Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Moduļi> Realizācija> Rēķini> Rēķina ieraksta summas noapaļošana

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 30. maijs 2024

Rēķina ieraksta summas noapaļošana

Dažkārt Piedāvājumos, Pasūtījumos, klientu pasūtījumos un rēķinos ir vajadzīgs kontrolēt aprēķinu noapaļošanas veidu.

Piemēram, ja vēlaties rēķinā summu noapaļot līdz divām zīmēm aiz komata (vērtības pēc noapaļošanas sekos secībai 0,00, 0,05, 0,10, 0,15 utt.). Lai to izdarītu dodieties uz moduli Sistēma > Iestatījumi > Noapaļošana > Noklusējuma > Solis > nomainiet uz 5. Izmantojot šo opciju, 0,023 tiks noapaļots līdz 0,00


Logā ir sešas sadaļas, kurās varat norādīt, kā konkrēti skaitļi tiks noapaļoti (Noklusējuma, Noklusētais aprēķinos, Kopā, PVN, Pašizmaksa un Rindas summa). Katrā sadaļā ir viena un tā pati opciju kopa, kas kontrolē noapaļošanas procesa darbību. Vispirms aprakstīsim šīs opcijas (lauks Decimāldaļas, Solis, Veids un Virziens) un pēc tam loga sadaļas.

NB! Attēlā zemāk redzamie iestatījumi ir mūsu rekomendētie programmas izmantošanai.

Decimāldaļas – norādiet nepieciešamo zīmju skaitu aiz komata. Vērtību piemēri:
2  Noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata
1  Noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata
0  Noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.
-1  Noapaļo līdz tuvākajam 10
-2  Noapaļo līdz tuvākajam 100.
Maksimālais zīmju skaits aiz komata ir septiņas. Tomēr dažos neaprēķinātos laukos var būt ne vairāk kā trīs zīmes aiz komata (Piemēram, rēķina laukos Daudzums un Vienības cena), tāpēc maksimālais zīmju skaits aiz komata aprēķinātajā Summa laukā ir sešas.

Solis – Izvēlieties opciju uznirstošajā logā, lai norādītu noapaļošanas soli, kā norādīts tālāk.
bez soļa: Tiks izmantots noapaļošanas solis 1. Piemēram, ja noapaļojat līdz divām zīmēm aiz komata, vērtības pēc noapaļošanas sekos secībai 0,00, 0,01, 0,02, 0,03 un tā tālāk. Izmantojot šo opciju, 0,023 tiks noapaļots līdz 0,02.
5: Tiks izmantots noapaļošanas solis 5. Piemēram, ja noapaļojat līdz divām zīmēm aiz komata, vērtības pēc noapaļošanas sekos secībai 0,00, 0,05, 0,10, 0,15 un tā tālāk. Izmantojot šo opciju, 0,023 tiks noapaļots līdz 0,00.
2.5: Tiks izmantots noapaļošanas solis 2,5. Piemēram, ja noapaļojat līdz divām zīmēm aiz komata, vērtības pēc noapaļošanas sekos secībai 0,00, 0,025, 0,05, 0,075 un tā tālāk. Izmantojot šo opciju, 0,023 tiks noapaļots līdz 0,025. Ņemiet vērā, ka šīs opcijas dēļ dažkārt tiks izmantota viena papildu zīme aiz komata nekā norādīts.

Veids – Izvēlieties opciju uznirstošajā logā, lai norādītu, kā puse tiks noapaļota. Iespējas ir:
pusi uz augšu: Noapaļojot līdz nullei aiz komata, 0,5 tiks noapaļots līdz 1,0.
pusi uz leju: Noapaļojot līdz nullei aiz komata, 0,5 tiks noapaļots uz leju līdz 0,0.
uz pāra: 0,5 tiks noapaļots līdz tuvākajam pāra veselajam skaitlim. Piemēram, noapaļojot līdz nullei aiz komata, 1,5 tiks noapaļots līdz 2; 2,5 tiks noapaļots līdz 2; 3,5 tiks noapaļots līdz 4.
uz nepāra: 0,5 tiks noapaļots līdz tuvākajam nepāra veselajam skaitlim. Piemēram, noapaļojot līdz nullei aiz komata, 1,5 tiks noapaļots līdz 1; 2,5 tiks noapaļots līdz 3; 3,5 tiks noapaļots līdz 3.
nogriezt: Noapaļošana tiks veikta, noņemot decimāldaļas. Piemēram, 1,999 tiks noapaļots līdz 1,99 (noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata), līdz 1,9 (viena zīme aiz komata) vai līdz 1 (nulle zīme aiz komata).

Virziens – tiks izmantots tikai tad, ja veids būs “pusi uz augšu” vai “pusi uz leju”. Tas norāda, ko “uz augšu” un “uz leju” nozīmē negatīviem skaitļiem.
uz augšu vienmēr ir pozitīvs
Ja veids ir “pusi uz augšu”, tad -1,5 tiks noapaļots līdz -1; +1,5 tiks noapaļots līdz 2.
Ja veids ir “pusi uz leju”, tad -1,5 tiks noapaļots uz leju līdz -2; +1,5 tiks noapaļots līdz 1.

uz augšu ir prom no nulles
Ja veids ir “pusi uz augšu”, tad, -1,5 tiks noapaļots līdz -2; +1,5 tiks noapaļots līdz 2.
Ja veids ir “pusi uz leju”, tad -1,5 tiks noapaļots uz leju līdz -1; +1,5 tiks noapaļots līdz 1.
Šī opcija nodrošinās, ka negatīvs ieraksts pilnībā atcels pozitīvo.


Noapaļošanas logā ir šādas sadaļas:
Noklusējuma:

  • Tā kontrolē decimāldaļu skaitu, kas tiks parādīts laukos “Cena” un laukos ar aprēķinātām vērtībām (piem., Summa). Piemēram, ja noklusējuma decimāldaļu skaits ir 4, vienmēr tiks rādītas četras decimāldaļas. Tātad vērtība 1 tiks parādīta kā 1,0000, un 1,25 tiks parādīta kā 1,2500.
  • Tā nosaka maksimālo decimāldaļu skaitu, ko var izmantot jebkur šajā iestatījumā (izņemot sadaļu Izmaksas cena). Piemēram, ja noklusējuma zīmju skaits aiz komata ir 4, tad Rindas summa tiks noapaļota līdz četrām zīmēm aiz komata (pat ja attiecīgajā šī iestatījuma sadaļā norādījāt, ka tas ir jānoapaļo līdz sešām).
  • Lauks “Daudzums” visās matricās nesekos šeit norādītajam decimāldaļu skaitam. Šis lauks var atbalstīt līdz trim zīmēm aiz komata. Piemēram, ja ievadīsiet “1”, laukā tiks parādīts “1”, ja ievadīsit “1.123”, laukā tiks parādīts “1.123” un tā tālāk. Ja ievadāt “1.1234”, tas tiks noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata, ievērojot noklusējuma noteikumus solim, veidam un virzienam.
  • Vienības cenas lauks visās matricās var arī atbalstīt līdz trim zīmēm aiz komata, un vienmēr tiks rādīts vismaz divi (pat ja noklusējuma zīmju skaits aiz komata ir mazāks par diviem). Piemēram, ievadot “1”, laukā tiks parādīts “1.00”, ja ievadīsit “1.123”, laukā tiks parādīts “1.123” utt. Ja ievadāt “1.1234”, tas tiks noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata, ievērojot noklusējuma noteikumus solim, veidam un virzienam. Ja noklusējuma decimāldaļu skaits ir lielāks par trim, skaitļiem tiks pievienots atbilstošais beigu nulles skaits. Piemēram, ja noklusējuma decimāldaļu skaits ir pieci un jūs ievadāt “1.12”, tiks parādīts “1.12000”.

Noklusētais aprēķinos
Šajā sadaļā tiek kontrolēta to aprēķināto skaitļu noapaļošana, kas nav minēta citur šajā iestatījumā (piemēram, skaitļi, kas iegūti no valūtas konvertēšanas). Aiz komata zīmju skaits nedrīkst pārsniegt iepriekš norādīto noklusējuma decimāldaļu skaitu.

Kopā
Šī sadaļa kontrolē skaitļu noapaļošanu, kas parādīti laukā “Kopā” zem visām matricām. Aiz komata zīmju skaits nedrīkst pārsniegt iepriekš norādīto noklusējuma decimāldaļu skaitu.

PVN
Šī sadaļa kontrolē PVN aprēķina noapaļošanu katrā matricas rindā (bet skaitļi, kas parādīti PVN laukā zem visām matricām, tiek noapaļoti, izmantojot iepriekšējo sadaļu “Noklusētais aprēķinos” ). Aiz komata zīmju skaits nedrīkst pārsniegt iepriekš norādīto noklusējuma decimāldaļu skaitu.

Pašizmaksa
Šī sadaļa ļauj noteikt noapaļošanas metodi, kas jāizmanto, aprēķinot noliktavas vērtības.
Šeit norādītais decimāldaļu skaits var būt lielāks par iepriekš norādīto noklusējuma decimāldaļu skaitu.
Valūtas noapaļošanas iestatījums nesatur izmaksu cenu noapaļošanas opcijas. Tāpēc izmaksu cenu noapaļošanas noteikumi vienmēr tiks ņemti no šī noapaļošanas iestatījuma.

Rindas summa
Šīs opcijas kontrolē noapaļošanu, kas tiek izmantota, aprēķinot skaitļus, kas parādīti laukā “Summa” (Daudzums X Vienības cena) visās matricās un attiecīgi arī laukā “Starpsumma” zem matricām. Aiz komata zīmju skaits nedrīkst pārsniegt iepriekš norādīto Noklusējuma decimāldaļu skaitu.

Atlaides aprēķins
Šī opcija ļauj noteikt, kā tiek aprēķinātas atlaides pārdošanas darījumos. Noteiktos apstākļos (ja ir ļoti maza vienības cena un liels daudzums) noapaļošanas dēļ abi varianti var rādīt atšķirīgus rezultātus. Izvēloties opciju “Summas atlaide”, atlaide tiks aprēķināta pēc vienības cenas un daudzuma reizināšanas. Izvēloties opciju “Cenas atlaide”, atlaide tiks piemērota vienības cenai, pirms tā tiks reizināta ar daudzumu.
Piemēram, jūs saņemat Pasūtījumu par 20 000 precēm, kuru cena ir 0,05 ar 25% atlaidi. Izmantojot opciju “Summas atlaide”, aprēķinātā atlaide ir 250: 20 000 x 0,05 = 1000; 25% no 1000 = 250
Izmantojot opciju “Cenas atlaide”, aprēķinātā atlaide ir 200: 25% no 0,05, noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata, ir 0,01; 0,01 x 20000 ir 200

PVN aprēķins
Šeit norādiet, kā PVN ir jānoapaļo.
Pa PVN kodiem
PVN starpsummas tiks aprēķinātas par katru darījumā izmantoto PVN kodu. Šīs starpsummas tiks noapaļotas, kā noteikts iestatījumā Valūtas noapaļošana vai izmantojot iepriekš minētās opcijas (atkarībā no tā, kura ir piemērota). Pēc tam starpsummas tiks summētas, lai iegūtu kopējo PVN kopsummu.

Pa rindām
PVN summa katrai atsevišķai darījuma rindai tiks noapaļota, kā noteikts iestatījumā Valūtas noapaļošana vai izmantojot iepriekš minētās opcijas (atkarībā no tā, kura ir piemērota). Pēc tam šīs summas tiks summētas, lai iegūtu kopējo PVN kopsummu.
Ņemiet vērā, ka darījuma rindas summa tiks noapaļota, kā noteikts iestatījumā Valūtas noapaļošana vai izmantojot iepriekš izvēlēto opciju (atkarībā no tā, kura ir piemērota), pirms tiek veikts PVN aprēķins.

 

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk