Ātrā meklēšana!

Darba devēja ziņojums – izmaiņas ar 2021. gada 01. janvāriAtjaunināts 11. oktobr 2022

Lai piemērotu Standard Books jaunajām izmaiņām skatīt šeit

2020. gada 20. jūnijā stājas spēkā grozījumi MK 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Būtiskākie grozījumi no 2021. gada 1. janvāra:

mainās darba devēja ziņojuma aizpildīšanas kārtība, ņemot vērā vienotā nodokļu konta ieviešanu;

noteikta kārtība, kādā par personai izmaksāto nesaņemto darba samaksu informāciju ietver darba devēja ziņojumā;

mainās iesniedzamo ziņojumu nosaukumi, turpmāk tie būs šādi:

 • Darba devēja ziņojums (iepriekš -“Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”);
 • Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums (“Ziņojums par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja pie ārvalstu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”);

No 2021. gada 1. janvāra:

jauns iesniegšanas datums:

 • darba devēja ziņojumam – līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam;
 • pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumam – līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam.

mainās darba devēja ziņojuma veidlapa un tās aizpildīšanas kārtība:

 • darba devēja ziņojumā par 2021. gada janvāri un turpmāk – nebūs jānorāda darba ienākumu izmaksas datums.

Arī turpmāk darba devējs iesniegs darba devēja ziņojumu par iepriekšējā (pārskata) mēnesī aprēķināto ienākumu un sociālajām iemaksām pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī. Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokli šajā darba devēja ziņojumā deklarēs to, kas ir jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā darba devēja ziņojuma iesniegšanas mēnesī (pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī).

Pēc vienotā nodokļu konta ieviešanas darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība būs šādā:

 • 4. ailē – kārtība nemainās – par pārskata mēnesi aprēķinātā alga;

 • 5. ailē – kārtība nemainās – no 4. ailes aprēķinātās kopējās sociālās iemaksas (darba ņēmēja + darba devēja sociālo iemaksu daļas);

 • 8. ailē – kārtība mainās:

aprēķinātais IIN, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam,
vai
līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam(2. punktā noteiktajos gadījumos).

Speciāla pārejas perioda kārtība, kādā darba devējiem būs jāiesniedz darba devēja ziņojumi par 2020. gada decembri:

 • 4. ailē – par decembri aprēķināto algu;
 • 5. ailē – no 4. ailes ienākuma sociālās iemaksas (darba ņēmēja + darba devēja sociālo iemaksu daļas);
 • 8. ailē – decembrī ieturēto IIN, kas būs ieturēts atbilstoši iepriekšējai kārtībai;
 • sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas” aizpilda 1., 2., 3. un 8. aili, 8. ailē norādot IIN no 2021. gada janvārī izmaksātajiem ienākumiem, kurš jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. janvārim.

VID mājas lapas informāciju var apskatīt šeit

Atslēgvārdi:
Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus