Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 30. maijs 2024

Kas ir pasūtījumu artikuli?

Loģistikas modulī ir atsevišķs reģistrs, kurā tiek reģistrēti artikuli, kurus uzņēmums parasti iepērk. Katram artikulam var būt vairāki atbilstoši Pasūtījumu artikuli. Piemēram, ja tas pats artikuls tiek pirkts no dažādiem Piegādātājiem, tad katram Piegādātājam ir jāreģistrē atsevišķs Pasūtījumu artikuls, pie kura jānorāda konkrētā Piegādātāja prasītā cena. Sastādot Pasūtījumus un Noliktavas kustību, tiek automātiski ievadītas pareizās cenas atkarībā no Piegādātāja.

Pasūtījumu artikulu reģistru lielākoties izmanto uzņēmumi, kuri pērk preces tālākpārdošanai. Šeit tiek reģistrēti piegādātāji un produktu iegādes cena. Pasūtījumu artikulu reģistrs ir noteikti jāizmanto gadījumā, ja vienlaicīgi tiek sastādīts liels skaits iepirkuma pasūtījumu, lai izpildītu pārdošanas pasūtījumus vai lai nodrošinātu minimālo produktu daudzumu noliktavā. Ja uzņēmums pārdod pakalpojumus vai arī pārdošanai domātos produktus ražo pats, tad Pasūtījumu artikulu reģistra izmantošana var nebūt nepieciešama.

 

Pasūtījumu artikula ierakstus ir iespējams veikt Loģistikas moduļa > Reģistri > Pasūtījumu artikuli > izvēlnē Veidot > Jaunu pasūtījuma artikulu.

Artikuls – ievadiet artikula kodu. Pasūtījumu artikulu kodam ir jābūt tādam pašam, kāds ir attiecīgajam artikulam. Artikulam var būt vairāki Pasūtījumu artikuli.

Apraksts – pasūtījumu artikula nosaukums tiek ievadīts Artikulu reģistrā. Ja nepieciešams, to ir iespējams mainīt. Pasūtījumā, kas sastādīts par konkrēto zemāk norādītā piegādātāja produktu, tiek izmantots Pasūtījumu artikula nosaukums, nevis artikula kartē norādītais nosaukums.

Piegādātājs – ievadiet piegādātāja kodu. Ir jāizmanto piegādātājs, kuram ir norādīti Pirkuma samaksas nosacījumi, jo daļa funkciju nestrādās Pasūtījumi piegādātājiem, kuriem nav norādīts Pirkuma samaksas nosacījums.

Nosaukums – piegādātāja nosaukuma lauks aizpildās automātiski, izvēloties piegādātāja kodu.

Noklusētais piegādātājs – uz to pašu artikulu var reģistrēt vairākus Pasūtījumu artikulus, lai būtu iespējams saglabāt katra piegādātāja prasīto cenu. Katram artikulam ir iespējams norādīt vienu Pasūtījumu artikulu pēc noklusējuma. Šo izvēli atzīmē pie tā Pasūtījumu artikula, kas ir reģistrēts piegādātājam, no kura vislabprātāk doto preci pirksiet.

Vienlaikus sastādot lielāku daudzumu Pasūtījumu (ar apkalpošanas funkciju Loģistika > Rutīnas >Apkalpošana > Pasūtījumu parametri)

tiek izmantots Pasūtījumu artikuls pēc noklusējuma, lai pārbaudītu artikuliem/produktiem noteikto normālo un minimālo pasūtījuma daudzumu; un ar to tiek noteikts, kuram piegādātājam un par kādu cenu Pasūtījumi ir jāsastāda.
Ja artikulam ir vairāki Pasūtījumu artikuli, bet neviens no tiem nav Pasūtījumu artikuls pēc noklusējuma, tad parasti par konkrēto artikulu netiek sastādīti Pasūtījumi, izmantojot funkciju Pasūtījumu sastādīšanai lielākā daudzumā.

Cena – ievadiet izvēlētā piegādātāja prasīto cenu. Cenu ievadiet par vienu piegādātāja vienību un izvēlētajā valūtā.
Ievadot Pasūtījumus un Saņemtās preces, tiek automātiski ievadīta Artikula cena no izvēlētā piegādātāja Pasūtījumu artikuliem. Pēc noklusējuma Pasūtījumu artikulam norādītā cena tiek izmantota arī sastādot vienlaikus lielāku skaitu Pasūtījumus ar atbilstošajām funkcijām.
Pieņemot preces noliktavā (t.i., apstiprinot un saglabājot Saņemtās preces), ir iespējams Artikulu cenas automātiski mainīt. Pasūtījumu artikuliem pirkuma cena netiek mainīta.

Muita – ar preces iegādi saistītās papildu izmaksas konkrētā Piegādātāja gadījumā. Sastādot Saņemtās preces, šeit norādītās izmaksas būs redzamas modulī Loģistika > reģistrā Saņemtās preces > H sadaļā > kolonnā “Muita” atbilstoši vienību skaitam. Visas muitas izmaksas tiek ievadītas Saņemtās preces kājenē “Muitas” laukā. Ievadiet šo summu vietējā valūtā.

Valūta – ja pirkuma cena tiek ievadīta ārvalstu valūtā, tad šeit norādiet šīs valūtas kodu.


Lai mainītu cenu atbilstoši artikulu kartēm, ir iespējams izmantot modulī Loģistika > Rutīnas > Apkalpošana >Atjaunot pasūtāmos artikulus.

Artikula kartē cena tiek vienmēr norādīta vietējā Valūtā. Ja šī cena pie Pasūtījumu artikula un Artikula ir norādīta dažādās valūtās, tad, pārrēķinot cenas, arī to konvertēšana atbilstošajā valūtā tiek veikta uz pareizā maiņas kursa pamata.

Vienības konv., Piegādātāja vienība – šie lauki tiek izmantoti, ja preces pirkšanai un pārdošanai tiek lietotas dažādas vienības.
Piegādātāja vienības laukā ievadiet vienības pirkšanas laikā. Lai atrastu vēlamo vienību, izmanto Ctrl+Enter taustiņu kombināciju. Pēc tam “Vienības konv.” laukā norādiet Piegādātāja vienības un pārdošanā izmantojamās vienības (tiek norādīta Artikula kartes Cenu sadaļā) savstarpējo attiecību. Pirkuma cena attiecas uz Piegādātāja vienību.

  • Piemēram, ja jūsu uzņēmums pārdod produktu pa vienam, bet no Piegādātāja iegādājas pa divpadsmit vienā kastē, tad Artikula kartes Cenu lapā norādītā vienība ir gabals, Piegādātāja vienība ir ducis un Vienības izmaiņas – 12. Pasūtījumu artikula pirkuma cena ir cena par 12 produktiem.
    Ja vēlaties pasūtīt 240 vienības Artikula, tad Pasūtījumā kā daudzumu norādiet 240. Kā Piegādātāja daudzums (Pasūtījumu Artikula kartes B iedaļā) tiek ievadīts 20 (240/12), kas ir pasūtījuma apjoms Piegādātājam – tiek norādīts Pasūtījumā, kas nosūtāms Piegādātājam.

Ja pirkšanas un pārdošanas darījumos tiek izmantota tā pati vienība, tad atstājiet šos laukus tukšus. Šajā gadījumā Pirkuma cena attiecas uz pārdošanas vienību.

Piegādātāja artikuls – kods, kuru Piegādātājs piešķīris produktam. Šis kods tiek drukāts arī Pasūtījumā.

Norm. pasūtījuma daudzums / Min. pasūtījuma daudzums – no šiem laukiem ir atkarīgs ieteicamais iegādes daudzums atskaitēs “Pasūtījumu priekšlikumi” un “Pasūtīšanas parametri”, kā arī Pasūtījumos, kas ir sastādīti artikula minimālā daudzuma nodrošināšanai noliktavā, izmantojot moduli Loģistika > reģistru Pasūtījumi > Veidot – Pasūtījumu.

Minētās atskaites un izvēlne “Veidot” iesaka pasūtīt preces, kuras būtu nepieciešams papildināt. Nepieciešamība papildināt Artikulu skaitu rodas tad, ja, apmierinot visus neizpildītos Pārdošanas, Pirkšanas un Ražošanas pasūtījumus, artikulu skaits noliktavā ir zem noteiktā minimālā līmeņa (produkta minimālais noliktavas daudzums tiek noteikts Loģistikas moduļa >  iestatījumā Minimālie atlikumi vai arī artikula kartītes sadaļā “Noliktava”).

Ja ir nepieciešams veikt krājumu papildinājumus, tad ieteicamais pasūtāmais daudzums atskaitē vai nākamajā Artikulasjon pasūtījumā ir vai nu daudzums, kas iztrūkst no minimālā līmeņa, vai arī normāls pasūtījuma daudzums atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks. Pasūtījums netiek sastādīts, ja iztrūkums ir mazāks par minimālo pasūtījuma daudzumu.
Tādējādi normālais pasūtījuma daudzums ir minimālais daudzums, kuru ir iespējams pasūtīt no Piegādātāja, bet minimālais pasūtījuma daudzums ir minimālais iztrūkums, kuram ir jābūt, lai produktu būtu iespējams pasūtīt klāt. Ja neviens no šiem daudzumiem nav norādīts, tad ieteicamais pasūtāmais daudzums ir iztrūkums (t.i., daudzums, kas nodrošinātu artikulam noteikto Minimālo daudzumu noliktavā).

Ja normālais pasūtījuma daudzums ir lielāks par minimālo pasūtījuma daudzumu, tad par minimālo pasūtījuma daudzumu tiek uzskatīta nulle.
Ja vēlaties, lai ieteicamais pasūtāmais daudzums vienmēr būtu daudzkārtīgs normālais pasūtījuma daudzums, tad moduļa Loģistika > iestatījumā Pasūtījuma ievadīšana > atzīmējiet izvēlni “Ieteikt optimālo pasūtījuma daudzumu”.

Ja Pasūtījumi tiek sastādīti ar Pārdošanas vadības moduļa > Rūtīnas > Apkalpošana > funkcijām “Veidot pasūtījumu piegādātājiem” vai “Veidot plānotos ierakstus no pasūtījumiem”, tad minimālais pasūtījuma daudzums ir minimālais daudzums, par kuru ir iespējams veikt pasūtījumu Piegādātājam.
Ievadiet normālo un minimālo pasūtījuma daudzumu savās pārdošanas vienībās nevis Piegādātāja vienībās.

Ražotājs – nepieciešamības gadījumā ievadiet ražotāja kodu.

Ražotājvalsts – preču izcelsmes valsts.

Aģents – pēc noklusējuma tiek ievadīts lietotājs, kurš iegājis programmā. Ievadiet tā darbinieka iniciāļus, kurš ir atbildīgs par konkrēto Pasūtījumu artikulu.

Aģentu grupa – pēc noklusējuma tā tiek ņemta no personas kartes. Ar šī lauka palīdzību tiek nodefinēta aģentu grupa, kas ar šo Pasūtījuma artikulu strādā. Aģentu grupas ir iespējams pievienot katram lietotājam individuāli modulī Sistēma > reģistrā Personas > sadaļā Pieeja > Aģentu grupa.

Piegādes dienas – šeit ievadiet laiku, kas parasti nepieciešams produkta saņemšanai no Piegādātāja. Pēc noklusējuma šis laika uzstādījums tiek iestatīts modulī Pārdošanas vadība > Rutīnas > Apkalpošana > funkcijā Veidot plānotos ierakstus no pasūtījumu artikuliem. Ar šo funkciju tiek sastādīti Pasūtījumi, kuru datumi tiek aprēķināti atbilstoši Klientu pasūtījuma plānotajam izsūtīšanas datumam un šeit norādītajam dienu skaitam. Tādējādi tiek nodrošināts tas, ka par Klientu pasūtījumā esošajiem artikuliem Pasūtījumi no piegādātājiem tiek sastādīti pēc iespējas vēlāk, un preces tiek saņemtas īsi pirms izsūtīšanas Klientam.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk