Ātrā meklēšana!

Kā izveidot jauna pamatlīdzekļa kartīti?Atjaunināts 04. augusta 2023

Skatieties video vai lasiet aprakstu zemāk.


Pamatlīdzekļus var ievadīt divos veidos:

1. No Ienākošiem rēķiniem (Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini > Veidot > Pamatlīdzekļi)

 

2. Tieši modulī Pamatlīdzekļi > Reģistri > Pamatlīdzekļi >Veidot – Jaunu pamatlīdzekli

Pamatlīdzekļa ieraksta logā ir četras sadaļas ar vienu kopīgu galveni. Tā sastāv no laukiem: Numurs, Slēgts, Apraksts, Grupa,  Klasifikācija un Kategorija. Galvenē ir četras nosauktas cilnes.

Noklikšķinot uz cilnēm, varat pārvietoties starp sadaļām. Daudzi ieraksta kartes lauki ir paredzēti, lai atbilstu noteiktas valsts grāmatvedības prasībām, un tie netiks izmantoti visur.

Numurs

Ievadiet unikālo kodu, kuru vēlaties izmantot, lai identificētu Pamatlīdzekli. Jūs varat izmantot ne vairāk kā trīsdesmit rakstzīmes.

Apraksts

Pamatlīdzekļa nosaukums vai apraksts. Gadījumā, ja Pamatlīdzeklis tiek izveidots no Ienākoša rēķina, tas tiks ņemts no Ienākoša rēķins apraksta rindas.

Slēgts

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai “noņemtu” Pamatlīdzekļi no uzskaites. Slēgtie pamatlīdzekļi netiks iekļauti pārskatos un nolietojuma aprēķinos, lai gan jūs varat izvēlēties tos iekļaut, ja vēlaties. Slēgtie pamatlīdzekļi tiks izslēgti arī no Pamatlīdzekļu saraksta izmantojot funkciju ‘Ievietot speciāli’, taču tie joprojām tiks parādīti pārskata logā “Pamatlīdzekļi”. Ņemiet vērā, ka, ja jūs pārdodat vai norakstāt pamatlīdzekli, izmantojot Pamatlīdzekļu norakstīšana reģistru, tas netiks automātiski atzīmēts kā slēgts, jo, iespējams, nevēlaties nekavējoties noņemt Pamatlīdzekli no pārskatiem. Vajadzības gadījumā to vajadzētu atzīmēt kā slēgtu.

Grupa

Izvēlieties kodu ar ‘Ievietot speciāli’  no reģistra Pamatlīdzekļu grupas

Katrs pamatlīdzeklis jāiedala kādā pamatlīdzekļu grupā, bet katra grupa jāpiesaista noteiktai Pamatlīdzekļu kategorijai. Pamatlīdzekļu kategorijas nosaka nolietojuma grāmatošanas veidu Finanses modulī (t.i., izmantotos kontus), savukārt pamatlīdzekļu grupām ir divi uzdevumi:

  1. Ievadot jaunus, līdzīgus pamatlīdzekļus un iedalot tos vienā grupā, tiem tiks izmantota viena un tā pati nolietojuma metode un objekti. Tādējādi šo pamatlīdzekļu nolietojums tiks aprēķināts izmantojot vienu formulu. Ja nepieciešams, to var mainīt katram pamatlīdzeklim atsevišķi.
  2. Pamatlīdzekļu grupu kartītēs var norādīt, kā tās tiks atspoguļotas atskaitēs.

Kategorija

Izvēlieties kodu ar ‘Ievietot speciāli’ no iestatījuma Pamatlīdzekļu kategorijas

Katram pamatlīdzeklim jāpiešķir kategoriju. Tas ietvers Pamatlīdzekļa kategoriju, kas noteiks, kā pamatlīdzekļu nolietojums tiks apstrādāts Virsgrāmatā (t.i., kādi konti tiks izmantoti). Ja pamatlīdzekļu kategorijā esat norādījis objektus un nolietojuma modeļi, tie tiks automātiski iekļauti pamatlīdzekļa kā noklusējuma vērtības.

Īsumā šajā iestatījumā varat kontrolēt dažādu pamatlīdzekļu grupu nolietojuma aprēķināšanu.

 

Piegādātājs

Atveriet izvēlni (modulis Piegādātāji > Reģistri > Kontakti)

Piegādātājs (piegādātāja kontakta sistēmas kārtas numurs), no kura tika iegādāts Pamatlīdzeklis.

Gadījumā, ja Pamatlīdzekļa kartīte tika izveidota no ienākoša rēķina, tas tiks ņemts no ienākoša rēķina lauka “Piegādātājs”.

Nosaukums

Piegādātāja nosaukums automātiski ievietosies lauka pēc tam, kad esat ievadījis piegādātāja numuru.

Rēķina Nr.

Rēķina numurs, kas atspoguļo pamatlīdzekļa iegādi. Ienākošo rēķinu sistēmas kārtas numurs.

Gadījumā, ja Pamatlīdzekļa kartīte tika izveidota no ienākoša rēķina, tas tiks ņemts no ienākoša rēķina lauka “Nr.”.

Piegādātāja rēķina Nr.

Piegādātāja rēķina numurs, kas atspoguļo Pamatlīdzekļa iegādi.

Gadījumā, ja Pamatlīdzekļa kartīte tika izveidota no ienākoša rēķina, tas tiks ņemts no ienākoša rēķina lauka “Pieg. rēķ. Nr.”

Iegādes datums

Ievietot Speciāli    Izvēlieties datumu

Gadījumā, ja Pamatlīdzekļa kartīte tika izveidota no ienākoša rēķina, tas tiks ņemts no ienākoša rēķina lauka “Rēķina datums”.

Šim datumam jāsakrīt ar Grāmatojuma datumu Virsgrāmatas darījuma ierakstā, kas atspoguļo šī Pamatlīdzekļa iegādi.

Iegādes vērtība

Pamatlīdzekļa iegādes cena ir bez PVN. Gadījumā, ja Pamatlīdzekļa kartīte tika izveidota no ienākoša rēķina, tā tiks ņemta no ienākoša rēķina rindas “Summa”.

Sistēma izmantos šajā laukā esošo vērtību kā nolietojuma aprēķina pamatu, ja to aprēķinās, izmantojot 1. Nolietojuma metodi. Pirmajā nolietojuma metodē nolietojums netiks aprēķināts, ja šis lauks ir tukšs. Jūs varat norādīt atsevišķu Iegādes Vērtība 2 sadaļā “Nolietojums” lai izmantotu  2. Nolietojuma metodi.

Ja iegādājāties pamatlīdzekļus, pirms sākāt izmantot šo programmu vai programmas Pamatlīdzekļu moduli, jums joprojām jāieraksta sākotnējā iegādes vērtību šeit un jāievada nolietojums no pirms perioda laukā “Uzkrātais nolietojums 1” sadaļā “Nolietojums”. Ja izmantojat Degresīvo nolietojuma metodi, sistēma no iegādes vērtības atņems uzkrāto nolietojumu un izmantos rezultātu (neto uzskaites vērtību) kā pamatu nolietojuma aprēķinam. Ja izmantojat Lineāro nolietojuma medoti, nolietojuma aprēķina pamatā būs sākotnējā iegādes vērtība.

Ja jums ir jāmaina nolietojuma aprēķina pamats, neveiciet izmaiņas šeit, bet tā vietā izmantojiet reģistru “Pamatlīdzekļu pārvērtēšana”. Tas nodrošinās, ka pamatlīdzeklim tiek saglabāta precīza vēsture un ka nolietojums joprojām tiek precīzi aprēķināts.

Ja kartītes sadaļā “Īpašnieks” daudzums ir lielāks par vienu, šajā laukā jāiekļauj iegādes vērtību par vienu vienību, nevis kopējā iegādes vērtība.

Ražojuma datums

Izvēlieties datumu

Ja pamatlīdzekli ražoja jūsu uzņēmums, šeit ievadiet tā izgatavošanas datumu. Šo datumu ieteicams ievadīt arī laukā Iegādes datums, jo dažos pārskatos iegādes datumu varat izmantot kā meklēšanas kritēriju.

PVN

PVN, kas iekasēts par pamatlīdzekļa iegādes cenu. Gadījumā, ja Pamatlīdzekļa kartīte tika izveidota no ienākoša rēķina, tas tiks aprēķināts, izmantojot Ienākošo rēķina rindas laukus “Summa” un “PVN kods”.

Sērijas Numurs

Ievadiet pamatlīdzekļa sērijas numuru, ja tāds ir.

Neapliekamā vērtība

Nav aktuāls Latvijai.

Garantija Numurs

Ja uz pamatlīdzekli attiecas garantijas līgums, ierakstiet līguma numuru šeit.

Jauns/lietots

Izvēlieties no piedāvātiem variantiem (Jauns, Lietots, Remontēts)

“Remontēts” – parasti tiek izmantots rezerves daļām, kuras jāuzskata par pamatlīdzekļiem. Piemēram, ja datoram ievietojat jaunu cieto disku (esošu līdzekli), jums jāievada cietais disks kā “Remontēts” un jāieraksta datora inventāra numuru sadaļā “Īpašnieks”, laukā “Daļa no”.

Līguma Numurs

Ja uz pamatlīdzekli attiecas garantijas līgums, ierakstiet līguma numuru šeit.

Objekti

Ievietot Speciāli  modulis Finanses/Sistēma > Reģistri > Objekti

Pēc noklusējuma ņemts no Ienākoša rēķina, Pamatlīdzekļu kategorijas

Ja jūsu kontos pamatlīdzeklis pieder kādam noteiktam objektam un ja tā nolietojums ir jāapmaksā no šī objekta, ievadiet šeit objekta kodu. Jūs varat ievadīt vairākus objektus, atdalot tos ar komatiem.

Varat arī piešķirt objektus pamatlīdzekļu kategorijām; visi šim pamatlīdzeklim norādītie objekti tiks papildināti ar pamatlīdzekļu kategorijai norādītajiem objektiem.

Objekti arī atspoguļosies visos virsgrāmatas grāmatojumu ierakstos.

Komentārs

Jebkurš komentārs.

Departaments

Atveriet izvēlni (modulis Pamatlīdzekļi > Iestatījumi > Departamenti)

Ievadiet departamentu, kuram pieder pamatlīdzeklis.

Ja jums ir jāmaina departaments, nedariet to šeit. Izmantojiet reģistru Pamatlīdzekļu statuss. Tas nodrošinās, ka pamatlīdzeklim tiek saglabāta vēsture. To var apskatīt uzspiežot Pamatlīdzekļa kartītes darbības izvēlnē funkciju “Pamatlīdzekļa vēsture” un Pamatlīdzekļu moduļa atskaitē “Pamatlīdzekļu vēsture”.

Vārds

Departamenta nosaukums šeit tiek ievietots automātiski.

Persona

Atveriet izvēlni ( modulis Sistēma > Reģistri > Personas)

Ja uzņēmuma darbinieks ir atbildīgs par pamatlīdzekli, šeit varat ievadīt viņa iniciāļus.

Ja jums ir jāmaina Personu, nedariet to šeit. Izmantojiet reģistru Pamatlīdzekļu statuss. Tas nodrošinās, ka pamatlīdzeklim tiek saglabāta vēsture. To var apskatīt uzspiežot Pamatlīdzekļa kartītes darbības izvēlnē funkciju “Pamatlīdzekļa vēsture” un Pamatlīdzekļu moduļa atskaitē “Pamatlīdzekļu vēsture”.

Daļa no

Atveriet izvēlni (modulis Pamatlīdzekļi > Reģistri > Pamatlīdzekļi)

Ja šis pamatlīdzeklis ir daļa no cita pamatlīdzekļa, ievadiet šī pamatlīdzekļa inventāra numuru. Atkal šis lauks ir paredzēts tikai informācijai: tas neietekmē nolietojuma aprēķinu.

Daudzums

Pamatlīdzekļu skaits šim ierakstam pēc noklusējuma ir viens. Ja daudzums ir lielāks par vienu, iegādes vērtību sadaļā “Iegāde” jānorāda par vienu vienību, nevis kopējo iegādes vērtību. Ja šis skaitlis ir nulle, nolietojums netiks aprēķināts.

Izmantojiet šo kartītes sadaļu, lai noteiktu, kā šim pamatlīdzeklim jāaprēķina nolietojums. Šeit norādiet datumu, no kura jāveic nolietojuma aprēķini, un izmantojamo aprēķina modeli (-us). Šie aprēķini tiek veikti, izmantojot apkalpošanas funkciju “Nolietojuma simulācijas” veidošanai. Aprēķini ir balstīti uz iegādes vērtību (sadaļā “Iegāde”). Ja jums jāmaina datus, kas ir nolietojuma aprēķina pamatā, izmantojiet reģistru “Pamatlīdzekļu pārvērtēšana”.

Nolietojuma metode 1, Nolietojuma metode 2

Atveriet izvēlni (modulis Pamatlīdzekļi > Reģistri > Nolietojuma metodes)

Pēc noklusējuma ņemts no Pamatlīdzekļi > Iestatījumi > Pamatlīdzekļu kategorijas

Nolietojuma metodē ir iekļauta gada procentuālā daļa, pēc kuras jāaprēķina nolietojums, un norādīts, vai ir jāizmanto Lineāro vai Degresīvo aprēķina metodi.

Programma katram pamatlīdzeklim pieļauj divus alternatīvus nolietojuma metodes. Visas atskaites un nolietojuma aprēķināšanas funkcijas piedāvā izvēlēties jebkuru metodi. Pirmā nolietojuma metode aprēķinās nolietojumu, izmantojot “Uzkrātais nolietojums 1” un “Sākuma datums 1” un “Iegādes vērtība” sadaļā “Iegāde”. Otrā nolietojuma metode aprēķinās nolietojumu, izmantojot “Uzkrātais nolietojums 2” un “Sākuma datums 2” un “Iegādes vērtība 2”. Ja nav norādīta “Iegādes vērtība 2″, otrā metode izmantos Iegādes vērtība” sadaļā “Iegāde”.

Ja jums ir jāmaina kāda no nolietojuma metodēm, nedariet to šeit. Izmantojiet reģistru “Pamatlīdzekļu pārvērtēšana”. Tas nodrošinās Pamatlīdzeklim precīzas vēstures saglabāšanu un nolietojuma precīzu aprēķināšanu.

Uzkrātais nolietojums 1, Uzkrātais nolietojums 2

Ja kādai Pamatlīdzekļa vērtības daļai nekavējoties jāpielieto amortizācija, ievadiet šo daļu šeit.

Viens no biežākajiem šī lauka izmantošanas iemesliem ir pamatlīdzekļiem, kas iegādāti pirms “Sākuma datuma”, tādā gadījumā šeit jāreģistrē nolietojums pirms šī datuma.

Piemēram, pamatlīdzeklis tika nopirkts par 1 000. Sadaļā “Iegāde” kā iegādes vērtību ievadiet 1 000. Pirms “Sākuma datuma” tā vērtība tika samazināta par 200, tāpēc laukā “Uzkrātais nolietojums 1” ievadiet 200. Šis 200 nolietojums netiek ierakstīts virsgrāmatā, jo tiek pieņemts, ka tas tika darīts jūsu iepriekšējā sistēmā. Aprēķinot nolietojumu, izmantojot Degresīvo metodi, tiek uzskatīts, ka nolietojuma aprēķina pamatā ir 1 000 – 200 = 800. Ja nolietojuma metode ir Lineāra, nolietojuma aprēķina pamatā ir “Iegādes vērtība”, bet “Uzkrātais nolietojums” tiek ņemts vērā, aprēķinot pamatlīdzekli neto uzskaites vērtību nolietojuma perioda beigās.

Ja sadaļā “Īpašnieks” daudzums ir lielāks par vienu, šajā laukā jāiekļauj skaitlis par “Uzkrāto nolietojumu” par vienu vienību, nevis kopējo uzkrāto nolietojumu.

Sākuma datums 1, Sākuma datums 2

Atveriet izvēlni  – Izvēlieties datumu, kurā jāsāk nolietojuma aprēķins.

Nolietojums netiks aprēķināts, ja atlasītā nolietojuma metodes sākuma datums ir tukšs.

Iegādājoties jaunus Pamatlīdzekli, šis datums parasti ir tā mēneša pirmā diena, kurā Pamatlīdzeklis tika iegādāts. Šī ir noklusējuma vērtība, kas tiek aprēķināta no iegādes datuma sadaļā “Iegāde”, ievadot nolietojuma metodi. 

Esošajiem pamatlīdzekļiem ievadiet datumu, kad sākat izmantot pamatlīdzekļu metodi nolietojuma aprēķinu veikšanai.

Ja iegādes datums nav mēneša pirmā diena, tas parasti tiek uzskatīts par tādu. Ja pamatlīdzeklis izmanto Degresīvo nolietojuma metodi, īsākais periods, par kuru var aprēķināt nolietojumu, ir viens mēnesis, un šim periodam jāsākas mēneša pirmajā dienā. Diena ir svarīga tikai tad, ja tiek izmantots lineārā nolietojuma metode un ja nolietojums ir jāaprēķina dienā.

Minimālā nolietojuma metode, Maksimālā nolietojuma metode

Ievietot Speciāli modulis Pamatlīdzekļi > Reģistri > Nolietojuma metodes

Pēc noklusējuma ņemts no Pamatlīdzekļi > Iestatījumi > Pamatlīdzekļu kategorijas

Nav Aktuāli Latvijai. Šie lauki tiek izmantoti Portugālē.

Lietots no

Ievietot Speciāli    Izvēlieties datumu

Ievadiet datumu, kad jūsu uzņēmums sāka izmantot pamatlīdzekli, ja tas atšķiras no Sākuma datuma. Šis datums neietekmē nolietojuma aprēķinu, bet tas tiks parādīts pamatlīdzekļu vēsturē ( atskaites Portugālei).

Pēc noklusējuma, “Sākuma datums 1” tiek nokopēts šajā laukā, ievadot nolietojuma metodi.

Beigu datums

Ievietot Speciāli    Izvēlieties datumu

Ievadiet datumu, kad jūsu uzņēmums pārtrauca izmantot īpašumu. Tas ir tikai informācijai. Šis datums tiks parādīts Pamatlīdzekļu vēsturē (atskaite Portugālei).

Nolietojums joprojām tiks aprēķināts pamatlīdzeklim ar beigu datumu. Ja vēlaties pārtraukt nolietojuma aprēķināšanu, vispirms norakstiet pamatlīdzekli vai pārdodiet to, izmantojot reģistru “Pamatlīdzekļu norakstīšana”, un pēc tam atzīmējiet to kā neaktīvu.

Iegādes vērtība 2

Nolietojuma metode 2 izmanto “Iegādes vērtību 2”, neskaitot PVN, kā pamats nolietojuma aprēķināšanai. Ja atstāsiet šo lauku tukšu, tas izmantos lauku “Iegādes vērtība” no sadaļas “Iegāde”. Otrajā nolietojuma metodē nolietojums netiks aprēķināts, ja gan šis lauks, gan “Iegādes vērtība” ir tukši.

Ja sadaļā “Īpašnieks” daudzums ir lielāks par vienu, šajā laukā jāiekļauj iegādes vērtību par vienu vienību, nevis kopējā iegādes vērtība.

Likvidācijas vērtība

Ja daļa no Pamatlīdzekļa vērtības netiek nolietota, ierakstiet šo daļu šeit.

Piemēram, pamatlīdzeklis tika nopirkts par 1 000. Sadaļā “Iegāde” kā iegādes vērtību ievadiet 1 000. Likvidācijas vērtība ir 200, tāpēc ievadiet 200 šeit. Aprēķinot nolietojumu, par pamatu nolietojuma aprēķinam tiek ņemts  1 000 – 200 = 800. Tas attiecas uz gan uz Lineāro, gan uz Degresīvo nolietojuma metodi. Likvidācijas vērtība netiek ņemta vērā, aprēķinot Pamatlīdzekļa neto uzskaites vērtību nolietojuma perioda beigās (t.i., neto uzskaites vērtība pirmā gada beigās būs 1 000 mīnus nolietojums).

Ja sadaļā “Īpašnieks” daudzums ir lielāks par vienu, šajā laukā jāiekļauj summu par vienu vienību, nevis kopējai atlikušajai vērtībai.

Minimālā vērtība

Nav aktuāls Latvijai. Šo lauku izmanto Portugālē, kur dažreiz pēc likuma tiek noteikta maksimālā cena, ko var samaksāt par pamatlīdzekli.

Piemēram, likumā noteiktā maksimālā automašīnas cena var būt 29 930. Ja iegādājaties automašīnu par 39 900, ievadiet 39 900 kā iegādes vērtību un 29 930 kā minimālo vērtību. Automašīna tiks amortizēta kā parasti, aprēķinam izmantojot 39 900. Papildu cena, kas pārsniedz likumā noteikto maksimumu (piemērā 39 900 – 29930 = 9 970), tiek nolietota arī, izmantojot standarta nolietojuma likmi: šis nolietojuma skaitlis ir parādīts finanšu gada nolietojuma atskaitē kā ne fiskālās izmaksas.

 

Lasiet vairāk:

Kā es varu pamatlīdzekļu modulī redzēt pamatlīdzekļu nolietojumu mēnesī?
Pamatlīdzekļu norakstīšanas ievadīšana
Kā noformēt pamatlīdzekļu vērtības samazinājumu vai palielinājumu?
Kādam nolūkam tiek izmantots Pamatlīdzekļu statusa ieraksts?
Pamatlīdzekļu inventarizācija

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus