Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 30. maijs 2024

Dabas resursu pārskats

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Dabas resursu nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība, likmes, kā arī citi nosacījumi ietverti likumā “Par dabas resursu nodokli” un Ministru kabineta noteikumos, papildus jāievēro Iepakojuma likums un Ministru kabineta noteikumi.

Dabas resursu nodoklis jāmaksā par:

  • dabas resursu ieguvi;
  • ūdens ieguvi;
  • atkritumu apglabāšanu;
  • gaisa un ūdeņu piesārņošanu,
  • videi kaitīgajām precēm u.tml.

Uzņēmumiem, kas saņēmuši A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, dabas resursu nodoklis jāaprēķina un jāapmaksā katru ceturksni.

Standard ERP  un Standard Books (Sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0737 ) programmā ir iespējams veikt aprēķinu dabas resursu (iepakojuma) uzskaitei. Realizācijas modulī ir pieejama Atskaite > Dabas resursu pārskats, kurš palīdzēs saskaitīt un aprēķināt iepakojuma daudzumu un summu nodokļa maksāšanai.

Lai sagatavot programmu darbībai, jāizpilda sekojošie soļi:

1. Realizācija > Reģistri > Artikuli > Izveidot artikula ierakstu ar Artikula tipu – Noliktavas, piemēram: DRN – dabas resursu nodoklis; DRN5.1 – Stikls; DRN5.2 – Plastmasa; utt.)

NB! 5.1; 5.2; 5.7 ir  nodokļa objekta kārtas numurs no Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.404  1. pielikumsPārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli par 200__. gada __ ceturksni

Dabas resursa Artikula ierakstā > sadaļā Noliktava (Nol.):

– laukā “Vides nodoklis par kg” – jānorāda summa EUR

– laukā “Svars” – 1 kg

Cenas tiek ņemtas Dabas resursu nodokļa likmes

2. Realizācija > Iestatījumi > Dabas resursu tipi – jāizveido ierakstus tiem resursu tipiem, kuri tiek uzskaitīti jūsu uzņēmumā.

3. Realizācija > Iestatījumi > Artikulu dabas resursi – jānodefinē dabas resursu artikulu, kuru izmantosim apakšsistēmas ierakstos Saņemtās preces un Ražojumi.

Kods / Komentārs –  dabas resursa apzīmējums

Artikuls – izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, izvēlēties no reģistra Artikuli saraksta (kurus izveidojam 1. punktā), nepieciešamo artikulu.

Artikula Nosaukums / Grupa / Grupas Nosaukums – aizpildīsies automātiski no Artikula kartītes, ja tie lauki bija aizpildīti.

Resursi tips – izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, izvēlieties no Realizācijas > Iestatījuma > Dabas resursu tipu saraksta (kurus izveidojam 2. punktā), nepieciešamo tipu.

NB! Gan Kods, gan Resursu tips turpmāk atspoguļosies Dabas resursu pārskatā.

Svars (kg) – no tā, kādu vērtību jūs norādīsiet, ir atkarīgs kā programma aprēķinās daudzumu pārskatā.

1. Ja svars ir 1 kg, tad ja norādot daudzumu ierakstā Saņemtas preces 2 (2 kg), tas pats daudzums atspoguļosies pārskatā

2. Ja svars ir 0.5 kg, tad norādot daudzumu ierakstā Saņemtas preces 2 (2 kg), pārskatā atspoguļosies 1 kg

Var arī veidot kompleksa ierakstu Artikulu dabas resursi, piemēram, ja ir zināms cik daudz kādā noteiktā pasūtījumā būs izmantots iepakojums

 

4. Noliktava / Loģistika > Reģistri > Saņemtās preces – papildus pie saņemtām precēm no piegādātāja ievietojiet ierakstā arī iepakojuma daudzumu, saskaņā ar piegādātāja sniegtiem dokumentiem (rēķins,  pavadzīme, CMR)

5. Realizācija > Atskaites > Dabas resursu pārskats – jāpieprasa atskaiti par ceturksni.

Specifikācijas logā ir iespējams nodefinēt:

  • Periodu – obligāti jānorāda ceturkšņa periodu
  • Ieraksta Nr. – ja ir nepieciešams palaist atskaiti par kādu noteiktu ierakstu
  • Piegādātāju – ja ir nepieciešams palaist atskaiti par kādu noteiktu piegādātāju

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk