Ātrā meklēšana!

Kā izveidot kredītrēķinu realizācijas rēķinam?Atjaunināts 23. februāris 2022

Kad esi saglabājis, apstiprinājis un nosūtījis klientam Realizācijas rēķinu, bet rēķinā atklāj kļūdu vai ir kāds cits iemesls rēķina korekcijai vai anulēšanai, tad vari izveidot kredītrēķinu.

Ja vēlaties kreditēt nosūtīto rēķinu, rīkojieties šādi:

1. Pārliecinieties, ka atrodaties Realizācijas modulī, navigācijas centrā noklikšķiniet uz pogas [Reģistrs] un parādītajā sarakstā veic dubultklikšķi uz [Rēķini]. Tiek atvērts logs ‘Rēķini: Pārskats’, kurā redzami visi reģistrētie rēķini.

2. Ieteicamā kredītrēķina izveides metode ir sarakstā atrast kreditējamo Realizācijas rēķinu, atvērt to un izvēlnē ‘Veidot’ atlasīt ‘Kredītrēķins’.

NB! Ja nevēlaties saistīt kredītrēķinu ar konkrētu rēķinu, izvēlnē ‘Veidot’ atzīmē ‘Jaunu ierakstu – Rēķins’, lai atvērtu tukšu jaunu ierakstu, vai ‘Ieraksta kopiju’, ja vēlēties dublēt kreditējamo rēķinu.

Ja kreditējamais rēķins nav izveidots no ‘Klientu pasūtījuma’ vai ‘Nosūtītās preces’ un jums ir nepieciešams Kredītrēķins, lai kreditētie artikuli/preces atgrieztos noliktavā, izmantojot izvēlnes ‘Veidot’ atzīmējiet “Kredītrēķins”. Tas nodrošinās, ka ieraksta sadaļā ‘Artikuli’ šķirtnē ‘F’ pareizi tiks aizpildīts lauks ‘Kredit.rinda’, kas savukārt nodrošinās, ka prece tiks atgrieztas noliktavā tādā veidā, kas atbilst tās sākotnējām izmaksām un atbilst iestatījuma ‘Izmaksas’ nodefinētiem parametriem. Neaizmirstiet kredītrēķinā atzīmēt izvēles rūtiņu ‘Izmainīt noliktavas atlikumu” sadaļā ‘Nosūtīšanas nosacījumi’.

Ja kreditējamais rēķins tika izveidots no ‘Klientu pasūtījuma’ vai ‘Nosūtītās preces’, izmantojiet izvēlnes ‘Veidot’ atzīmējiet ‘Jaunu ierakstu – Rēķins’, ‘Ieraksta kopiju’ vai ‘Kredītrēķins’. Bet, ja vēlaties, lai ‘Klientu pasūtījuma’ daudzums, kuru piestādīja rēķinā, šķirtnē ‘D’ laukā tiktu atjaunināts ar kredītrēķinu, jums ir jāizveido kredītrēķinu, izmantojot funkcijas ‘Ieraksta kopiju’ vai ‘Kredītrēķins’. Kā arī iestatījumā ‘Klientu pasūtījumu ievadīšana’ (‘Klientu pasūtījumi’ modulī priekš ERP un ‘Pārdošanas vadība’ modulī priekš Standard Books) jāatķeksē opciju ‘Veidot kredītrēķinu, atjaunot daudzumu pasūtījumā”.

Ja izmantojat opciju ‘Ieraksta kopiju’, pirms kredītrēķina saglabāšanas pirmo reizi ir jāveic arī 3. un 4. soli, kuri norādīti tālāk.

NB! Ja kreditējamais rēķins ir Soda naudas rēķins, tas izveidošanai jāizmanto, izvēlnes ‘Veidot’ funkciju ‘Kredītrēķins’. Nedrīkst veidot ieraksta kopiju šāda veida rēķiniem, lai tos kreditētu.

3. Kredītrēķins tiks atvērts jaunā logā ar nosaukumu “Rēķins: Jauns”, ja izmantojiet izvēlnes ‘Veidot’ funkciju ‘Jaunu ierakstu – Rēķins’ vai ‘Ieraksta kopiju’. Ievadiet rēķinu kā parasti, bet laukā ‘Samaksas termiņš’ nomainiet vērtību uz atbilstošu samaksas kodu (piem. ‘KR’) ar tipu “Kredītrēķins”. Ja veidojāt Kredītrēķinu, izmantojot funkciju “Kredītrēķins”, Samaksas termiņš ar veidu ” Kredītrēķins” tiks ielikts automātiski.

4. Pirmajā rindā parādīsies frāze “Kreditēt rēķinu”, kura nobīdīs visas esošās rindas uz leju. Laukā, kas atrodas pa labi no šīs frāzes, ievadiet kreditējamā rēķina numuru, ja nepieciešams, izmantojot “Ievietot speciāli” funkciju, lai atvērtu neapmaksāto rēķinu sarakstu. Atkal, ja veidojāt kredītrēķinu, izmantojot funkciju ‘Kredītrēķins’, tas tiks darīts automātiski. Ja ievadīsiet savu tekstu laukā, kas atrodas pa labi no rēķina numura, kā tas ir izdarīts tālāk esošajā ilustrācijā, tas tiks uzdrukāts uz kredītrēķina veidlapas, ja vien savā dokumenta formā esat iekļāvis lauku “Apraksts”.

Rēķina numurs ir jāievada rindā “Kreditēt rēķinu” sekojošos gadījumos:

  • Ja izmantojat opciju ‘Neatļaut kredītrēķinus bez numura’ iestatījuma ‘Kontējumu sastādīšana realizācijai‘ sadaļā ‘Kredītrēķini’.
  • Ja kreditējamais rēķins ir Skaidras naudas rēķins. Tas nodrošinās, ka kredītrēķins varēs kreditēt Kases kontu. Pretējā gadījumā tas kreditē tikai Debitoru kontu.

Kreditējamam rēķinam jābūt obligāti atzīmētam kā ‘Grāmatots’, lai izveidotu no tā kredītrēķinu.

Gadījumos, kad sākotnējā rēķinā tika izmantota ārvalstu valūta, valūtas kurss var atšķirties sākotnēja rēķina datumā un kredītrēķina datumā. Ja tā, sākotnējais valūtas kurss tiks ievadīts kredītrēķinā, kad ievadīsiet kreditējamā rēķina numuru.

5. Pārējās rindās varat ievadīt kreditējamos artikulus un summas. Ja izmantojat opciju ‘Izmantot kredītrēķinu kontus’ iestatījuma ‘Kontējumu sastādīšana realizācijai’ kartītē ‘Debitori’, tad tiks izmantoti realizācijas kredītrēķinu konti un PVN kodi standarta kontu un PVN kodu vietā.

Tie tiks ņemti no atbilstošas Artikulu grupas kartes sadaļas ‘Kredītrēķinu konti’ vai no iestatījuma ‘Kontējumu sastādīšana realizācijai’ kartītes sadaļas ‘Kredītrēķini’. Ja veidojāt kredītrēķinu, izmantojot funkciju ‘Ieraksta kopiju’, mainot Samaksas termiņa lauku uz tipu “Kredītrēķins”, esošo artikulu realizācijas konti un PVN kodi tiks mainīti automātiski.

NB! Ja opcija ‘Izmantot kredītrēķinu kontus’ iestatījuma ‘Kontējumu sastādīšana realizācijai’ kartītē ‘Debitori’ nav atķeksēta, veidojot kredītrēķinus sistēma izmantos standartos realizācijas kontus un kodus no iestatījuma PVN kodi (Finanses modulis) un iestatījuma ‘Kontējumu sastādīšana realizācijai’ sadaļas ‘Realizācija’ (Realizācijas modulis).

NB! Ja kredītrēķins izveidots vienā periodā ar sākotnējo kreditējamo rēķinu, tad sistēma veidojot kredītrēķinus pielietos iestatītus kontus un PVN kodus, pēc noklusējuma. Ja kredītrēķins izveidots citā periodā nekā sākotnējais kreditējamais rēķins, un to vajag atspoguļot PVN deklarācijā, tad vajadzēs manuāli pielietot šiem ierakstiem/grāmatojumiem:

  • vai speciāli šai situācijai izveidotu kontu (kontu plānā);

  • vai speciāli šai situācijai izveidotu objektu.

6. Ja jums ir nepieciešams, lai ar kredītrēķinu Artikuls (prece) būtu pieņemts atpakaļ noliktavā, ir jāņem vērā sekojošo:

  • Ja kreditējamais rēķins nav izveidots no ‘Klientu pasūtījuma’ vai ‘Nosūtītās preces’, jums ir jānodrošina, lai rūtiņu ‘Izmainīt noliktavas atlikumu’, kas atrodas kredītrēķina ieraksta sadaļā ‘Nosūtīšanas nosacījumi’, būtu atķeksēts. Ja jūs vēlāties atjaunot Noliktavas atlikumus kredītrēķinos pēc noklusējuma, to var izdarīt Sistēmas moduļa iestatījumā “Papildu funkcijas’, sadaļā ‘Neatbalstītās’ atķeksējot ‘Kredītrēķini izmaina noliktavas atlikumu’.

  • Ja kreditējamais rēķins ir izveidots no ‘Klientu pasūtījuma’ vai ‘Nosūtītās preces’, jūs nevarat izmantot funkciju ‘Kredītrēķins’, lai atgrieztu kreditētās artikulus/preces noliktavā. Jums ir jāizveido ‘Atgriezto preci’ ieraksts no ‘Klientu pasūtījuma’ vai ‘Nosūtītās preces’. Ja kredītrēķina ieraksta ir atķeksēta rūtiņa ‘Izmainīt noliktavas atlikumu’ tad, kad jūs mēģināsiet saglabāt kredītrēķina ierakstu parādīsies ziņojums “Šim kredītrēķinam nav atļauts izmainīt noliktavas atlikumu. Lai to darītu, izveidojiet atgriezto preci”. Lai turpinātu, noņemiet ķeksi no rūtiņa ‘Izmainīt noliktavas atlikumu’.

7. Noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas ‘Grāmatot’, kad esat pārliecināti, ka kredītrēķins ir pareizs, saglabājiet to. Tāpat kā parastu Rēķinu gadījumā, sistēma atjaunos Realizācijas datus, ja ir nodefinēti Finanses moduļa iestatījums ‘Grāmatojumi no apakšsistēmām’ un Realizācijas moduļa iestatījums ‘Numuru sērijas – rēķini’, lai izveidotos grāmatojums modulī Finanses.

8. Drukājot kredītrēķinu, standarta rēķina veidlapas formas vietā tiks izmantota kredītrēķina veidlapas forma. Pēc noklusējuma visi skaitļi kredītrēķinā tiks drukāti ar pozitīvu zīmi. Ja vēlaties, lai tie tiktu drukāti kā negatīvi, izmantojiet opciju ‘Negatīvās summas kredītrēķinu izdrukās’, kas atrodas iestatījuma ‘Kontējumu sastādīšana realizācijai’ sadaļā ‘Kredītrēķini’.

Iestatījumā ‘Kontējumu sastādīšana realizācijai’ ir divas opcijas, kuras varat izmantot, ja nepieciešams, lai kredītrēķina vērtība nebūtu pārāk augsta:

  • Ja izmantojat opciju ‘Kredītrēķina kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt rēķina vērtību’ (sadaļā ‘Kredītrēķini’), jūs nevarēsit saglabāt kredītrēķinu, atzīmējot to kā “Grāmatots’, ja tā vērtība ir lielāka par kreditējamo Rēķina vērtību, atskaitot jebkuru iepriekšējo kredītrēķina vērtību.

  • Ja izmantojat opciju ‘Neatļaut pārmaksāt rēķinus’ (sadaļā ‘Debitori’), jūs nevarēsit saglabāt kredītrēķinu, ja tā vērtība ir lielāka par neapmaksāto kreditējamā rēķina vērtību (t.i, kredītrēķina vērtība tiks salīdzināts ar kreditētā rēķina vērtību, no kuras atskaitīti visi maksājumi, kas saņemti par šo rēķinu, un atņemot jebkuru iepriekšējo kredītrēķinu vērtību).

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus