ja ATV netiks atzīmēts, ka jāsadala pa objektiem, tad bruto priekš OBJ1 un OBJ2 aprēķina izmantos 500 EUR katrs un veidosies nepareiza kopsumma bruto aprēķinam. Šajā gadījumā atvaļinājuma kompensācija ir jāatzīmē arī, ka jāļauj dalīt pa objektiem, lai tas veidotu savu bruto aprēķinu bez objekta.

2. Operāciju tipa aprēķinā nepieciešama cita operāciju tipa kopsumma.
Ir gadījumi, kad objektu sadalīšanā tomēr vajag izmantot kāda operāciju tipa kopsummu pa visiem objektiem. Šāds gadījums ir virsstundu aprēķins pa objektiem, kur vajag maksāt divreiz lielāku algu. Ir nepieciešams izveidot operāciju tipu priekš stundas likmes, kas netiks sadalīts pa objektiem, lai dabūtu visu objektu kopsummu un tad tas tiek izmantots virsstundu aprēķinā jau katram objektam.

Būtībā katra objekta aprēķins ir kā atsevišķs aprēķins, kas nozīmē, ka arī operāciju tipi bez objekta aprēķinā rēķinās neatkarīgi no objektiem (ja ir vērtības bez objektiem).

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Kā Standard Books palīdz pārdošanas darbam un klientu pārvaldībai?

23. jūlijs 2024

Pārdošanas darbu veikšana ir daudz… Lasīt tālāk

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk