Ātrā meklēšana!

Dabas resursu pārskatsAtjaunināts 14. novembr 2023

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Dabas resursu nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība, likmes, kā arī citi nosacījumi ietverti likumā “Par dabas resursu nodokli” un Ministru kabineta noteikumos, papildus jāievēro Iepakojuma likums un Ministru kabineta noteikumi.

Dabas resursu nodoklis jāmaksā par:

  • dabas resursu ieguvi;
  • ūdens ieguvi;
  • atkritumu apglabāšanu;
  • gaisa un ūdeņu piesārņošanu,
  • videi kaitīgajām precēm u.tml.

Uzņēmumiem, kas saņēmuši A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, dabas resursu nodoklis jāaprēķina un jāapmaksā katru ceturksni.

Standard ERP  un Standard Books (Sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0737 ) programmā ir iespējams veikt aprēķinu dabas resursu (iepakojuma) uzskaitei. Realizācijas modulī ir pieejama Atskaite > Dabas resursu pārskats, kurš palīdzēs saskaitīt un aprēķināt iepakojuma daudzumu un summu nodokļa maksāšanai.

Lai sagatavotu programmu darbībai, jāizpilda sekojošie soļi:

1. Realizācija > Reģistri > Artikuli > Izveidot artikula ierakstu ar Artikula tipu – Vienkāršs vai Noliktavas.

Artikula tipa izvēle ir atkarīga no tā kā jūsu uzņēmuma tiek atspoguļoti pakošanas resursi.

  • Ja tie ir materiāli, kuri uzreiz tiek izmesti / nodoti pārstrādei, tad izmantojiet artikula tipu Vienkāršs.

  • Ja šie materiāli tiks atkārtoti izmantoti, un jūs vēlaties tos uzskaitīt noliktavā, tad izmantojiet artikula tipu Noliktavas.

NB! Esiet uzmanīgie veidojot artikulu ar tipu Noliktavas. Lai nomainītu tipu uz Vienkāršo, lietotājam jābūt piešķirtām speciālām tiesībām Sistēmas > Iestatījumi > Personu grupas > Darbība > Atļaut mainīt artikulu tipu > Visas

Piemēram: DRN – dabas resursu nodoklis; DRN5.1 – Stikls; DRN5.2 – Plastmasa; utt.

NB! 5.1; 5.2; 5.7 ir  nodokļa objekta kārtas numurs no Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.404  1. pielikumsPārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli par 200__. gada __ ceturksni

2. Realizācija > Iestatījumi > Dabas resursu tipi – jāizveido ierakstus tiem resursu tipiem, kuri tiek uzskaitīti jūsu uzņēmumā.

Laukā “Cena” ir jānorāda summa EUR par 1 kg, tā turpmāk tiks iekļauta nodokļa aprēķinā un atspoguļosies Dabas resursu pārskatā.

Cenas tiek ņemtas Dabas resursu nodokļa likmes

3. Realizācija > Iestatījumi > Artikulu dabas resursi – jānodefinē dabas resursu artikulu, kuru izmantosim apakšsistēmas ierakstos Saņemtās preces un Ražojumi.

Kods / Komentārs –  dabas resursa apzīmējums

Artikuls – izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, izvēlēties no reģistra Artikuli saraksta (kurus izveidojām 1. punktā), nepieciešamo artikulu.

Artikula Nosaukums / Grupa / Grupas Nosaukums – aizpildīsies automātiski no Artikula kartītes, ja šie lauki bija aizpildīti.

Resursi tips – izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, izvēlieties no Realizācijas > Iestatījuma > Dabas resursu tipu saraksta (kurus izveidojām 2. punktā), nepieciešamo tipu.

NB! Gan Kods, gan Resursu tips turpmāk atspoguļosies Dabas resursu pārskatā.

Svars (kg) – no tā kādu vērtību jūs norādīsiet, ir atkarīgs kā programma aprēķinās daudzumu pārskatā.

Piemērs 1

Ja jūs pasūtāt kādu lielgabarīta preci, kurai zināms iepakojuma materiāls un daudzums pēc noklusējuma, tad ir iespējams izveidot ierakstu konkrēti šai precei.

Veidojot Pasūtījuma un Saņemtās Preces ierakstus, Artikula dabas resursa ieraksts nebūs redzams, bet tas parādīsies atskaitē Dabas resursu pārskats.

 

Piemērs 2

Ja jūs pasūtāt kādu preci vai preču partiju, kurai zināms iepakojuma materiāls un daudzums pēc noklusējuma, tad ir iespējams izveidot vienu šablona ierakstu.

Veidojot Pasūtījuma un Saņemtās Preces ierakstu, matricā jāievieto atsevišķo Artikulu (bez summas un PVN koda) no reģistra Artikuli (piemērā augšā, DRN), kuram iestatījumā Artikulu dabas resursi izveidots ieraksts (piemērā augšā, DRN), tas atspoguļosies atskaitē Dabas resursu pārskats.

Piemērs 3

Ja jūs pasūtāt kādu preci vai preču partiju, kurai nezināt iepakojuma materiālu un daudzumu, un šo informāciju iegūsiet tikai saņemot kādu no pavaddokumentiem, tad ir iespējams izveidot vairākus Artikula dabas resursu ierakstus katram iepakojuma materiāla tipam.

Veidojot Pasūtījuma un Saņemtās Preces ierakstu, matricā jāievieto Artikuli (bez summas un PVN koda) no reģistra Artikuli (piemērā augšā, DRN5.9 un DRN5.2), kuriem iestatījumā Artikulu dabas resursi izveidoti ieraksti (piemērā augšā, KARTONS un PLASTMASA), tie atspoguļosies atskaitē Dabas resursu pārskats.

1. Ja svars ir 1 kg, tad norādot daudzumu ierakstā Saņemtās preces 2 (2 kg), tas pats daudzums atspoguļosies pārskatā

2. Ja svars ir 0.5 kg, tad norādot daudzumu ierakstā Saņemtās preces 2 (2 kg), pārskatā atspoguļosies 1 kg

4. Noliktava / Loģistika > Reģistri > Pasūtījumi > veidot ierakstu un no tā Veidot > Preču saņemšanu (Noliktava / Loģistika > Reģistri > Saņemtās preses).

Dabas resursa pārskats atspoguļos informāciju no Saņemtās preces ierakstiem.

Atkarībā no tā, kā jūs izlemsiet reģistrēt programmā dabas resursa materiālus (Artikulu dabas resursi, ieraksta piemēri no 3.punkta) – piesaistot tos konkrētai precei vai ievietojot Pasūtījuma ierakstā kā atsevišķās pozīcijas, saskaņā ar saņemtajiem pavaddokumentiem, tā  izskatīsies tālākais Saņemtas preces ieraksts.

Arī ir iespējams ievadīt informāciju par dabas resursa materiāliem uzreiz Noliktava / Loģistika > Reģistri > Saņemtās preces ierakstā, neveidojot Pasūtījuma ierakstu.

5. Realizācija / Piegādātāji > Atskaites > Dabas resursu pārskats – jāpieprasa atskaiti par ceturksni.

Specifikācijas logā ir iespējams izvēlēties:

  • Periodu – obligāti jānorāda ceturkšņa periodu
  • Ieraksta Nr. – ja ir nepieciešams palaist atskaiti par kādu noteiktu ierakstu
  • Klientu/ Piegādātāju – ja ir nepieciešams palaist atskaiti par kādu konkrēto kontaktu

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus