Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 28. jūnijs 2024

Datu integritātes modulis

Datu integritātes modulis satur vairākas atskaites, kas palīdzēs izsekot jebkuras neatbilstības cēloņiem starp Galveno Grāmatu un apakšsistēmu.

Lai piekļūtu Datu integritātes modulim, veiciet sekojošās darbības:

1. Pārliecinieties, vai modulī Sistēma > Iestatījumi > Konfigurācija > sadaļā “Tehniskie” ir atzīmēta opcija “Datu integritāte”.

2. Piešķiriet katrai personai vai globālajam lietotājam piekļuvi grupai, kurai esat piešķīruši pilnu piekļuvi šim modulim.

Attiecīgajā personu grupā izvēlieties:

Veids – modulis
Artikuls – Datu integritāte
Tiesības – Pilns

Apakšsistēmu pārbaude atrodas arī Sistēmas modulī.

Apakšsistēmu pārbaudes atskaite ir Galvenās Grāmatas grāmatojumu saraksts, kas izveidoti no apakšsistēmas ierakstiem, kuros apakšsistēmas ieraksti vairs nepastāv vai vairs nav atzīmēti kā grāmatoti. Standard Books kontroles nodrošina, ka šādas situācijas nevar rasties parastā ikdienas lietošanā, taču šīs kontroles dažkārt var tikt apietas (piemēram, importējot apakšsistēmas ierakstu, kas nav atzīmēts kā grāmatots no teksta faila, kurā ir norādījums par esošo ierakstu pārrakstīšanu).

Ja jums ir nepieciešams saraksts ar apakšsistēmas ierakstiem, kas ir atzīmēti kā grāmatoti, bet kuriem nav atbilstošu Galvenās Grāmatas grāmatojumu, izmantojiet Grāmatojumu pārbaudes atskaiti.

Norādiet periodu, kas jāietver atskaitē. Noklusējuma periods ir pašreizējais datums.

Pārskatā tiks pārbaudīts katrs Galvenās Grāmatas grāmatojums, kas izveidots no apakšsistēmas ieraksta, un kurš ir izveidots norādītajā periodā. Ja sākotnējais apakšsistēmas ieraksts vairs nepastāv vai nav atzīmēts kā grāmatots, pārskatā tiks norādīts Galvenās Grāmatas grāmatojums.

Grāmatojumu pārbaude atrodas arī Sistēmas modulī

Grāmatojumu pārbaude ir apakšsistēmas ierakstu saraksts, kas ir atzīmēti kā grāmatoti, bet kuriem nav atbilstoša Galvenās Grāmatas grāmatojuma. Parasti tas notiek tāpēc, ka attiecīgā opcija nav izvēlēta apakšsistēmu iestatījumā.

Ja jums ir nepieciešams saraksts ar Galvenās Grāmatas grāmatojumiem, kas izveidoti no apakšsistēmas ierakstiem, kuros apakšsistēmas ieraksti vairs nepastāv vai vairs nav atzīmēti kā grāmatoti, izmantojiet apakšsistēmu pārbaudes atskaiti.

Norādiet periodu, kas jāietver atskaitē. Noklusējuma periods ir pašreizējais datums.
Atskaitē tiks pārbaudīti ieraksti reģistros, kas ievadīti norādītajā periodā un ir atzīmēti kā grāmatoti. Ja nav saistīta Galvenās Grāmatas grāmatojuma, tad ieraksts tiks norādīts pārskatā.

Labojumu saraksts ir to labojumu un atjauninājumu saraksts, kurus esat veicis grāmatojumos no noteikta perioda.

Pārskatā būs uzskaitīti labotie un atjauninātie grāmatojumi, kas sākotnēji tika ievadīti šeit norādītajā periodā. Paši labojumi un atjauninājumi var būt veikti pēc šī perioda.

Ja jums ir nepieciešams, lai periods būtu viena diena, vienkārši ievadiet datumu un tas tiks automātiski pārveidots perioda formātā.

Konts – izvēlieties kontu

Sākot ar reģ. datumu – Ievadiet šeit datumu, ja jums ir nepieciešama atskaite, lai uzskaitītu labojumus un atjauninājumus, kas veikti noteiktā datumā vai pēc tā.

Visi grāmatojumi – pēc noklusējuma pārskatā tiks uzskaitīti tikai tie grāmatojumi, kas ir laboti vai atjaunināti. Katram grāmatojumam tiks parādīts grāmatojuma numurs, grāmatojuma datums, darbība (t.i., labošana vai atjaunināšana) un grāmatojuma datums.  Ja atzīmēsiet šo opciju, pārskatā tiks norādīti visi grāmatojumi, tostarp tie, kas nav laboti vai atjaunināti, kopā ar to izveidošanas datumiem. Varat izmantot šo opciju, lai gūtu priekšstatu par izmainīto grāmatojumu īpatsvaru vai iegūtu priekšstatu par to, cik ilgs laiks nepieciešams atjauninājumu un labojumu veikšanai.

Pieejas kontrole atskaite ir globālo lietotāju un personu saraksts, kas parāda kuriem uzņēmumiem tiem ir piekļuve, kā arī piekļuves līmeni.

Ja jums ir pievienota vairāk nekā viena kompānija, tad atverot izvēlni laukā “Lietotājs”, redzēsiet tikai tos lietotājus, kas ir pievienoti kompānijai, kurā pašlaik darbojaties.  Ja vēlaties veidot atskaiti par personām no citas kompānijas, tad varat ievadīt personu parakstus manuāli.

Piegādātāju datu pārbaudes atskaite ir rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu izsekot jebkuras neatbilstības cēloņiem starp kopējo rezultātu Neapmaksāto rēķinu atskaitē un kreditoru kontroles konta atlikumā. Lai izmantotu šo rīku, veiciet tālāk norādītās darbības:

1. Kopējam rezultātam Neapmaksāto rēķinu atskaitē un kreditora konta atlikumam vienmēr ir jāsakrīt. Ieteicams periodiski pārbaudīt, vai tie sakrīt. To var izdarīt divos veidos:

1.1. Izveidojiet kreditora konta Neapmaksāto rēķinu atskaiti un Galvenās Grāmatas pārskatu un salīdziniet rezultātus.
1.2. Izveidojiet Piegādātāju datu pārbaudes atskaiti konkrētam datumam. Faktiski šis veids ir punkta 1.1. automatizēta versija, jo Piegādātāju datu pārbaudes atskaite salīdzinās kopējo summu Galvenās Grāmatas pārskatā norādītajam datumam ar kreditora konta atlikumu tajā pašā datumā.

2. Ja pastāv neatbilstība starp Neapmaksāto rēķinu atskaiti un kreditora konta atlikumu, izveidojiet Piegādātāju datu pārbaude atskaiti par periodu starp pēdējo datumu, kad zināt, kad atšķirības nebija, un pašreizējo datumu. Tas parādīs datumu, kad radās neatbilstība.

NB! Ja jums ir pieradums atzīmēt maksājumus kā apstiprinātus  un pēc tam tos atzīmēt kā grāmatotus vēlāk, tad atskaitē Piegādātāju datu pārbaude tiks parādīta starpība starp Neapmaksāto rēķinu atskaiti un kreditora konta atlikumu. Ienākošais rēķins, kas ir iekļauts apstiprinātajā maksājumā, netiks iekļauts Neapmaksāto rēķinu atskaitē (šajā gadījumā tas tiks uzskatīts par apmaksātu), taču apstiprinātajiem maksājumiem nav atbilstošu Galvenās Grāmatas grāmatojumu, tāpēc kreditora konts vēl netiks atjaunināts.

Norādiet periodu, kas jāietver atskaitē.
Par katru perioda dienu pārskatā tiks parādīts kopējais Neapmaksāto rēķinu rezultāts un kreditora konta atlikums, salīdzinot abus skaitļus. Tā kā Neapmaksāto rēķinu žurnāla atskaite tiks aprēķināta par katru perioda dienu, pārskata sagatavošana var aizņemt kādu laiku, ja norādāt periodu, kas ir ilgāks par dažām dienām.

Kreditoru kontroles kodi – Norādiet kreditora kontu, uz kuru attiecas atskaite.

Rādīt tikai neatbilstības –  Pēc noklusējuma pārskatā būs atsevišķa rinda katram pārskata perioda datumam. Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai pārskatā tiktu iekļauts datums tikai tad, ja pastāv atšķirība starp kopējo Neapmaksāto rēķinu žurnāla rezultātu un kreditora konta atlikumu. Tas var padarīt pārskatu vieglāk lasāmu, bet nepadarīs tā sagatavošanu ātrāku, jo Neapmaksāto rēķinu žurnāls joprojām būs jāaprēķina par katru perioda dienu.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Kā Standard Books palīdz pārdošanas darbam un klientu pārvaldībai?

23. jūlijs 2024

Pārdošanas darbu veikšana ir daudz… Lasīt tālāk

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk