Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 30. maijs 2024

2-darbs – Pārskats par darbu

Viena no pieprasītākajām atskaitēm, kuru vēlās redzēt Latvijas Centrālā Statistikas Pārvalde (CSP) ir 2-darbsPārskats par darbu. Standard ERP un Standard Books atbalsta 2-darbs ar 8.5 2022-10-22-0657 versiju.

Lai sāktu izmantot šo atskaiti programmā, jāveic sekojošos soļus:

1. Jāsagatavo modulī Personāls > Iestatījums > 2-Darbs iestatījumi

Šeit jānorāda operāciju tipi (Alga > Iestatījumi > Operāciju tipi), kuri tiek izmantoti Darba laika, Algas aprēķinā un amatu grupu vērtības (Personāls > Iestatījumi > Amatu grupas).

Pilna darba laika klase(1310 – 1360. rindas CSP EVD) darbiniekiem pilnu vai nepilnu darba laiku var noteikt ar Laika klasi. Pilna slodze vienmēr būs tikai 8 darba stundas (piem., 8H), nepilnas – visas pārējās.

Kopā Bruto – (1470 rinda CSP EVD) Aprēķinātā bruto darba samaksa ceturksnī.

(1470. rinda = 1440. līdz 1460. rindas summa = 1471., 1473., 1474. un 1477. rindas summa)

Regulārā bruto samaksa – (1471 rinda CSP EVD)- tai skaitā: regulārā bruto darba samaksa – darba samaksa, ieskaitot piemaksas, ko izmaksā katru mēnesi.

NB! Programma atbalsta Operāciju tipu ievietošanu iestatījuma laukos bez # zīmes, piemēram, BRUTTO (kā ir redzams paraugā augšā, 1470.rindā) un atbalsta formulu veidu ievadi, bet tad ir jābūt # pie katra Operācija tipa, piemēram #BRUTTO-#ATV

Bruto par prombūtnēm – (1473 rinda CSP EVD) – samaksa par ikgadējo atvaļinājumu un papildatvaļinājumu; par dīkstāvēm; par citām dienām, kurās nestrādā (mācību atvaļinājumi, kāzas, bēres, donoru dienas).

Neregulārā bruto samaksa – (1474 rinda CSP EVD) – neregulārā bruto darba samaksa, ko izmaksā retāk nekā regulāro darba samaksu (ceturkšņa, pusgada, gada prēmijas, prēmijas svētkos, 13. alga, naudas balva u.c.); piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts; kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

Slim. lapas A – (1477 rinda CSP EVD) – darba nespējas lapu A apmaksa

Neto – (1480 rinda CSP EVD) – aprēķinātā neto darba samaksa no 1470.rindas

NB! 1490 rinda CSP EVD no 1470. rindas nerezidentiem aprēķinātā bruto darba samaksa – atsevišķa lauka iestatījumā nav. Datus vienkārši skaita palaižot/ rēķinot atskaiti.

Subsīdijas – (1499 rinda CSP EVD) – darba samaksas subsīdijas no 1470.rindas

Bruto darba samaksa natūrā ceturksnī(310 rinda CSP EVD) Bruto darba samaksa natūrā ceturksnī

(dāvanas un mantiskās balvas; preces, pakalpojumi personīgai lietošanai; izdevumi nodarbināto nodrošināšanai ar dzīvojamo platību; darba devēja izdevumi automašīnu lietošanai personīgajām vajadzībām; ēdināšanas taloni; izmaksas bērnudārza nodrošināšanai; transporta izdevumi no mājām uz darbu, mobilā tālruņa, ko lieto darba un personīgām vajadzībām, rēķinu apmaksa u.c. – pilnu aprakstu skatīt veidlapas aizpildīšanas norādījumos)

Pap. sociālo iemaksas – (330 rinda CSP EVD) Darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas samaksātas par nodarbinātajiem ceturksnī

(papildu pensiju apdrošināšana, pensijas uzkrājuma veidošana, veselības, dzīvības apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu, nelaimes gadījumu apdrošināšana u.c.)

Kompensācijas – (340 rinda CSP EVD) Darba devēja pabalsti un kompensācijas, kas izmaksātas nodarbinātajiem ceturksnī

(izmaksas jubileju, kāzu, bērna dzimšanas, apbedīšanas gadījumā u.c. materiālie pabalsti; pabalsti veselības aprūpei; briļļu iegādes apmaksa; atlīdzība par kaitējumu veselībai; stipendijas, mācību maksa u.c.)

Atlaišanas pab. – (350 rinda CSP EVD) Aprēķinātais bruto atlaišanas pabalsts ceturksnī

Atlaišanas pab. 2 – (351 rinda CSP EVD) Atlaišanas (bruto) pabalsts 2 – ja darba devējs samazina darbinieku skaitu vai darba devējs tiek likvidēts (saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. un 10. punktu)

Amatu grupas numerācija tiek balstīta uz CSP EVD atskaites datiem.

– Atsevišķi programmā to var sagatavot modulī Personāls > Iestatījumi > Amatu grupas

Personāls > Reģistri > Amati – ierakstā arī jānorāda:

  • laukā “Skaits” uzņēmumā plānoto / paredzēto šī amata darbinieku skaitu
  • laukā “Klasifikators” profesijas klasifikatora kodu
  • laukā “Grupa” attiecīgo Amata grupas kodu

 

2. Modulī Personāls > Atskaites > 2-Darbs  atrodas nepieciešamais pārskats, kur izveidosies dati par konkrēto periodu.

NB! Atskaites periodam jābūt par ceturksni. Ja periods ir izvēlēts nepareizi, programma radīs paziņojumu Norādiet ceturkšņa periodu.

Lai pārbaudītu datus, kuru atspoguļo 2-Darbs atskaite, var izmantot dažas citas Atskaites no Algas moduļa. Ar tām var iepazīties šeit.

 

3. Atskaites 2-Darbs eksports / imports CSP

Ir divi veidi, kā izveidot eksporta failu importēšanai Centrālās statistikā pārvaldes mājās lapā :

1. Personāls > Atskaites > 2-Darbs > palaist atskaiti par konkrēto periodu > nospiest pogu Eksportēt atskaiti uz failu. Uzspiežot pogu, programma ļaus saglabāt XML failu jūsu datorā.

2. Personāls > Rutīnas > Eksports > 2-Darbs

Importēt 2-Darbs atskaiti Centrālā statistikas pārvaldes (CSP) mājas lapā var atverot 2-Darbs atskaiti un uzspiežot importēt

Rezultātā

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk