Ātrā meklēšana!

Tiki-Taka PAY kases sistēmu integrācijaAtjaunināts 17. maijs 2022

Kas ir Tiki-Taka PAY?

Tā ir kases sistēma, ar kuras backend mākoņa sistēmu Standard Books un Standard ERP ir izstrādāta integrācija artikulu un rēķinu savstarpējas apmaiņas funkcionalitātei, lai mūsu klienti varētu pārvaldīt savus artikulus vienuviet un bez manuālām darbībām iegūt kases realizācijas informāciju savā grāmatvedības programmā.

Iestatījumi

Sagatavošanās
Tiki-taka ir mazumtirdzniecības instruments, tādēļ sagaida, ka artikulu cenas būs ar PVN. Pastāv divi varianti, kā to nodrošināt:

 1. Standard Books visiem artikuliem ievadīt cenas, kas iekļauj PVN, kā arī Realizācija > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā PVN un nod. jāatzīmē Cena: Ar PVN. Šādā veidā Tiki-Taka uzreiz saņems cenas ar PVN un arī sūtīs atpakaļ rēķinus ar tām. Taču gadījumā, ja būs nepieciešams ievadīt, piemēram, rēķinu ar cenām bez PVN, tās būs jālabo manuāli vai arī jāizveido cenu lapa ar cenām bez PVN
 2. Standard Books visas cenas atstāt bez PVN un izveidot cenu lapu ar cenām ar PVN un šo cenu lapu jāizvēlas Tiki-Taka iestatījumā. Šādā gadījumā Standard Books nosūtīs Tiki-Taka tādas cenas, kā šajā cenu lapā un arī no Tiki-Taka izveidotajiem rēķiniem tiks izmantota šī cenu lapa

Integrācija > Iestatījumi > Tiki-Taka Iestatījumi

Datu saņemšanai
 • Lietotājs un Parole – klienta API lietotājs Tiki-Taka sistēmā. To var iegūt, reģistrējoties Tiki-Taka vadības portālā: https://manage.tikitaka.lv/me/register_demo_account
 • Artikulu cenu lapa – jāizvēlas cenu lapa ar PVN cenām, ja artikulu kartiņās cena ir bez PVN
 • Noklusējuma klients, artikuls, samaksas termiņš – tiek izmantoti kā noklusētās vērtības, importējot rēķinus no Tiki-Taka
 • Negrāmatot rēķinu, ja nav identificēts klients – importējot rēķinus no Tiki-Taka Standard Books mēģinās atpazīt klientu pēc ievadītā reģistrācijas numura. Ja tāds klients ir atrasts – tas tiks ievietots rēķinā un tiks iegrāmatots. Ja tāda klienta datu bāzē nav – tiks izvēlēts noklusētais klients, taču arī ievietoti no Tiki-Taka atsūtītie rekvizīti. Ja šī iespēja ir izvēlēta, šādi rēķini netiks grāmatoti, tā dodot iespēju izveidot jauna klienta kartiņu manuāli, ja tas ir nepieciešams.
 • Noklusējuma artikuls – tiks izmantots rindām, kurā artikula kods nav atpazīts
 • Samaksas termiņš – izveidoto rēķinu samaksas termiņš
 • Samaksas veids sk. nauda – izmanto rēķiniem, kas apmaksāti ar skaidru naudu
 • Samaksas veids karte – izmanto rēķiniem, kas apmaksāti ar karti

  Ja rēķins apmaksāts ar karti un skaidru naudu, tad importējot tiks izveidota papildus samaksas veida rinda rēķinā
 • Samaksas veids dāv. karte – samaksas veids rēķiniem, kas apmaksāti ar dāvanu karti
 • Dāvanu karšu art. klasifikācija – ar kādu artikulu klasifikāciju ir atzīmēti artikuli, kurus Tiki-Taka pārdod kā noteikta nomināla dāvanu kartes
 • Atjaunot noliktavu – vai no Tiki-Taka ienākošajiem rēķiniem vajadzētu atjaunot noliktavu
 • Importa laiks – vai importēt rēķinus no Tiki-Taka automātiski un cikos to darīt
 • Pēdējais pieprasījuma laiks – aizpildīsies automātiski ar pēdējā pieprasījuma datumu
Datu sūtīšanai
Šīs izvēles rūtiņas var izmantot tam, lai izvēlētos, kurus datus sūtīt Tiki-Taka, jo dažus no tiem (PVN kodus, valsti) var un vajag sūtīt tikai pirmo reizi, bet citas (Personas, Artikulus) jāatjauno regulāri, bet varbūt ne katru reizi.
 • Sūtīt kases lietotāju datus – vai nosūtīt personu ierakstus, kas iestatīti integrācijas parametros (tālāk instrukcijā)
 • PIN koda lauks – jāizvēlas, kurā laukā glabājas lietotāja Tiki-Taka PIN koda vērtība. Parasti Skaitļa lauks 1, jo sastāv no vairākiem cipariem
 • Sūtīt vienības, Sūtīt valūtas – vai sūtīt artikulu vienību un valūtu datus uz Tiki-taka
 • Sūtīt PVN kodus – vai sūtīt PVN kodu datus uz Tiki-Taka
  • PVN koda lauks – kā sauc PVN kods Tiki-Taka sistēmā, piemēram, A, B utt. Parasti jāizvēlas Teksta lauks 1
  • PVN koda lauks 2 – Tiek izmantots integrācijas nodrošināšanai. Parasti jāizvēlas Teksta lauks 2
 • Sūtīt valstis – parasti sūta tikai LV, ko attiecīgi jāizvēlas integrācijas iestatījumos
 • Sūtīt artikulus – vai sūtīt artikulus uz Tiki-Taka. Kurus artikulus sūtīt, kontrolē integrācijas iestatījuma ieraksti, savukārt to izveidi var ietekmēt ar nākamo lauku Artikulu klasifikācija
 • Artikulu klasifikācija:
  • ja nav ievadīta vērtība, integrācijas iestatījumā tiks izveidoti ieraksti visiem artikuliem
  • ja būs izvēlēta viena klasifikācija, tiks izveidoti integrācijas ieraksti tikai artikuliem ar šo klasifikāciju
  • var ievadīt arī loģisko izteiksmi ar artikulu klasifikācijām, izmantojot “,” (un), “+” (vai) un “!” (ne) operatorus, piemēram, “(RETAIL+WHOLESALE),!BLUE”
Pēc iesatījumu maiņas jāsaglabā Tiki-Taka iestatījumi, jāatver atkārtoti un jānospiež Ģenerēt sūtāmos artikulus, bet pogu Sūtīt datus izmantot tikai tad, kad veikti tālākie iestatījumi, lai izvēlētos, kurus tieši ierakstus sūtīt.

Integrācija > Iestatījumi > Tiki-Taka iekārtas

 • Iekārtas ID – Tiki-Taka ierīces ID, ko var atrast Tiki-Taka pārvaldības panelī sadaļā Iekārtas
 • Filiāle – jāizvēlas kontakta ieraksts, kas jānodefinē katrai struktūrvienībai/veikalam/filiālei

  Šī filiāle tiks ievietota rēķina laukā Filiāle, kas tiks izveidots no konkrētās iekārtas datu importa un to varēs izmantot datu analītikā

Integrācija > Iestatījumi > API ierakstu konfigurācija

Šajā iestatījumā var izvēlēties, kurus ierakstus no reģistriem sūtīt uz Tiki-Taka sistēmu. Lai to izdarītu, jāizvēlas Tiki-Taka Integrācija laukā, tad reģistrs, piemēram, Personas, PVN kodi vai Artikuli un nepieciešamo Sūtīšanas statusu:

 • Sūtāmie – noklusētā vērtība, atverot iestatījumu, lai parādītu tikai tos ierakstus, kas paredzēti sūtīšanai. Tādēļ pirmajā reizē iesatījums būs tukšs. Lai to mainītu, jāizvēlas cits Sūtīšanas statuss.
 • Nesūtāmie – reģistru ieraksti, kas nav paredzēti sūtīšanai. Paredzēts, lai varētu to izmainīt konkrētiem ierakstiem
 • Visi – parādīs visus izvēlētā reģistra ierakstus (piemēram, visas Personas), lai var izvēlēties, kurus ierakstus sūtīt izvēlētajai integrācijai

Pēc tam, kad ir izvēlēti sūtāmie PVN kodi, valsts, mērvienības, personas un artikuli, var doties uz Tiki-Taka iestatījumi un nosūtīt datus ar pogu Sūtīt datus.

Integrācija > Iestatījumi > Automātiskie API pieprasījumi

Var izveidot ierakstu Tiki-Taka integrācijai, kas definē, cik bieži un kurus no datiem sūtīt. Piemēram:

 • Integrācija: Tiki-Taka
 • Aktīvs: vai aktivizēt šo sūtīšanu
 • Komentārs: lai aprakstītu šīs konfigurācijas būtību
 • Tips: jāizvēlas, kurus datus jāsūta, piemēram, Artikulu pamatdatus
 • Periods: pēc cik sekundēm pārbaudīt vai ir jāsūta dati, proti, vai ir kādas izmaiņas artikulos, kas nav nosūtītas

  Šo statusu var redzēt API ierakstu konfigurācija iestatījumā kolonnā Atjaunots.
 • Saite: neattiecas uz Tiki-Taka integrāciju
Automātiski dati atjaunosies tikai par artikuliem. Pamatdatu gadījumā, jāveic sūtāmo datu izvēle un nosūtīšana manuāli.
Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus