Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 26. jūnijs 2024

Kā sagatavot iestatījumu PVN kodi darbam?

Skatieties sadaļu par PVN kodiem šajā video vai sekojiet instrukcijām zemāk tekstā.

 

Modulis Finanses > Iestatījumi > PVN kodi

Sadaļa A

Kods – Katrs PVN koda ieraksts jāidentificē ar unikālu kodu.

Neiesk.% – Norādiet procentuālo vērtību, kas jāpiemēro skaitlim, kurā nav iekļauts PVN, lai aprēķinātu PVN summu.

Ja procentuālā vērtība ir nulle, jānorāda izejošais (aprēķināta) vai ienākošais (priekšnodokļa) konts, piemēram kā notiek ar EU zonas rēķiniem.

Iesk.% – Norādiet procentus, kas jāpiemēro skaitlim, kas ietver PVN, lai aprēķinātu PVN summu.

Izej./st. – Izvēlēties no reģistra Konti, modulis Finanses/SistēmaNorādiet šeit pārdošanas (aprēķināto) PVN kontu, kas tiks atspoguļots pa kredītu ikreiz, kad izmantojat PVN kodu realizācijas (pārdošanas) darījumā.

Ieraksti, kas sagatavoti no ES zonas ienākošiem (pirkuma) rēķiniem, tiks atspoguļoti pirkuma (priekšnodokļa) PVN kontā pa debitu, izmantojot PVN kodu piešķirto pirkuma PVN kontam, un pārdošanas (aprēķināta) PVN kontā pa kredītu, izmantojot PVN kodu piešķirto pārdošanas PVN kontam. Tāpēc ieteicams izmantot atsevišķus PVN kodus ES zonai ar atsevišķiem PVN pirkuma/pārdošanas kontiem, kas netiek izmantoti citiem PVN kodiem.

Ja vēlaties, lai PVN no kredītrēķiniem tiktu ieskaitīts citā izejoša (aprēķināta) PVN kontā, norādiet šo kontu D sadaļā.

Izejošais – Izvēlēties no reģistra Konti, modulis Finanses/Sistēma.Šis lauks jums jāizmanto tikai tad, ja savā uzskaites procesā jūs izmantojat PVN starpkontu priekšapmaksām, kontu var nodefinēt Realizācijas moduļa iestatījuma Kontējuma sastādīšana realizācija sadaļā “PVN un Nodokļi”.

Ja izmantojat opciju PVN starpkonts priekšapmaksām, PVN tiks ieskaitīts arī no priekšapmaksas maksājumiem Realizācijas moduļa reģistra Maksājumi (maksājums bez rēķina numura, bet ar priekšapmaksas numuru). PVN tiks atspoguļots pa kredītu Izejošais” kolonnā un pa debetu priekšapmaksas PVN kontā, kas norādīts iestatījumā Kontējuma sastādīšana realizācija sadaļā “PVN un Nodokļi”.

Visos gadījumos, ja konkrētam PVN kodam nav Izejoša konta, tā vietā tiks izmantots PVN konts no iestatījuma Kontējuma sastādīšana realizācija sadaļas “PVN un Nodokļi”.

Ieej./st. – Izvēlēties no reģistra Konti, modulis Finanses/Sistēma. Norādiet šeit pirkuma (priekšnodokļa) PVN kontu, kas tiks atspoguļots pa debitu ikreiz, kad izmantojat PVN kodu darījumos ar piegādātājiem, (pirkuma darījumā).

Ja vēlaties, lai PVN no kredītrēķiniem tiktu ieskaitīts citā ienākoša rēķina (priekšnodokļa) PVN kontā, norādiet šo kontu D sadaļā.

Ieejošais – Izvēlēties no reģistra Konti, modulis Finanses/SistēmaŠis lauks jums jāizmanto tikai tad, ja savā uzskaites procesā jūs izmantojat PVN starpkontu priekšapmaksām, kontu var nodefinēt Piegādātāju moduļa iestatījuma Kontējuma sastādīšana piegādātājiem sadaļā “PVN”.

Izmantojot opciju PVN starpkonts priekšapmaksām, PVN tiks ieskaitīts arī no priekšapmaksas maksājuma uzdevumiem Piegādātāju moduļa reģistra Maksājumu uzdevumi, nevis no piegādātāju (pirkuma) rēķiniem. Šajā gadījumā PVN konts tiks provizoriski uzskaitīts pa debitu Ieej./st. kolonnā ikreiz kad piegādātāju (pirkuma) rēķins atzīmēts kā “OK”. Kad tiks veikta piegādātāja rēķina apmaksa, maksājuma uzdevuma grāmatojums iekļaus papildu PVN elementu, kurā PVN tiek pārvietots no Ieej./st. uz Ieejošais. Tādējādi Ieejošais kļūs par galīgo priekšnodokļa PVN kontu.

Visos gadījumos, ja konkrētam PVN kodam nav Ieejoša konta, tā vietā tiks izmantots PVN konts priekšapmaksām no iestatījuma Kontējuma sastādīšana piegādātāji sadaļas “PVN”.

Nosaukums –Šeit ievadītais apraksts tiks parādīts izvēlnes sarakstā, tāpēc tam jābūt pietiekami detalizētam, lai vienmēr tiktu izvēlēts pareizs PVN kods.

Sadaļa B

Nodokļa likumi – Izvēlēties no iestatījuma Nodokļu likumi, modulis FinansesNodokļu likumi ļauj mainīt PVN kodu darbību no režīma pēc noklusējuma. Noklusējuma darbība ir šāda:

Realizācijas rēķini: vietēji (PVN – vietējais), iekšā ES zonas (PVN starpkonts) un ārpus ES zonas (PVN starpkonts)

PVN tiks atspoguļoti pa kredītu zem Izej./st. (aprēķinātais nodoklis)

Piegādātāju rēķini iekš ES PVN zonas –PVN tiks atspoguļots pa debetu Ieej./st. PVN kontā (priekšnodokļa kontā) un pa kredītu Izej./st. PVN kontā (aprēķinātais nodoklis). PVN apgrieztais maksājuma režīmā.

Piegādātāju rēķini ārpus ES PVN zonas – PVN netiks ievietots.Ja jums ir jāmaina šī noklusējuma darbība noteiktā PVN kodā (piemēram, jūs vēlaties, lai vietējā zonā varētu ievietot reversais PVN no piegādātāja rēķina), to izdariet izmantojot nodokļa likumus. Veiciet šīs darbības:

1) Izveidojiet ierakstu Finanses moduļa iestatījumā Nodokļa likumi.

2) Izmantojot izvēlnes sarakstu, izvēlēties laukā attiecīgo PVN tipu. Tas precizēs nodokļa likumu uzvedību. Piemēram, ja vēlaties, lai vietējā zonā grāmatotu reverso PVN no piegādātāja rēķina, kā PVN tipu izvēlieties “Reversais”.

3) Saglabājiet nodokļa likuma ierakstu.

4) Ievadiet jaunu PVN kodu un norādiet Nodokļa likumu B sadaļā.

Varat arī izmantot nodokļa likumus, lai norādītu, kā grāmatojumi ar noteiktiem PVN kodiem tiks parādīti pārskatos un eksportēšanas failos. Lielākā daļa no PVN tipu opcijām, kuras varat izvēlēties nodokļa likuma ierakstā, ir paredzētas īpašiem apstākļiem konkrētās valstīs.

Mēs rekomendējam izmantot “PVN kodi” (Finanses modulis) un  PVN sadaļas “Kontējumu sastādīšanas” iestatījumu (Realizācija un Piegādātāji moduļi) konfigurācijas, kuras tiek piedāvātas Standard Books pēc noklusējuma.

NB! Svarīgas izmaiņas PVN kontos no versijas 8.5 2021-09-26

NB! Mainot PVN kodu kontus, ir jāpārliecinās, ka PVN formulā šie jaunie konti tiek ietverti, lai korekti aprēķinātos PVN deklarācijas titullapa eksportējot uz EDS.

Jebkuras izmaiņas PVN kodu un PVN nodokļu sadaļas Kontējumu sastādīšanas iestatījumos (Piegādātāju un Realizācijas moduļos) ir jāpārbauda veicot PVN deklarācijas eksportu uz EDS. Vēlams arī iepriekš mainot PVN kodus izveidot arhīvu – rezerves kopiju datiem.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Kā Standard Books palīdz pārdošanas darbam un klientu pārvaldībai?

23. jūlijs 2024

Pārdošanas darbu veikšana ir daudz… Lasīt tālāk

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk