Ātrā meklēšana!

Kā izveidot darbinieka līgumu?Atjaunināts 08. aprīļa 2024

Skatieties video vai lasiet aprakstu zemāk.


Darbinieka līgumu var izveidot divos veidos:

  1. Veidot jaunu darbinieku līgumu moduļa Algas > Reģistrā Līgumi> Veidot > Jaunu ierakstu – darbinieku līgumi 
  2. Rīkojumā par pieņemšanu darbā piespiest pogu “Detaļas” un sistēma automātiski izveidos līgumu (kā izveidot šādu rīkojumu darbinieka kartītē var iepazīties rakstā Kā izveidot darbinieka kartīti? zem Rīkojuma sadaļas)

Nr. (līguma numurs vai Ieraksta numurs) – to var izveidot manuāli. Pēc pirmā reģistrētā Līguma numura sistēma turpinās secību balstoties uz pirmo numuru

Datums – veidojot ierakstu automātiski ievietosies tās dienas datums. To ir iespējams manuāli mainīt. Lauki : “Amats”, “Departaments”, “Nosaukums”, “Darbinieks”, “Vārds”, “Objekts”, “Sākuma datums”, “Rīkojuma Nr.” izpildīsies automātiski (ja līguma ieraksts ir veidots no Rīkojuma) no Darbinieka kartītes un no Rīkojuma ieraksta.
Darbinieks – aizpildiet izvēloties no reģistrētajiem darbiniekiem (Algas > Reģistri > Darbinieki)
Komentārs – varat ievietot aprakstu piemēram “Darba līgums D-2020/03”
Sākuma datums – jāaizpilda obligāti (kad tiesiskās attiecības ar darbinieku tiks izbeigtas būs jāaizpilda lauks Beigu datums)
Līguma tips – pēc noklusējuma būs Darbinieks
Rīkojuma numurs – parādīsies automātiski, ja līgums tiks veidots no Rīkojuma.

Automātiski parādīsies līguma paraugs, kas jau iepriekš tika sagatavots moduļa Algas > Iestatījumi > Līguma Paraugs (pēc noklusējuma).

Mūsu rekomendējamais paraugs sastāv no trīm pozīcijām:

  1. Alga (ALGA) – ja darbiniekam ir noteikta mēneša likme, summai obligāti jābūt atspoguļotai darbinieka līgumā
  2. Uzkrātā atvaļinājuma summa iepriekšējā mēnesī (UZKRP) – parādīsies atalgojuma aprēķinā, lai katru mēnesi veidotu atvaļinājuma bruto uzkrājumu
  3. Soc.darba devēja no uzkrātās atvaļinājuma summas iepriekšējo mēnesis (SOCDUZKRP) – parādīsies atalgojuma aprēķinā, lai katru mēnesi veidotu atvaļinājuma sociālā nodokļa uzkrājumu

NB! Ja jūs nevēlaties izmantot 2. un 3. pozīciju, tās var izdzēst no tabulas.

Pārējās aprēķina pozīcijas parādīsies atalgojuma aprēķinā pateicoties jau sagatavotai Algas formulai (XALGA). To var atrast Algas > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas).

Ja darbiniekam pēc līguma ir noteikta:

  • mēneša likme – tad kolonnā “Vērtība” jānorāda bruto summu – piemēram, 1600.00 EUR
  • stundu likme – tad laukā “Stundu likme” atkarīgi no tā vai tā būs minimālā valstī noteiktā stundu likme vai cita konkrēta jāizvēlas no saraksta Likmes.

Ja tādas likmes nav, to jāizveido. Izveidot jaunu likmi var divos veidos:

  1. Tieši no izvēlnes lauka uzspiežot – “Jauns” vai “Kopēt”
  2. Algas > Iestatījumi > Likmes

Lauki sadaļās Laika tabulas un Papildu tiek izmantoti gadījumā, ja darbiniekam tiks pielietoti atšķirīgi iestatījumi no standarta noklusējuma iestatījumiem (kuri tiek definēti Algas > Iestatījumi > Algu parametri).

Algas > Iestatījumi > Algu parametri – ir galvenais iestatījums, kurā tiek nodefinēta pamatinformācija, kura tiek pielietota visiem darbiniekiem pēc noklusējuma.

Piemēram:
Aprēķina Formula – XALGA
Algas konts (grāmatošanai) – 5610
Samaksas veids – B (banka) – no kuras bankas tiek maksāta alga vai avansa izmaksas
Laika klase – 8 stundu darba diena

Par lauku Atvaļinājuma dienas gadā (tas pats laiks ir Algas > Iestatījumi > Algu parametri > sadaļā Aprēķins > Atvaļinājumu dienu skaits periodā) vairāk lasiet Kā darbiniekam programmā nodefinēt vairāk nekā 20 atvaļinājuma dienas?

Atzīme Stundu uzskaite prombūtnes aprēķinā darbinieka Līgumā iet kopā ar atzīmi Stundu uzskaite vidējās algas aprēķinā iestatījumā Algas parametri. To piemēro darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams veikt vidējās algas aprēķinu pēc stundām, nevis dienām.

Atzīme Nepilngadīgais ir nepieciešama, lai programma korekti aprēķinātu atvaļinājumu nepilngadīgajiem.

Darba likums paredz personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķirt vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Atvaļinājuma aprēķinam tiek izmantotas darba dienas. Un to daudzums katra gada laikā var mainīties atkarībā no tā, cik būs svētku dienas gadā.

 

Pēc VID rekomendējamās formulas:

1. Sākumā aprēķiniet, cik atvaļinājuma dienas kopumā pienākas nepilngadīgajam.

253 (vidējais darba dienu dienu skaits konkrētajā gadā)/12= 21.083

21.083 atvaļ.dienas / gadā pienākas nepilngadīgajiem (parasti darbiniekam pienākas 20 atvaļ.dienas/ gadā)

 

2. Aprēķiniet, cik atvaļinājuma dienas (koeficients) nepilngadīgajam pienākas par vienu mēnesi, jo 21.083 dienas ir gadā: 21.083 / 12 = 1.7566

1.7566 atvaļ.dienas / mēnesī

Atspoguļojas visi notikumi saistīti ar līguma noteikumu maiņu.

Lai pievienotu izmaiņas līgumam jāuzspiež “Zobratu” un izvēlēties “Veidot līguma izmaiņu ierakstu”.

NB! Šeit jānorāda tikai to informāciju, kura tika mainīta un ar kādu datumu.

Piemēram:
– Uzstādīt Algu mainām uz 0, jo tā vairs netiks pielietota.
– Ieliekam stundu likmi 7.50 EUR/ stundā (ja darbinieks no līgumalgas pāriet uz atalgojuma veidu – stundas likme)
– Ieraksta datumu un Spēkā no – 01.09.2022

Obligāti atķeksēt “Apstiprināts”, lai izmaiņas stātos spēkā!

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus