Ātrā meklēšana!

Pamatlīdzekļu norakstīšanas ievadīšanaAtjaunināts 08. maijs 2020

Norakstīšanu un pārdošanu reģistrē pamatlīdzekļu norakstīšanas reģistrā. Norakstīšanas fianšu ieraksts tiek sagatavots pēc apstiprināšanas.

Lai atvērtu pamatlīdzekļu norakstīšanas reģistru, dodies uz Pamatlīdzekļu moduli un izvēlies reģistru “Pamatlīdzekļu norakstīšana”. Atvērtajā pārlūkošanas logā redzēsi iepriekš ievadītās pamatlīdzekļu pārdošanas/norakstīšanas kartes.
Lai ievadītu jaunu norakstīšanu, izvēlnē “Veidot” izvēlies “Jaunu pamatlīdzekļa norakstīšanu”. Vari arī atlasīt esošu pamatlīdzekļu pārdošanas/norakstīšanas karti un izveidot tās kopiju, izvēloties “Veidot” > “Ieraksta kopiju”.

Numurs
Norakstīšanas numurs: automātiski tiek ievadīts nākamais neizmantotais numurs no pirmās numuru sērijas iestatījumā Numuru sērijas – Pamatlīdzekļu norakstīšana. Vari to mainīt, ja nepieciešams, bet ne pret numuru, kas jau ir izmantots.
Datums
Norakstīšanas dokumenta datums: pēc noklusējuma tiek ievadīts pašreizējais datums.
Laiks
Norakstīšanas laiks. Šis lauks ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem.
Tips
Norādi, vai Pamatlīdzekļi tiek norakstīti vai pārdoti. Atbilstoši norādītajam variantam pēc Norakstīšanas apstiprināšanas tiek veikti dažādi grāmatojuma ieraksti. 
Atsauksme
Brīvi ievadīta atsauksme, ko redzi moduļa Finanses, reģistru Grāmatojumi pārlūkošanas logā. Šeit ievadītais teksts tiks ievadīts arī Norakstīšanas izveidotajā ieraksta laukā Atsauksme.
Konts
Šeit norādi kontu, kurā ierakstīt ienākumus vai izdevumus, kas saistīti ar norakstīšanu. Šis konts tiek debetēts tabulā norādītā(-o) Pamatlīdzekļa(-u) iegādes vērtībā(-ās), tiek kreditēts šo Pamatlīdzekļu nolietojuma kopējās summas vērtībā un, ja kā tips ir izvēlēts Pārdošana, arī tiek kreditēts kopējā pārdošanas summas apmērā.
Šo kontu neizmanto, ja Norakstīšanas rindā esi piešķīris atsevišķu kontu.

Tabulā ievadi Pamatlīdzekļus, kas tiks norakstīti vai pārdoti. 

Pamatlīdzekļi
Ievadi pārdodamo vai norakstāmo Pamatlīdzekļu inventāra uzskaites kartiņas numuru.
Kad Norakstīšana ir apstiprināta, tajā esošie Pamatlīdzekļi vairs netiks iekļauti pārskatos un nolietojumā, lai gan vajadzības gadījumā vari tos iekļaut. 
Daudzums
Pārdodamais vai norakstāmais daudzums tiek ievadīts no Pamatlīdzekļu kartes. Ja nepieciešams, vari to mainīt. 
Nosaukums
Pamatlīdzekļa nosaukums tiek ievadīts automātiski. Ja nepieciešams, vari to mainīt.
Konts
Katrai rindai var piešķirt atsevišķu kontu, kas tiek aprēķināts pirms galvenē parādītā konta.
Objekti 
Visi Objekti, kas atzīmēti Pamatlīdzekļu kartē, šeit tiek ievadīti automātiski. Ja nepieciešams, vari pievienot objektus, atdalot tos ar komatiem. Finanšu ierakstā, kas sagatavots pēc norakstīšanas, šeit norādītie objekti tiek pievienoti visiem debeta un kredīta kontiem, kas izriet no šīs rindas (izņemot Kapitāla ieguldījumu konta debeta kontu). Pamatlīdzekļu grupai norādītie objekti šeit netiek parādīti, bet arī tie tiek ierakstīti finanšu ierakstā.
Cena
Ja norakstīšanas tips ir Pārdošana, ievadi cenu, par kādu tiek pārdoti Pamatlīdzekļi. Kā “Jaunā vērtība” pēc noklusējuma šeit tiek ievadīta vērtība no pēdējās Pārvērtēšanas (vai iegādes vērtība no pamatlīdzekļu kartes, ja Pārvērtēšana nav reģistrēta).
No norakstīšanas sagatavotais finanšu ieraksts tiek debetēts Kapitālieguldījumu kontā pārdošanas cenas apmērā no iestatījuma “Kontējumu sastadīšana pamatlīdzekļiem”  un galvenē norādītais konts tiek kreditēts.
Ja Norakstīšanas tips ir norādīta Norakstīšana, šeit ievadītā vērtība nav iekļauta finanšu ierakstā.
Ja daudzums ir lielāks nekā viens, šeit jāievada kopējā pārdošanas summa, nevis vienības cena.
Noliet. 
Pamatlīdzekļu kopējā nolietojuma summa no Sākuma datuma (no pamatlīdzekļu kartes) līdz Norakstīšanas datumam saskaņā ar Nolietojuma metodes 1. Pirmoreiz ievadot norakstīšanu, šī summa tiek automātiski ievadīta, un tā tiek atjaunināta katru reizi, kad tiek mainīts norakstīšanas datums vai pārdošanas vai norakstīšanas summa. Finanšu ierakstā, kas sagatavots pēc norakstīšanas, nolietojuma summa tiek debetēta pamatlīdzekļu grupā nolietojuma kontā un tiek kreditēta kontā, kas norādīts norakstīšanas galvenē. Ja daudzums ir lielāks nekā viens, šeit jāievada kopējā nolietojuma summa, nevis vienības cena.

Kājene

Grāmatot
Šo opciju atzīmē, lai apstiprinātu karti. Apstiprināto norakstīšanu vairs nevar mainīt.
No norakstīšanas apstiprināšanas tiek izveidoti finanšu ieraksti, ja esi attiecīgi definējis Finanšu moduļa iestatījumos Grāmatojumi no apakšsistēmām. 
Pēc norakstīšanas apstiprināšanas (grāmatošanas) norakstītie Pamatlīdzekļi automātiski nekļūst Slēgti, un tie joprojām parādās pārskatā. Ja nepieciešams, šo iespēju var atlasīt manuāli.
Komentārs
Brīvi norādāms komentārs. Komentāru redzēsi norakstīšanas pārlūkošanas logā, un tas tiks ievadīts arī no Norakstīšanas sagatavotā finanšu ieraksta laukā Teksts. Komentāru var redzēt arī finanšu ieraksta pārlūkošanas logā.
Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus