Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

pvn

Atjaunots 24. maijs 2024

PVN grāmatojumu piemēri un to atspoguļošana taksācijas perioda deklarācijā

Standarta iestatījumi piedāvāti pēc noklusējuma.

Standarta iestatījumi piedāvāti pēc noklusējuma.

Visos piemēros PVN maksātājs izraksta ienākošo rēķinu PVN maksātājam.

Visos piemēros PVN maksātājs izraksta ienākošo rēķinu PVN maksātājam.

PVN deklarācijā

PVN deklarācijā

 

Varētu būt vairāki veidi, kā reģistrēt samaksāto avansu.

Var veidot ierakstu ar vienu rindu uz kopējo summu vai veidot vairākas rindas, ja, piemēram, PVN kodi ir dažādi.

Mūsu piemērā veidosim Maksājuma uzdevuma ierakstu ar vienu rindu.

NB! Pēc noklusējuma programma lūgs ievadīt Maksājuma uzdevuma ierakstā, D sadaļā Priekšapmaksas Numuru un E sadaļā PVN kodu. PVN kodu pieprasījumu kontrolē Piegādātāji > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana piegādātājiem > Grāmatot priekšapmaksas PVN > atzīme PVN visiem piegādātājiem

  1. Maksājuma uzdevums, avanss (janvāra periodā), kur daļa summas ir par ienākošo rēķinu, kas saņemts tekošajā periodā un otra daļa no summas ir par vēl nesaņemto ienākošo rēķinu.

  1. Ienākošais rēķins tekošajā periodā (janvārī), pievienota samaksātā Priekšapmaksa (Maksājuma uzdevuma ieraksts Nr. 2400012) :

PVN janvāra deklarācijā tiks atspoguļots tekošā perioda Ienākošais rēķins (2400004 – PIEG2_333) un iemaksātā avansa summa (MU 2400012), kas paliek nākamajiem periodiem.

  1. Ienākošais rēķins nākamajā periodā (februārī), kur avanss sedz pilno saņemtā ienākošā rēķina summu.

PVN februāra deklarācijā neatspoguļosies Ienākošais rēķins 2400005 – PIEG2_435, jo PVN summa jau ir tikusi deklarēta janvārī ar MU Nr. 2400012.

  1. Ienākošais rēķins marta periodā ir ar lielāku summu nekā atlikusī iemaksātā avansa summa.

PVN marta deklarācijā atspoguļosies tikai tā summa no Ienākošā rēķina 2400006 – PIEG2_908, kas nav segta no avansa, MU 2400012

PVN februāra deklarācijā

 

Vairāk lasiet Kā nodefinēt trešo valstu pakalpojumu darījumus PVN deklarācijā?

PVN februāra deklarācijā redzams tikai PVN1-I ar darījuma veidu “N”

 

Preču importam no 3. valstīm nepiemēro PVN.

PVN deklarācijā importa darījumus nav jāuzrāda, bet tā vietā jāatspoguļo PVN pēc muitas deklarācijas. Tam jāparādas PVN deklarācijā PVN1-I pielikumā.

Ir divi veidi kā rēģistrēt importa darījumu:

Grāmatojuma ierakstā (Darījuma veids “I”, dokumenta veids “3”)

Piemēram, saņemts preču ienākošais rēķins. PVN netiek grāmatots.

Pēc atmuitošanas saņemta Muitas deklarācija, kur norādīts PVN maksāšanai budžetā. Izveidojiet Grāmatojumu.

Laukā Teksts norādiet Darījuma partneri (piemēram, Valsts kase) un laukā Atsauksme muitas deklarācijas numuru.

Vēlāk šo grāmatojumu ir iespējams savienot ar ienākošo rēķinu, pārvelkot grāmatojuma ierakstu uz ienākošā rēķina ierakstu.

PVN deklarācijā

Ienākošā rēķina ierakstā (Darījuma veids “I”, dokumenta veids “6”)

Izveidotajā ienākošā rēķina ierakstā, laukā Pieg.rēķ.Nr. sākumā jāieraksta vārds “AKTS” un pēc tam bez atstarpēm jānorāda muitas deklarācijas numuru.

PVN deklarācijā

Kredītrēķinam svarīgi izmantot funkcionalitāti Veidot – Kredītrēķinu no oriģinālā ienākošā rēķina.

Programma kredītrēķina ierakstā automātiski ieliks attiecīgo Samaksas termiņu (piemērā, “KR”) un aizpildīs lauku Kredītrēķins (kreditējamā oriģinālā rēķina numuru)

PVN deklarācijā atspoguļosies gan oriģinālais ienākošais rēķins GR-2024/01, gan kredītrēķins KRGR-2024/01

Kredītrēķinam svarīgi izmantot funkcionalitāti Veidot – Kredītrēķinu no oriģinālā ienākošā rēķina.

Programma kredītrēķina ierakstā automātiski ieliks attiecīgo Samaksas termiņu (piemērā, “KR”) un aizpildīs lauku Kredītrēķins (kreditējamā oriģinālā ienākošā rēķina numuru)

Kredītrēķinam, kuru jāgrāmato citā periodā, izmanto citu PVN kodu (piemēram, KR21), lai PVN deklarācijā summa ievietotos Korekcijas laukā.

PVN deklarācijā kredītrēķina summa atspoguļosies rindā R57 un kredītrēķins būs redzams pielikumā PVN1-I

Kases principu var aprakstīt divos vārdos šādi – PVN atskaite tikai tad, kad tiek iegrāmatots Maksājuma uzdevums nevis reģistrēts Ienākošais rēķins.

  1. Finanses > Iestatījumi > PVN kodi ir izveidots speciālais kods “K21” – Kases principam

2. Piegādātāji > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana piegādātājiem > sadaļā PVN – jābūt atzīmētam “Grāmatot Maksājumu uzdevumu PVN

3. Ienākošais rēķins reģistrēts ar PVN kodu “K21”, datumā 27.03.2024

4. Par pakalpojumu reāli samaksāts 04.04.2024.

5. PVN deklarācijā par 03.2024 periodu Ienākošais rēķins 2400017 netiks iekļauts.

6. PVN deklarācijā par 04.2024 periodu Maksājumu uzdevums 2400014 tiks iekļauts.

Visos piemēros PVN maksātājs izraksta rēķinu PVN maksātājam.

PVN deklarācijā

Varētu būt vairāki veidi, kā reģistrēt saņemto avansu.

Var veidot ierakstu ar vienu rindu uz kopējo summu vai veidot vairākas rindas, ja, piemēram, PVN kodi ir dažādi.

Mūsu piemērā veidosim Maksājuma ierakstu (avanss) ar vienu rindu.

NB! Pēc noklusējuma programma lūgs ievadīt Maksājuma ierakstā D, sadaļā Priekšapmaksas Numuru un E sadaļā PVN kodu. PVN kodu pieprasījumu kontrolē Realizācija > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana realizācijai > sadaļa PVN un Nodokļi > atzīme Grāmatot priekšapmaksas PVN

  1. Maksājums, avanss (janvāra periodā), kur daļa summas ir piesaistīta rēķinam, kas saņemts tekošajā periodā un otra daļa no summas paliek kā avanss.

Kā reģistrēt klienta priekšapmaksu?

  1. Rēķins tekošajā periodā (janvārī), pievienota iemaksātā Priekšapmaksa (Maksājuma ieraksts Nr. 2400004) :

PVN janvāra deklarācijā tiks atspoguļots tekošā perioda rēķins (2400001) un iemaksātā avansa summa (MU 2400004), kas paliek nākamajiem periodiem

3. Rēķins nākamajā periodā (februārī), kur avanss sedz pilno izrakstītā rēķina summu.

PVN februāra deklarācijā neatspoguļosies rēķins 2400005, jo PVN summa jau ir tikusi deklarēta janvārī ar MU Nr. 2400004.

  1. Rēķins marta periodā ir ar lielāku summu nekā iemaksātā avansa atlikums.

PVN marta deklarācijā atspoguļosies tikai tā summa no izrakstītā rēķina 2400006, kas nav segta no avansa, MU 2400004

PVN deklarācijā rinda 48.2 un PVN2 pielikumā

Veidojot rēķina ierakstu ES klientam, sadaļā Rēķina adrese jānomaina PVN zonu no Iekš ES uz Vietējā.

Šo darbību jūs varēsiet veikt, ja konkrētai personai (darbiniekam) ir piešķirtas tiesības veikt izmaiņas PVN zonā, Sistēma > Iestatījumi > Personu grupa > Darbība “Ļaut mainīt PVN zonu rēķinā”.

Detalizētāk par šo tēmu lasiet Kā ES klientam noformēt iekšzemes darījumu un atspoguļot to PVN deklarācijā?

PVN deklarācijā rēķins atspoguļosies PVN1-III pielikumā, nevis PVN2 pielikumā.

Kredītrēķinam svarīgi izmantot funkcionalitāti Veidot – Kredītrēķinu no oriģinālā rēķina.

Programma kredītrēķina ierakstā automātiski ieliks attiecīgo Samaksas termiņu (piemērā, “KR”) un aizpildīs lauku Kreditēt rēķinu (kreditējamā oriģinālā rēķina numuru)

Mūsu piemērā mēs kreditējam tikai daļu, 6 stundas no 15 stundām, kuras bija oriģinālajā rēķinā.

PVN deklarācijā atspoguļosies gan tikai oriģinālais rēķins 2400004, atskaitot kredītrēķina 2400015 summu.

Kredītrēķinam svarīgi izmantot funkcionalitāti Veidot – Kredītrēķinu no oriģinālā rēķina.

Programma kredītrēķina ierakstā automātiski ieliks attiecīgo Samaksas termiņu (piemērā, “KR”) un aizpildīs lauku Kreditēt rēķinu (kreditējamā oriģinālā rēķina numuru)

Mūsu piemērā mēs kreditējam tikai daļu, 6 stundas no 15 stundām, kuras bija oriģinālajā rēķinā.

Kredītrēķinam, kuru jāgrāmato citā periodā, jāizmanto citu PVN kodu (piemēram, K21R), lai PVN deklarācijā summa ievietotos Korekcijas laukā. Šo PVN kodu jāievieto manuāli.

PVN deklarācijā kredītrēķina summa atspoguļosies rindā R67 un kredītrēķins būs redzams pielikumā PVN1-I

 

 


PVN, pvn, pvn grāmatojumi, PVN grāmatojumi, grāmatojumi, grāmatojumu piemēri, piemērs, piemēri, PVN deklarācija, pvn deklarācija, rēķins, realizācijas rēķins, ienākošais rēķins, ienākošie rēķini, grāmatojums, deklarācijas pielikumi, muita, muitas, kredītrēķins,kredīt

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk