Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 03. oktobris 2022

Resico kases sistēmas Integrācija

Resico ir kases sistēma ļoti līdzīga Tiki-Taka PAY.

Tā ir kases sistēma, ar kuras backend mākoņa sistēmu Standard Books un Standard ERP ir izstrādāta integrācija artikulu un rēķinu savstarpējas apmaiņas funkcionalitāte, lai mūsu klienti varētu pārvaldīt savus artikulus vienuviet un bez manuālām darbībām iegūt kases realizācijas informāciju savā grāmatvedības programmā.

Iestatījumu uzstādīšana

Resico ir mazumtirdzniecības instruments, tādēļ sagaida, ka artikulu cenas būs ar PVN. Pastāv divi varianti, kā to nodrošināt:

 1. Standard Books visiem artikuliem ievadīt cenas, kas iekļauj PVN, kā arī Realizācija > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā PVN un nod. jāatzīmē “Cena: Ar PVN”. Šādā veidā Resico uzreiz saņems cenas ar PVN un arī sūtīs atpakaļ rēķinus ar tām. Taču gadījumā, ja būs nepieciešams ievadīt, piemēram, rēķinu ar cenām bez PVN, tās būs jālabo manuāli vai arī jāizveido cenu lapa ar cenām bez PVN
 2. Standard Books visas cenas atstāt bez PVN un izveidot cenu lapu ar cenām ar PVN atverot Integrācija > Iestatījumi > Resico iestatījumi. Šādā gadījumā Standard Books nosūtīs Resico tādas cenas, kā šajā cenu lapā un arī no Resico izveidotajiem rēķiniem tiks izmantota šī cenu lapa.

NB! Ja vēlaties lai noliktavas informācija tiktu atjaunota, balstoties uz izveidotajiem rēķiniem, atzīmējiet “Atjaunot noliktavu”.

Datu saņemšanai

Lietotājs un Parole – klienta API lietotājs Resico sistēmā. To var iegūt reģistrējoties Resico vadības portālā

Artikulu cenu lapa – jāizvēlas cenu lapa ar PVN cenām, ja artikulu kartiņās cena ir bez PVN

Noklusējuma klients, artikuls, samaksas termiņš – tiek izmantoti kā noklusētās vērtības, importējot rēķinus no Resico

Noklusējuma artikuls – tiks izmantots rindām, kurā artikula kods nav atpazīts

Samaksas termiņš – izveidoto rēķinu samaksas termiņš. Ja rēķins apmaksāts ar karti un skaidru naudu, tad importējot tiks izveidota papildus samaksas veida rinda rēķinā

Atjaunot noliktavu – vai no Resico ienākošajiem rēķiniem vajadzētu atjaunot noliktavu (Ja vēlaties lai noliktavas informācija tiktu atjaunota, balstoties uz izveidotajiem rēķiniem, atzīmējiet “Atjaunot noliktavu”)

Datu sūtīšanai

Šos nākamos laukus var izmantot tam, lai izvēlētos, kurus datus sūtīt Resico, jo dažus no tiem (PVN kodus, valsti) var un vajag sūtīt tikai pirmo reizi, bet citas (Personas, Artikulus) jāatjauno regulāri, bet varbūt ne katru reizi.

Sūtīt vienības, Sūtīt valūtas – vai sūtīt artikulu vienību un valūtu datus uz Resico

Sūtīt PVN kodus – vai sūtīt PVN kodu datus uz Resico

  • PVN koda lauks – kā saucas PVN kods Resico sistēmā, piemēram, A, B utt. Parasti jāizvēlas Teksta lauks 1
  • PVN koda lauks 2 – Tiek izmantots integrācijas nodrošināšanai. Parasti jāizvēlas Teksta lauks 2

Sūtīt artikulus – vai sūtīt artikulus uz Resico.  Kurus artikulus sūtīt, kontrolē integrācijas iestatījuma ieraksti, savukārt to izveidi var ietekmēt ar nākamo lauku “Artikulu klasifikācija”

Artikulu klasifikācija:

  • ja nav ievadīta vērtība integrācijas iestatījumā, tiks izveidoti ieraksti visiem artikuliem
  • ja būs izvēlēta viena klasifikācija, tiks izveidoti integrācijas ieraksti tikai artikuliem ar šo klasifikāciju
  • var ievadīt arī loģisko izteiksmi ar artikulu klasifikācijām, izmantojot “,” (un), “+” (vai) un “!” (ne) operatorus, piemēram, “(RETAIL+WHOLESALE),!BLUE”

Pēc iesatījumu maiņas jāsaglabā Resico iestatījumi, jāatver atkārtoti un jānospiež “Ģenerēt sūtāmos artikulus”, bet pogu “Sūtīt datus” izmantot tikai tad, kad veikti tālākie iestatījumi, lai izvēlētos, kurus tieši ierakstus sūtīt.

Integrācija > Iestatījumi > API ierakstu konfigurācija

Šajā iestatījumā var izvēlēties, kurus ierakstus no reģistriem sūtīt uz Resico sistēmu. Lai to izdarītu, laukā “Integrācija” jāizvēlas “Resico”, tad no “Reģistrs”, piemēram, “Personas, PVN kodi vai Artikuli” un nepieciešamo “Sūtīšanas statusu”:

Sūtāmie – noklusētā vērtība, atverot iestatījumu, lai parādītu tikai tos ierakstus, kas paredzēti sūtīšanai. Tādēļ pirmajā reizē iesatījums būs tukšs. Lai to mainītu, jāizvēlas cits Sūtīšanas statuss.

Nesūtāmie – reģistru ieraksti, kas nav paredzēti sūtīšanai. Paredzēts, lai varētu to izmainīt konkrētiem ierakstiem

Visi – parādīs visus izvēlētā reģistra ierakstus (piemēram, visas Personas), lai var izvēlēties, kurus ierakstus sūtīt izvēlētajai integrācijai

Pēc tam, kad ir izvēlēti sūtāmie PVN kodi, valsts, mērvienības, personas un artikuli, var doties uz Resico iestatījumi un nosūtīt datus ar pogu “Sūtīt datus”.

Ejot uz Integrācija > Iestatījumi > Automātiskie API pieprasījumi, var izveidot ierakstu Resico integrācijai, kas definē, cik bieži un kurus datus sūtīt.

Piemēram:

Integrācija: Resico

Aktīvs: vai aktivizēt šo sūtīšanu

Komentārs: lai aprakstītu šīs konfigurācijas būtību

Tips: jāizvēlas, kurus datus jāsūta, piemēram, Artikulu pamatdatus

Periods: pēc cik sekundēm pārbaudīt vai ir jāsūta dati, proti, vai ir kādas izmaiņas artikulos, kas nav nosūtītas

Šo statusu var redzēt API ierakstu konfigurācija iestatījuma kolonnā “Atjaunots”.

Automātiski dati atjaunosies tikai par artikuliem. Pamatdatu gadījumā, jāveic sūtāmo datu izvēle un nosūtīšana manuāli.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Beidziet tērēt laiku papīra čeku kārtošanai – digitalizējiet tos!

23. aprīlis 2024

Kur jums atrodas mapīte ar… Lasīt tālāk

Datos balstīti lēmumi: panākumu atslēga uzņēmuma vadībā

09. aprīlis 2024

Uzņēmuma datu analīze ir priekšnoteikums… Lasīt tālāk

Biznesa vadības sistēmu integrāciju pievienotā vērtība

28. februāris 2024

Pētījumi liecina – uzņēmuma digitalizācija… Lasīt tālāk