Ātrā meklēšana!

Kā noformēt pamatlīdzekļu vērtības samazinājumu vai palielinājumu?Atjaunināts 09. augusta 2023

Izvēlieties moduli Pamatlīdzekļi > Reģistri > Pamatlīdzekļu pārvērtēšana > Veidot – Jaunu pamatlīdzekļa pārvērtēšanu.

Atveras jauna pamatlīdzekļu pārvērtēšanas kartīte.

Numurs – saglabājot kartīti, sistēma automātiski ievietos nākam0 pieejamo numuru no iestatījuma Numuru sērijas – pamatl. pārvērtēšanas.

Datums – parasti tam jābūt vienādam ar “Sākuma datumu 1”.

Pamatlīdzeklis –  ar taustiņu Ctrl+N (Windows un Linux) vai ⌘+N (Mac) kombināciju atveriet sarakstu un izvēlieties pareizo inventāra numuru no Pamatlīdzekļu reģistra saraksta.

Apraksts – izvēloties inventāra numuru, automātiski parādās pamatlīdzekļu apraksts.

Lik. kods – šis lauks tiek izmantots tikai tādas pārvērtēšanas gadījumā, kas tiek veikta ar apkopes funkciju Sastādīt pārvērtēšanu. Tad tiek ievadīts Oficiālais kods no Pārvērtēšanas faktora, kuru izmanto apkopes funkcija.

Sāk. datums 1 / Sāk. datums 2 – norādiet datumu, kurā jāsāk amortizācijas aprēķins atbilstoši dotajai pārvērtēšanas ieraksta specifikācijai. Katrai nolietojuma metodei var norādīt atsevišķu sākuma datumu.

Piemēram, pamatlīdzekļi tika iegādāti 01.01.2020. Tika ievadītas divas Pārvērtēšanas kartes ar Sākuma datumiem 1.1.2021. un 1.7.2021. Par 2020. gadu nolietojuma aprēķins tiek veikts atbilstoši Pamatlīdzekļu kartei. Par 2021. gada pirmajiem sešiem mēnešiem – saskaņā ar pirmo Pārvērtēšanas karti, par 2021. gada otro pusi – saskaņā ar otro Pārvērtēšanas karti.

Pārvērtēšanas aprēķins netiek veikts gadījumā, ja Sākuma datums nav noteikts vispār.

Nol. metode 1  / Nol. metode 2 – ar taustiņu kombināciju Ctrl+Enter (Windows un Linux) vai ⌘+N (Mac) pievienojiet piemērotu nolietojuma metodi, kas tiks izmantota no norādītā sākuma datuma.

Ja nolietojuma metodes mainīt nevēlaties, varat šos laukus neaizpildīt. Tas nozīmē, ka nolietojuma aprēķins turpinās izmantot iepriekšējās pārvērtēšanas nolietojuma metodi vai, ja tāds ieraksts neeksistē, pamatlīdzekļa kartītē norādīto metodi.

Sāk. vērtība 1 / Sāk. vērtība 2 – ievadiet jaunu nolietojuma aprēķina bāzes vērtību, t.i., Pamatlīdzekļu vērtību, uz kuras pamata tiek veikts nolietojuma aprēķins.


Piemērs 1, ja datora pamatlīdzekļa kartītē norādītā vērtība ir 950 EUR, bet summa remonta dēļ palielinājās uz 150 EUR, tad 1100 EUR ir summa, kuru jānorāda laukā “Sāk.vērt.1”.

Ja šeit nekāda vērtība nav ievadīta, tad amortizācijas aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz pamatlīdzekļu iegādes vērtību, kas norādīta pamatlīdzekļu kartes sadaļā “Iegāde”.

Piemērs 2, ja pamatlīdzeklim tiek mainīta tikai nolietojuma metode, no 35% uz 33%, tad laukā “Sāk.vērt.1” jānorāda pamatlīdzekļa Iegādes vērtību.

Ja nolietojuma aprēķināšanai vairs nevēlaties izmantot pārvērtēšanu, šeit ievadiet nulli (vai atzīmējiet izvēles rūtiņu “Nerēķināt nolietojumu”).

Ja pamatlīdzekļu kartītes sadaļā “Īpašnieks” norādītais daudzums ir lielāks par viens, šajā laukā jānorāda summu par vienību, nevis kopējā vērtības kopsumma.

NB! Pamatlīdzekļu Pārvērtēšanas karte automātiski neizveido finanšu ierakstu. Pārvērtēšanas kartes rezultāts ietekmē tikai Pamatlīdzekļu moduļa atskaites. Finanšu moduļa atskaitēm vērtības izmaiņas ir jāveic manuāli ar ienākošo rēķinu vai finanšu ierakstu.

 

Lasiet vēl

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus