Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Moduļi> Loģistika> Noliktava> Kā aizpildīt Izmaksu iestatījumus noliktavai?

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 04. jūnijs 2024

Kā aizpildīt Izmaksu iestatījumus noliktavai?

Daudzi uzņēmumi labprāt sekos līdzi noliktavas atlikumu stāvoklim, veidojot ikmēneša noliktavas atskaites, atjaunojot Bilances vērtības un veicot ikmēneša pārdošanas izmaksu pastāvīgo atjaunināšanu Galvenā Grāmatā (modulī Finanses), kas ļaus jebkurā laikā sagatavot precīzu Bilanci un Peļņas/ Zaudējumu pārskatu.
Šiem lietotājiem, kad prece tiek saņemta vai pārdota no noliktavas, programma ļauj ģenerēt automātiskus grāmatojumus preču izmaksām (tikko ir apstiprināts ieraksts Saņemtās preces), un pārdotās produkcijas izmaksām (tikko ir apstiprināts ieraksts Nosūtītās preces), atjauninot noliktavas atlikumu uzskaites datus Galvenā Grāmatā.

 

Izmaksu uzskaites nolūkā artikuliem ir jābūt reģistrētiem kā Noliktavas artikuliem. Loģistikas modulī > Iestatījumos Izmaksas izvēlieties sava uzņēmuma galveno izmaksu uzskaites metodi.

 

Primārais izmaksu modelis

Izmaksu modelim ir divas funkcijas:

Pirmkārt, veicot izmaksu uzskaiti Finanšu modulī un apstiprinot Rēķinu vai Nosūtītās preces, vai Atgriešanu/Norakstīšanu, Finanšu modulī tiek automātiski sastādīts Ieraksts, ar kuru tiek debitēts Izmaksu konts un kreditēts Noliktavas konts izsniegtās preces vērtībā. Izsūtāmās preces vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgajam Artikulam norādīto Izmaksu modeli (vai arī uz attiecīgās Artikulu grupas Izmaksu modeli, ja ir veikta šāda izvēle).

Otrkārt, pamatojoties uz Izmaksu modeli tiek aprēķināta noliktavas vērtība Noliktavas atlikuma atskaitē. Arī šajā gadījumā preces vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgajam Artikula norādīto Izmaksu modeli (vai arī uz attiecīgās Artikulu grupas Izmaksu modeli, ja ir veikta šāda izvēle).

Salīdzinājumam Noliktavas atlikuma atskaitē ir iespējams izmantot kādu citu Izmaksu modeli. Ja šajos iestatījumos kā Galveno izmaksu modeli esat izvēlējušies “Nekāds”, jo izmaksu uzskaite netiek veikta, tad veidojot Noliktavas atlikuma atskaiti ir iespējams izvēlēties vēlamo Izmaksu modeli.

Iespējamie Izmaksu modeļi:

Nekāds – atzīmējiet šo izvēli, ja nevēlaties izmantot Izmaksu modeli. Nosūtīto preču izmaksu ieraksti netiks sastādīti. Veidojot Noliktavas atlikuma atskaiti katru reizi būs jānorāda Izmaksu modelis, pretējā gadījumā noliktavas vērtības netiks norādītas.

Pašizmaksa – tiek izmantota Artikula Iegādes cena (kas norādīta Artikula kartītes Izmaksu sadaļā). Atzīmējot šo izvēli ir ieteicams atzīmēt arī vienu no izvēlēm pie “Atjaunot pašizmaksu pie pārvērtēšanas” (arī Artikula Izmaksu sadaļā). Tādējādi Artikula Pašizmaksa būs vienmēr pareiza.

% no pašizmaksas – izmaksas ir atbilstošs procents no Artikula pārdošanas cenas (t.i., no mazumtirdzniecības cenas). Procentus var ievadīt blakus esošajā % laukā. Izmantojiet šo izvēli, ja vēlaties, lai pārdošanas peļņa uzrādītos vienmērīga.

Vidējā svērtā – tiek izmantota Artikula Vidējā svērtā Iegādes cena (visu iepriekšējo pirkumu vidējā cena, kas redzama Artikulu kartītes Izmaksu sadaļā. Vidējā svērtā cena tiek pārrēķināta, pieņemot preci noliktavā, izmantojot šādu formulu:

(( Daudzums noliktavā x Pašreizējā vidējā svērtā) + (Saņemto preču daudzums x Vienības cena Saņemtajās precēs)) / (Daudzums noliktavā + Saņemto preču daudzums).

Rindā –  tiek izmantota FIFO (pirmais iekšā, pirmais ārā) vai LIFO (pēdējais iekšā, pirmais ārā) vērtība, kas tiek aprēķināta izmantojot Noliktavā saņemto preču Iegādes cenu. FIFO vai LIFO izvēli var veikt tālākajos iestatījumos.

Izmaksu secības modelis ļauj veikt ļoti precīzu noliktavas vērtību uzskaiti, īpaši gadījumā, ja konkrētā Artikula Iegādes cena var būt atšķirīga. Tomēr precizitātes nodrošināšanai ir jābūt konsekventiem. Lai FIFO vai LIFO vērtības būtu pareizas, visas noliktavas darbības ir jāievada stingrā hronoloģiskā secībā. Nekad nedrīkst reģistrēt Saņemtās preces ar iepriekšējās dienas datumu, ja kādas citas Saņemtās preces ir jau ievadītas ar šīs dienas datumu. Tāpat ir arī ar Nosūtītajām precēm un Preču norakstīšanu. Saglabājot noliktavas darbības pirmo reizi, ir ieteicams tās apstiprināt. Neapstipriniet iepriekš reģistrētas un neapstiprinātas Saņemtās preces, ja vēlāk tiek apstiprinātas Saņemtās preces, izņemot gadījumā, ja tiek mainīts to datums.

Rindas izmaksu modelis

Ja Primārais izmaksu modelis (skat. iepriekš) ir Rindā, tad šeit izvēlieties FIFO vai LIFO.

FIFO – izsūtot vai citādā veidā izsniedzot preci no noliktavas, kā pirmā tiek izņemta prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pirmā. Noliktavas atlikumu atskaitē Artikula vērtības tiek norādītas hronoloģiskā secībā.

LIFO – izsūtot vai citādā veidā izsniedzot preci no noliktavas, kā pirmā tiek izņemta prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pēdējā. Noliktavas atlikumu atskaitē Artikula vērtības tiek norādītas pretēji hronoloģiskajai secībai.

Ja, izvēloties Primāro izmaksu modeli, esat norādījuši “Nekāds”, jo izmaksu uzskaite netiek veikta, tad tomēr būtu jāizvēlas viens no diviem Rindas izmaksu modeļiem.

Izmaksu modelis

Noņemot Artikulu no noliktavas, automātiski tiek izmainīta Noliktavas vērtība Finanšu modulī. Artikula izmaksu vērtība tiek aprēķināta pamatojoties uz Izmaksu modeli, kas ir noteikts atbilstošajam Artikulam vai Artikulu grupai. Pēc noklusējuma tiek izmantots Primārais izmaksu modelis. Ar šīm izvēlēm ir iespējams noteikt Izmaksu modeļa darbību zināmās situācijās:

Lietot artikulu grupas izmaksu modeli

Nosūtīto preču, Rēķina, Preču norakstīšanas, Noliktavas kustības u.c. darbībām sastādīto Artikulu izsūtīšanas izmaksu summas tiek aprēķinātas pamatojoties uz Artikulam noteikto Izmaksu modeli. Ja pēc noklusējuma Artikulam ir noteikts Izmaksu modelis, tad pie nosacījuma, ka ir atzīmēta dotā izvēle, tiek izmantots Artikula grupas izmaksu modelis. Ja arī Artikulu grupai ir noteikts Izmaksu modelis pēc noklusējuma, tad tiek izmantots Primārais izmaksu modelis. Ja Artikulam pēc noklusējuma ir noteikts Izmaksu modelis, un dotā izvēle nav atzīmēta, tad tiek izmantots Primārias izmaksu modelis (t.i., netiek izmantots Artikulu grupas Izmaksu modelis).
Atzīmējot šo izvēli ir ieteicams sašķirot visus Noliktavas artikulus grupās un piešķirt katrai grupai savu Izmaksu modeli.

Atgriezto preču ierakstos oriģinālā pašizmaksa

Preces var būt izsniegtas no Noliktavas nosūtīšanai atpakaļ Piegādātājam. Nosūtot Piegādātājam preci atpakaļ, varat aprēķināt Artikula vērtību, izmantojot parasto Izmaksu modeli (it kā runa būtu par parastu izsniegšanu no noliktavas), vai arī, ja ir atzīmēta dotā izvēle, var izmantot Artikula cenu no sākotnējām Saņemtājām precēm.
Piemēram, tiek izmantots FIFO Izmaksu modelis, un noliktavā ir trīs vienādi artikuli par cenu 100, 200 un 300. Tagad ir nepieciešams pēdējo no tiem nosūtīt atpakaļ Piegādātājam. Atrodiet sākotnējo Saņemto preču ierakstu un izveidojiet ierakstu Atgriezt preci. Ja šī izvēle nav atzīmēta, tad Finanšu modulī Artikula noliktavas vērtība samazinās par 100, jo tik maksāja prece, kura tika pieņemta Noliktavā vispirms (aprēķināta pēc FIFO Izmaksu modeļa). Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Finanšu modulī Artikula noliktavas vērtība samazinās par 300, kas ir atgrieztā Artikula saņemšanas cena.

Ja šī izvēle netiek atzīmēta, tad Piegādātājiem atgrieztās preces var sastādīt no Saņemtājām precēm vai Pasūtījumiem, izmantojot funkciju Veidot > Atgriezt preces. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Atgriezt preces var sastādīt tikai no Saņemtajām precēm.

Kredītrēķini un atgrieztās preces 

Šīs izvēles tiek izmantotas tikai tad, ja tiek izmantots Rindas izmaksu modelis (FIFO vai LIFO). Šādā izmaksu modeļa gadījumā, saņemot Artikulu noliktavā, tas tiek ievietots rindā. Preces tiek izsūtītas vai citā veidā izsniegtas no noliktavas, pamatojoties uz izvēlēto secību (t.i., FIFO gadījumā kā pirmā tiek izsūtīta prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pirmā, bet LIFO gadījumā – prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pēdējā). Ar šīm izvēlēm nosakiet, kurā vietā rindā Klienta atgrieztā prece tiks ievadīta.

Ja Rindas izmaksu modelis netiek izmantots, tad atzīmējiet izvēli “Izmaksu rindā ievietot kā jaunu artikulu”. Pretējā gadījumā Noliktavas atlikuma atskaite būs nepareiza. Ja Rindas izmaksu modelis tiek izmantots, bet Noliktavas atlikuma atskaites sastādīšanai ir izvēlēts kāds cits Izmaksu modelis, tad ir jāiegaumē, ka pārskats var nebūt pareizs, ja šeit ir atzīmēta izvēle “Izmaksu rindā aizvietot sākotnējo artikulu”.

Izmaksu rindā ievietot kā jaunu artikulu

Atgrieztās preces tiek ievadītas rindas beigās (FIFO) vai sākumā (LIFO) līdzīgi kā tas ir, reģistrējot jaunas preces Saņemtajās precēs. Lai nodrošinātu pareizu FIFO/LIFO uzskaiti, ir ieteicams atzīmēt šo izvēli.

Izmaksu rindā aizvietot sākotnējo artikulu

Atgrieztās preces tiek ievadītas to sākotnējā vietā produktu rindā. FIFO gadījumā tas ir rindas sākums, un Atgrieztā prece tiks izsūtīta kā nākamā. Atzīmējot šo izvēli, Atgrieztās preces ir jāsastāda no Nosūtītajām precēm (tās nevar sastādīt no Klientu pasūtījumiem).
Ja prece sākotnēji tika izsniegta Klientam ar Rēķinu, neveicot Klienta pasūtījumu, tad sastādiet Saņemtās preces, nodrošinot to, ka prece tiek paņemta atpakaļ Noliktavā ar pareizo cenu. Neatkarīgi no iepriekš izdarītās izvēles, Artikuls tiek vienmēr ievietots vai nu rindas beigās (FIFO) vai arī sākumā (LIFO).

Objekts noliktavas kontam

Apstiprinot Nosūtītās preces, Objekti no Nosūtīšanas E iedaļas tiek ievadīti no tās sastādītajā Ierakstā Izmaksu konta debeta reģistrā. Atzīmējiet šo izvēli, ja vēlaties, lai tie tiktu ierakstīti arī Ierakstā Noliktavas konta kredīta reģistrā.

Ievietot strukturēto artikulu pārdošanas pašizmaksas rēķinos

Ja no Nosūtīto preču sastādītā ieraksta tiek izmantots Strukturētais artikuls, tad tiek izmantoti komponentu Konti, Izmaksu modelis un Noliktavas vērtības. Tas viss tiek izmantotas arī tad, ja Struktūrētais artikuls tiek izmantots no Rēķina sastādītajā Maksājuma ierakstā, kurā ir atzīmēta izvēle “Ievadot ievietot komponentus”. Tomēr, ja no Rēķina sastādītajā Maksājuma ierakstā izmantotajam Struktūrētais artikulam nav atzīmēta izvēle “Ievadot ievietot komponentus”, tad komponentu Konti, Izmaksu modelis un noliktavas vērtības tiek izmantotas tikai tad, ja šeit ir atzīmēta dotā izvēle. Pretējā gadījumā šādi Strukturētie artikuli netiek iekļauti izmaksu ierakstā (t.i., Rēķini nemaina komponentu noliktavas uzskaiti Finanšu modulī).

Atsevišķa rinda par artikulu grāmatojumā

Ja noliktavā Saņemšanas vai Nosūtīšanas darbība ietver vairākus Artikulus, kas izmanto to pašu Izmaksu kontu, Noliktavas izmaksu kontroles kontu un/vai Noliktavas kontu, tad atbilstošajam izmaksu ierakstam ir vai nu atsevišķas rindas par katru Artikulu, vai arī viena kopīga . Atzīmējiet šo izvēli, ja vēlaties atsevišķu rindu par katru Artikulu.

Piegādātājiem atgrieztā prece maina vidējo svērto

Atzīmējiet šo izvēli, ja vēlaties, lai Artikula Vidējās svērtās vērtības aprēķināšanā tiktu ņemtas vērā piegādātājiem Atgrieztās preces. Piemēram, esat iegādājušies divas preces par 100 un 200. Tādējādi Artikula Vidējā svērtā vērtība ir 150. Otro no šīm precēm jūs atgriežat Piegādātājam. Ja vēlaties, lai Vidējā svērtā vērtība saglabātos 150, tad šo izvēli neatzīmējat. Šo izvēli atzīmējat gadījumā, ja vēlaties, lai par Vidējo svērto vērtību tagad tiktu uzskatīta atlikušā Artikula vērtība (kas ir atkarīgs no tā, vai esat atzīmējuši izvēli “Atgriezto preču ierakstos oriģinālā pašizmaksa”)

Atgrieztās preces un kredītrēķini maina vidējo svērto

Atzīmējiet šo izvēli, ja vēlaties, lai Artikula Vidējās svērtās vērtības aprēķināšanā tiktu ņemti vērā Atgriezto preču ieraksti (t.i., ja Klients atgriež preci). Ja vēlaties, lai Vidējo svērto vērtību mainītu Kredītrēķini, tad atzīmējiet doto izvēli.

Piemēram, jūs iegādājaties Artikulu par 100 un nosūtat to Klientam. Tad jūs iegādājaties otru tādu pašu Artikulu, bet šoreiz par cenu 200. Artikula Vidējā svērtā vērtība tagad ir 200 (ja noliktavas stāvoklis ir nulle, tad tā pārvēršas par nulli). Klients atgriež Artikulu. Ja nevēlaties, lai Vidējais svērtais mainītos, tad šo izvēli neatzīmējat. Ja vēlaties, lai jaunā Vidējā svērtā vērtība būtu 150 (vidējā vērtība no 100 un 200), un ja vēlaties, lai, aprēķinot Vidējo svērto vērtību, tiktu ņemti vērā Atgrieztās preces Papildu izdevumi, tad atzīmējiet šo izvēli.

Pašizmaksas uzskaite vienkāršajiem un servisa artikuliem

Parasti izmaksu ieraksti par Saņemtajām precēm Noliktavā un Nosūtītajām precēm no tām tiek sastādīti par Noliktavas artikuliem. Ja vēlaties, lai ieraksti tiktu sastādīti arī par Vienkāršajiem un Servisa artikuliem, tad atzīmējiet šo izvēli. Atzīmējot šo izvēli ir ieteicams Vienkāršo un Servisa artikulu gadījumā neizmantot Rindas izmaksu modeli.

Vidējā svērtā Bāzes valūtā 2

Nosūtīto preču izmaksu ieraksta vērtība Bāzes valūtā 1 tiek aprēķināta, pamatojoties uz Izmaksu modeli. Iegūtā summa parasti tiek pārrēķināta Bāzes valūtā 2 atbilstoši spēkā esošajam kursam.
Atzīmējot doto izvēli, vērtība Bāzes valūtā 1, kā parasti, tiek aprēķināta atbilstoši Izmaksu modulim. Taču iegūtā summa netiek pārrēķināta Bāzes valūtā 2. Tā vietā Bāzes valūtas 2 summa tiek ņemta no Artikulu kartītes Izmaksu sadaļas lauka “Vidējā svērtā Bāzes valūtā 2” (šī summa ir redzama arī Nosūtīto preču C sadaļā).
Ja izmantojat Vidējo svērto izmaksu modeli, tad, atzīmējot doto izvēli, jūs nodrošinat to, ka Finanšu noliktavas aprēķins būs pareizs abās Bāzes valūtās.

Pašizmaksa pa sēriju numuriem

Ja Artikuls, kuram ir sērijas numurs, tiek pārdots vai citā veidā tiek atskaitīts no Noliktavas, tad Rēķinā, Preču nosūtīšanas vai Norakstīšanas ierakstā sērijas numurs ir jāievada manuāli – automātiski tas ievadīts netiek. No Noliktavas uzskaites viedokļa programma piedāvā divas metodes tam kā Artikula (kuram ir sērijas numurs) noņemšana no uzskates ietekmē Noliktavas uzskaiti.

  • Pirmās metodes gadījumā sērijas numuri neietekmē Artikula iegādes cenu. Apstiprinot Rēķinu, Preču nosūtīšanu vai Norakstīšanu, ieraksta izmaksu vērtība tiek aprēķināta atbilstoši Artikulam vai Artikula grupai vai arī šeit iestatījumos noteiktajam Izmaksu modelim. Piemēram, ja tiek izmantots FIFO izmaksu modelis, tad no Noliktavas tiek noņemts Artikuls ar vecāko Iegādes cenu neatkarīgi no tā, vai izvēlētais sērijas numurs ir vecāks vai nav. Lai izmantotu šo metodi, atstājiet doto izvēli neatzīmētu.
  • Otrās metodes gadījumā Iegādes cenas ir saistītas ar sērijas numuriem. Apstiprinot Rēķinu vai Preču nosūtīšanu izmaksās tiek ierakstīta dotā sērijas numura noliktavas vērtība. Var gadīties, ka tā nav pareizā Iegādes cena, kas tiek izmantota izvēlētā Izmaksu modeļa gadījumā. Lai izmantotu šo metodi, atzīmējiet doto izvēli. Šo metodi ieteicams izmantot reizēs, kad prece tiek iepirkta par īpašo cenu, piemēram, paraugu gadījumā. Ja paraugi tiek izņemti no Noliktavas vai arī pārvietoti starp Noliktavām ar Noliktavas kustību, tad šī metode nodrošina to, ka parauga īpašā cena nezaudē saistību ar sērijas numuru.

Ja Noliktavas moduļa izmantošana ir jau uzsākta, tad doto izvēli vairs mainīt nedrīkst, jo tā rezultātā FIFO/LIFO uzskaitē rastos neprecizitātes un Vidējās svērtās cenas kļūtu nepareizas.

Rindas izmaksu modelis pa noliktavām

Ja ir vairākas Noliktavas un tiek izmantots Rindas izmaksu modelis, tad programma piedāvā divas FIFO/LIFO aprēķināšanas metodes.
Pirmās metodes gadījumā FIFO/LIFO uzskaite tiek veikta kopā par visām Noliktavām. Šī metode ir piemērota gadījumā, ja reālu Noliktavu nav vai ja ar Noliktavām apzīmē, piemēram, tās pašas noliktavas dažādas telpas vai plauktus. Ja prece tiek izsūtīta no noliktavas, tad vienmēr vispirms tiek izsūtīti vecākie (FIFO) vai jaunākie (LIFO) Artikuli neatkarīgi no tā, kurā Noliktavā tie atrodas vai kura Noliktava ir norādīta uz Nosūtītās preces vai Rēķina. Ar Noliktavas kustību Artikulus ir iespējams pārvietot starp Noliktavām, taču to vērtība nemainās. Lai izmantotu šo metodi, atstāj doto izvēli neatzīmētu.

Otrās metodes gadījumā FIFO/LIFO uzskaite tiek veikta par katru Noliktavu atsevišķi. Šī metode ir piemērota, ja dažādas Noliktavas apzīmē dažādas noliktavu ēkas. Ja Artikuli tiek izsūtīti no Noliktavas, tad vispirms tiek izsūtīti dotās Noliktavas vecākie (FIFO) vai jaunākie (LIFO) Artikuli. Lai izmantotu šo metodi, atzīmējiet doto izvēli.

Ja Loģistikas moduļa izmantošana ir jau uzsākta, tad doto izvēli vairs mainīt nedrīkst, jo tā rezultātā FIFO/LIFO uzskaitē rastos neprecizitātes.

Vidējā svērtā pa noliktavām

Ja ir vairākas Noliktavas, tad programma par katru Artikulu veido divus Vidējās svērtās cenas aprēķinus – vispārējo (redzams Artikula kartītes Izmaksu sadaļā) un par katru Noliktavu atsevišķi (redzams Vidējās svērtās cenas iestatījumos).
Vidējā svērtā izmaksu modeļa gadījumā ar šo izvēli tiek atzīmēts, uz kādas summas pamata tiek aprēķināta Noliktavas atlikuma atskaite un Nosūtītas preces izmaksu vērtība. Ja šī izvēle netiek atzīmēta, tad tiek izmantota vispārējā Vidējā svērtā cena. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tiek izmantota Vidējā svērtā cena noteiktā noliktavā.
Piemēram, 1. noliktavā tiek saņemti Artikuli par cenu 100 un 150, bet 2. noliktavā par cenu 150 un 200. Tādējādi vispārējā Vidējā svērtā cena ir 150, 1. noliktavas Vidējā svērtā cena ir 125, bet 2. noliktavas – 175. Ja šī izvēle nav atzīmēta, tad Noliktavas atlikuma vērtība ir 4 x 150 un Nosūtīto preču summa neatkarīgi no noliktavas ir 150. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Noliktavas atlikuma vērtība ir (2 x 125) + (2 x 175) un Nosūtīto preču summa atkarībā no noliktavas ir 125 vai 175.
Pārvietojot preci no vienas noliktavas uz otru, ar to saistītie papildu izdevumi tiek iekļauti Artikula vispārīgās Vidējās svērtās cenas aprēķinā. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad šādi papildu izdevumi tiek iekļauti arī jaunās noliktavas Vidējās svērtās cenas aprēķinā.

Ja Noliktavas moduļa izmantošana ir jau uzsākta, tad doto izvēli vairs mainīt nedrīkst, jo tā rezultātā FIFO/LIFO uzskaitē rastos neprecizitātes.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Kā Standard Books palīdz pārdošanas darbam un klientu pārvaldībai?

23. jūlijs 2024

Pārdošanas darbu veikšana ir daudz… Lasīt tālāk

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk