Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 16. maijs 2024

Pamatlīdzekļu norakstīšanas ievadīšana

Norakstīšanu un pārdošanu reģistrē pamatlīdzekļu norakstīšanas reģistrā. Norakstīšanas finanšu ieraksts tiek sagatavots pēc apstiprināšanas.

1. Lai atvērtu pamatlīdzekļu norakstīšanas reģistru, dodieties uz Pamatlīdzekļu moduli > reģistru Pamatlīdzekļu norakstīšana. Atvērtajā pārlūkošanas logā redzēsiet iepriekš ievadītās pamatlīdzekļu pārdošanas/norakstīšanas kartes.

2. Lai ievadītu jaunu norakstīšanu, izvēlnē “Veidot” izvēlieties “Jaunu pamatlīdzekļu norakstīšanu”. Vari arī atlasiet esošu pamatlīdzekļu pārdošanas/norakstīšanas karti un izveidojiet tās kopiju, izvēloties “Veidot – Ieraksta kopiju”.

Numurs – Norakstīšanas numurs, automātiski tiek ievadīts nākamais neizmantotais numurs no pirmās numuru sērijas modulī Pamatlīdzekļi > iestatījumā Numuru sērijas – Pamatlīdzekļu norakstīšana.

Datums – Norakstīšanas dokumenta datums, pēc noklusējuma tiek ievadīts pašreizējais datums.

Laiks – Norakstīšanas laiks. Šis lauks ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem.

Tips – Norādiet, vai Pamatlīdzekļi tiek norakstīti vai pārdoti. Atbilstoši norādītajam variantam pēc Norakstīšanas apstiprināšanas tiek veikti dažādi grāmatojuma ieraksti.

Atsauksme – Brīvi ievadīta atsauksme, ko redzēsiet moduļa Finanses > reģistra Grāmatojumi pārlūkošanas logā. Šeit ievadītais teksts tiks ievadīts arī Norakstīšanas izveidotajā ieraksta laukā “Atsauksme”.

Konts – Šeit norādiet kontu, kurā norādīt ienākumus vai izdevumus, kas saistīti ar norakstīšanu. Šis konts tiek debetēts tabulā norādītā(-o) Pamatlīdzekļa(-u) iegādes vērtībā(-ās), tiek kreditēts šo Pamatlīdzekļu nolietojuma kopējās summas vērtībā. Ja kā tips ir izvēlēts “Pārdošana”, arī tiek kreditēts kopējā pārdošanas summas apmērā. Šo kontu neizmanto, ja Norakstīšanas rindā esat piešķīruši atsevišķu kontu.

3. Tabulā ievadiet Pamatlīdzekļus, kas tiks norakstīti vai pārdoti.

Numurs – Ievadiet pārdodamo vai norakstāmo Pamatlīdzekļu inventāra uzskaites kartiņas numuru. Kad Norakstīšana ir apstiprināta, tajā esošie Pamatlīdzekļi vairs netiks iekļauti pārskatos un nolietojumā, lai gan vajadzības gadījumā vari tos iekļaut.

Skaits – Pārdodamais vai norakstāmais daudzums tiek ievadīts no Pamatlīdzekļu kartes. Ja nepieciešams, variet to mainīt.

Apraksts -Pamatlīdzekļa nosaukums tiek ievadīts automātiski. Ja nepieciešams, variet to mainīt.

Konts – Katrai rindai var piešķirt atsevišķu kontu, kas tiek aprēķināts pirms galvenē parādītā konta.

Objekti  – Visi Objekti, kas atzīmēti Pamatlīdzekļu kartē, šeit tiek ievadīti automātiski. Ja nepieciešams, variet pievienot objektus, atdalot tos ar komatiem. Finanšu ierakstā, kas sagatavots pēc norakstīšanas, šeit norādītie objekti tiek pievienoti visiem debeta un kredīta kontiem, kas izriet no šīs rindas (izņemot Kapitāla ieguldījumu konta debeta kontu). Pamatlīdzekļu grupai norādītie objekti šeit netiek parādīti, bet arī tie tiek ierakstīti finanšu ierakstā.

Cena – Ja norakstīšanas tips ir Pārdošana, ievadiet cenu, par kādu tiek pārdoti Pamatlīdzekļi. Kā “Jaunā vērtība” pēc noklusējuma šeit tiek ievadīta vērtība no pēdējās Pārvērtēšanas (vai iegādes vērtība no pamatlīdzekļu kartes, ja Pārvērtēšana nav reģistrēta). No norakstīšanas sagatavotais finanšu ieraksts tiek debetēts Kapitālieguldījumu kontā pārdošanas cenas apmērā no iestatījuma Kontējumu sastadīšana pamatlīdzekļiem  un galvenē norādītais konts tiek kreditēts. Ja Norakstīšanas tips ir norādīta “Norakstīšana”, šeit ievadītā vērtība nav iekļauta finanšu ierakstā. Ja daudzums ir lielāks nekā viens, šeit jāievada kopējā pārdošanas summa, nevis vienības cena.

Noliet.  – Pamatlīdzekļu kopējā nolietojuma summa no Sākuma datuma (no pamatlīdzekļu kartes) līdz Norakstīšanas datumam saskaņā ar Nolietojuma metodes 1. Pirmoreiz ievadot norakstīšanu, šī summa tiek automātiski ievadīta, un tā tiek atjaunināta katru reizi, kad tiek mainīts norakstīšanas datums vai pārdošanas vai norakstīšanas summa. Finanšu ierakstā, kas sagatavots pēc norakstīšanas, nolietojuma summa tiek debetēta pamatlīdzekļu grupā nolietojuma kontā un tiek kreditēta kontā, kas norādīts norakstīšanas galvenē. Ja daudzums ir lielāks nekā viens, šeit jāievada kopējā nolietojuma summa, nevis vienības cena.

4. Kājene

Grāmatot – Šo opciju atzīmē, lai apstiprinātu ierakstu. Apstiprināto norakstīšanu vairs nevar mainīt. No norakstīšanas apstiprināšanas tiek izveidoti finanšu ieraksti, ja esiet attiecīgi definējuši Finanšu moduļa > iestatījumos Grāmatojumi no apakšsistēmām.  Pēc norakstīšanas apstiprināšanas (grāmatošanas) norakstītie Pamatlīdzekļi automātiski nekļūst Slēgti, un tie joprojām parādās pārskatā. Ja nepieciešams, šo iespēju var atlasīt manuāli.

Komentārs – Brīvi norādāms komentārs. Komentāru redzēsi norakstīšanas pārlūkošanas logā, un tas tiks ievadīts arī no Norakstīšanas sagatavotā finanšu ieraksta laukā “Teksts”. Komentāru var redzēt arī finanšu ieraksta pārlūkošanas logā.


Piemērs, uzņēmums 20.04.2022 iegādājas mobilo tālruni Samsung S10

Uzskaitīja savā grāmatvedībā un katru mēnesi norakstīja amortizāciju. Tad 31.03.2023 nolēma šo pamatlīdzekli pārdot. Pirms veidot Norakstīšanas ierakstu par pārdošanu, pamatlīdzeklim jāizrēķina nolietojums līdz 31.03.2023.

Šādi izskatīsies Nolietojuma atskaite pirms Norakstīšanas:

Tagad var veidot Pamatlīdzekļa norakstīšanas ierakstu.

Ievietojot Pamatlīdzekļa numuru un nospiežot Enter, parējā informācija tabulā izpildīsies automātiski. Atliek ielikt daudzumu un Apstiprināt. Ar apstiprināšanu arī parādīsies Nolietojuma summa.

Atkarīgi no tā, kādu norakstīšanas veidu no trim piedāvātiem jūs izvēlēsieties Pamatlīdzekļi > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana pamatlīdzekļiem, tā programma veidos Norakstīšanas grāmatojumu.

Veids 1 – Pamatlīdzekļa vērtība un atlikušais nolietojums

Veids 2 – Pamatlīdzekļa atlikusi vērtība un uzkrātais nolietojums

Veids 3 – Pamatlīdzekļa vērtība un uzkrātais nolietojums

Šādi izskatīsies Nolietojuma atskaite (ar parametriem: rādīt Detalizēti, Iekļaut periodā norakstītos) pēc Norakstīšanas.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk