Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Atskaites> Atskaišu iespējas> Darbības programmā katra gada beigās un jauna gada sākumā

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 28. jūnijs 2024

Darbības programmā katra gada beigās un jauna gada sākumā

Lai veiksmīgi pabeigtu un uzsāktu jaunu finanšu gadu programmā Standard Books / Standard ERP, rekomendējam veikt sekojošas darbības:

Pārbaudīt kontu atlikumus

Pārbaudīt, vai sakrīt visu moduļu atlikumi ar Finansu kontu atlikumiem (modulis Finanses > Atskaites > Apgrozījuma pārskats+periods+attiecīgais konts):

 • Avansu norēķini > Atskaites > Pārskats par AN personām;
 • Realizācija > Atskaites > Neapmaksāto rēķinu žurnāls+datums+ķeksis “Rādīt debitoru kontus”;
 • Piegādātāji > Atskaites > Neapmaksāto rēķinu žurnāls+datums+ķeksis “Rādīt starpkontus”;
 • Noliktava / Loģistika > Atskaites > Noliktavas atlikums;
 • Pamatlīdzekļi > Atskaites > Nolietojuma atskaite;

Ieņēmumu un izdevumu kontu slēgšana

To ir iespēja veikt automātiski, izmantojot apkalpošanu Kontu saldo pārnešana (modulis Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Kontu saldo pārnešana).

Pirms palaist apkalpošanu, nepieciešams izveidot Kontu saldo pārnešanas ierakstu, paraugus – Finanses > Iestatījumi > Kontu saldo pārnešana

Aizpildiet līdzīgi kā bildē zemāk

 • Komentārs – teksts, kas parādīsies grāmatojumā
 • Kontu intervāls – 6XXX līdz 8XXX kontiem, kuru vērtības pārnest
 • Deb./Kr. konts – uz kuru kontu iegrāmatot (Peļņa vai Zaudējumi)

Kad iestatījuma ieraksti ir izveidoti, palaidiet apkalpošanu ejot uz Moduli Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Kontu saldo pārnešana

Norādiet datumu (atkarībā no vēlamās darbības) un ievietojiet attiecīgo kodu

NB!
 • Noslēdzot gadu, modulī Finanses > Atskaites > Peļņas vai Zaudējumu aprēķins par konkrēto, noslēgto gadu rādīs 0,00 par visiem pārnestajiem/noslēgtajiem ieņēmumu/izdevumu kontiem
 • Ja vēlaties, lai varētu izdalīt Peļņas vai Zaudējumu aprēķinu par konkrēto, noslēgto gadu, tad ir divi varianti:
 1. 31.12.20XX grāmatojumi jāpārnes uz 30.12.20XX gadu, un apkalpošana jāpalaiž par 31.12.20XX.

 2. 31.12.20XX grāmatojumā jāizmanto speciāli izveidoto objektu, piemēram, GS – gada slēgšana, kuru vēlāk (veidojot Peļņas vai Zaudējumu aprēķinu, Starpbilanci, Apgrozījuma pārskatu), ievietojiet laukā “Neiekļaut objektu”

Grāmatojums ar Objektu ‘GS’
Atskaites specifikācijas logs ar Objektu ‘GS’
Atskaites rezultāts ar Objektu ‘GS’
Atskaites rezultāts bez Objekts ‘GS’

Perioda slēgšana – ierakstu izveides/labošanas slēgšana programmā

Kad gada periods (vai kāds cits periods) ir noslēgts, programmā ir iespējams ierobežot datu izmaiņu veikšanu līdz konkrētam datumam modulis Sistēma > Iestatījumi > Slēgšana

sadaļa ‘Slēgšana
sadaļa ‘Brīdinājumi

Slēgšana – ieteicams izmantot gada slēgšanai, ieliekot Slēgt grāmatojumus līdz 31.12.20XX
Brīdinājumi – ieteicams izmantot mēneša slēgšanai, ieliekot Brīdināt pirms grāmatojumu veidošanas 31.XX.20XX (šis iestatījums ļaus veidot grāmatojumus, tikai pabrīdinās, ka periods slēgts)

NB!

Lai konkrēts lietotājs Slēgšanu varētu mainīt (arī atslēgt), tad Lietotājam jābūt ar Personu grupas tiesībām ‘Ļaut mainīt slēgšanu’. Ejiet uz moduli Sistēma > Iestatījumi > Personas grupa > Darbība – “Ļaut mainīt slēgšanu’

Iestatījumi atjaunošanai

Nepieciešams nodefinēt / pārbaudīt:

 1. Modulī Finanses > Iestatījumi > Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga. NB! Obligāti jāievēro kārtas secību. Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo iestatījumu nav iespējams pēc tam mainīt.
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī (Realizācija / Piegādātāji, Algas / Personāls / Avansa norēķini / Finanses utt.) > Iestatījumi > Numuru sērijasPiemēramRealizācija > Iestatījumi > Numuru sērijas – Rēķini
 3. Noklusējuma numuru sērijas (ja tiek izmantotas):
  • Modulis Sistēma > Iestatījumi > Numuru sērijas pēc noklusējuma.
 4. Modulis Sistēma > Iestatījumi > Atskaišu periodi
 5. Modulis Algas (vai modulis Sistēma) > Iestatījumi > Valsts brīvdienas > papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī. Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt pašreizējā gada dienas, lai ērtāk meklēt. NB! Nedrīkst dzēst iepriekšējo gadu datus, jo tas var ietekmēt tekošos datus. Piemēram, uzkrāto atvaļinājuma dienas, vidējo algas aprēķinu u.c.
 6. Modulis Algas >  Iestatījumi > Pārnestās dienas

Apkalpošana, kura palīdz veikt iestatījumu automātisko atjaunošanu

Lai atvieglotu darbu ar iestatījumu definēšanu jaunam periodam, modulī Sistēma > Rutīnas > Apkalpošana > Atjaunot iestatījumus kompānijās, kura ļauj automātiski atjaunot vairākus iestatījumus vienai vai vairākām viena klienta kompānijām.

Apkalpošana ļauj automātiski atjaunot jebkurā no norādītajām kompānijām (Visās, Noteiktās vai Izņemot/ Saraksts vienu vai vairākas, atdalot tās ar komatu):

 • Sēriju numurus
 • Atskaišu periodus
 • Finanšu gadu

NB! Galvenais nosacījums ir jebkurā no augstāk minētiem iestatījumiem jābūt ievadītai vismaz vienai rindai. Uz tā parauga sistēma veidos jaunas rindas.

NB! Sistēma atkārtoti neveidos ierakstus par jau izveidotiem gadiem. Piemēram, ja sēriju numuru iestatījumā eksistē rindas 2022 gadam, palaižot apkalpošanu Atjaunot sēriju numuri Gads 2022, sistēma neveidos rindas dubultā.

NB! Sistēma neveidos jaunus ierakstus, ja kārtas secība būs izjaukta. Piemēram, kompānijā ir iestatījumi ar 2020. gadu. Sistēma veidos nākamus datus ar 2021.gadu, jo 2021.gads ir nākamais pēc kārtas. Bet sistēma neizveidos 2022.gada datus no 2020.gada, izlaižot 2021.gadu.

 • Slēgšanu

Atjaunojot slēgšanu ar jaunu datumu, ieraksts iestatījumā Slēgšana atjaunosies un ievietos jaunu vērtību (aizvietojos jau eksistējošo ierakstu).

NB! Apkalpošana strādā moduļos Finanses, Sistēma, Realizācija, Piegādātāji, Pamatlīdzekļi, Algas, Personāls, Avansa norēķini

 

Iestatījumi atjaunošanai, sakarā ar likumdošanas izmaiņām

Te būs saraksts ar iestatījumiem, kuros ir ieteicams mainīt nosacījumus/ vērtības, ja likumdošana tika mainīta.

Ja mainās neapliekamā minimuma summa

 • Šo nosaka VID un summas jāimportē Neapliekamā minimuma reģistrā no EDS sadaļas > Pārskati > Iesniegto Algas nodokļa grāmatiņas dati > saglabāt failā;

Ja mainās atvieglojumi par apgādājamiem un minimālā alga

 • Modulis Algas > Iestatījumi > Konstantes > jaunā rindā ierakstiet jaunā gada periodu un konstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu
  • Vecajai konstantei jānosaka beigu periods
  • Pievērsiet uzmanību iestatījuma B sadaļai – jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga

Ja mainās nodokļu likme

 • Modulis Algas > Iestatījumi > Likmes >  jaunā rindā ierakstiet darbinieka nodokļa grupu, uz kuru attiecas likmes izmaiņas, jaunā gada periodu un jauno % likmi
  • Obligāti vecajai likmei nodefinēt beigu periodu

Ja mainās PVN kodu izmantošana

 1. Modulis Finanses > Iestatījumi > PVN kodi > jāpārskata izmantojamie PVN kodi

algu grāmatiņu dati, atjaunot iestatījumus kompānijas, atskaišu periodi, gada beigās, gada sākumam, gada slēgšana, slēgšana, kontu slēgšana, saldo pārnešana, kontu saldo pārnešana, ieņēmumu un izdevumu kontu slēgšana. jaunais finanšu gads, jaunai gads, iestatījumu atjaunošana, jauna finanšu gada pievienošana, periodu slēgšana, numuru sērijas, likmes, konstantes

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Kā Standard Books palīdz pārdošanas darbam un klientu pārvaldībai?

23. jūlijs 2024

Pārdošanas darbu veikšana ir daudz… Lasīt tālāk

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk